Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 817 found. Next | Sort by date

1 Influence of tryptophan loading on urinary excretion of anthranilic acid and 3-hydroxyanthranilic acid by men and women as determined by alkali flame ionization gas chromatography
article 1986    
Author: Poll, J.M. van der · Vink, M. · Schrijver, J. · Odink, J.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pathology
[Abstract]

2 De sporter op reis: buikpijn in het buitenland
bookPart 1985    
Author: Beek, E.J. van der · Imming, J.A.W. · Inklaar, H.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pathology · Voeding

3 Physicochemical parameters related to organoleptic properties of flavour components
bookPart 1986    
Author: Boelens, M.H. · Gemert, L.J. van
[Abstract]

4 Onderzoek naar de betekenis der wichelroede voor de landbouw; verslag van de Werkgroep voor landbouwkundig onderzoek inzake het wichelroedeprobleem
report 1955    
[PDF]

5 De uitvoering van de Wet REA door de uitvoeringsinstellingen
book 2000    
Author: Vinke, H. · Besseling, J.J.M. · Gent, M.J. van
Keywords: Nederland · Enquetes
[Abstract]

6 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen
report 2005    
Author: Proper, K.I. · Bakker, I. · Overbeek, K. van · Bergstra, B. · Verheijden, M.W. · Hopman-Rock, M. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

7 Pheromones of cockroaches
article 1979    
Author: Persoons, C.J. · Ritter, F.J.
Keywords: Chemistry · Pheromones · Odour communication · Cockroaches
[Abstract]

8 Characterization of suspensions by ultrasonic reflection measurements
article 1998    
Author: Volker, A.W.F. · Kroon, M.G.M. de
Keywords: Low concentration · Particle sizing · Suspensions · Ultrasonic reflection
[Abstract]

9 Monitoring the exposure of rats to 2-acetylaminofluorene by the estimation of mutagenic activity in excreta, sister-chromatid exchanges in peripheral blood cells and DNA adducts in peripheral blood, liver and spleen
article 1987    
Author: Willems, M.I. · Raat, W.K.de · Baan, R.A. · Wilmer, J.W.G.M. · Lansbergen, M.J. · Lohman, P.H.M.
Keywords: Rats · 2-Acetylaminofluorene · DNA adducts · Excreta · Sister-chromatid exchanges
[Abstract]

10 Tandheelkundige verzorging Jeugdige Ziekenfondsverzekerden (TJZ): een onderzoek naar veranderingen in mondgezondheidzorg en preventief tandheelkundig gedrag: tussenmeting 2003
book 2005    
Author: Poorterman, J.H.G. · Schuller, A.A.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

11 Staat de klant centraal? : ervaringen van één jaar SUWI
book 2003    
Author: Komduur, J. · Fermin, B.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Veilig en Gezond Werken · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Clienten · Klanten · Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

12 Chemical ecology: odour communication in animals. Scientific aspects, practical uses and economic prospects
conferenceProceedings 1979    
Keywords: Chemistry · Pheromones · Odour communication · Animals
[Abstract]

13 Doping: een blik in de gereedschapskist
bookPart 1985    
Author: Beek, E.J. van der · Inklaar, H.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pharmacology · Toxicology · Doping

14 Berekening van ziekteverzuim : standaard voor verzuimregistratie
book 1996    
Author: Smits, E.R. · Gringhuis, G.H. · Meurs, G.J. · Knotter, M. · Holling, M. · Leuvensteijn, M. van · Wouters, P.H.M. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Statistiek · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Registratie
[PDF] [Abstract]

15 Doelgroepindeling aanbesteding reïntegratie : de relatie tussen persoonskenmerken, kosten en effectiviteit van reïntegratietrajecten
book 2003    
Author: Heyma, A. · Zwinkels, W. · Seters, J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Seizoenen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Migranten · Onderkant van de arbeidsmarkt · Seizoenwerkloosheid · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Aanbesteding · Inkoop · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Psychisch gestoorden · Psychiatrische patienten
[PDF] [Abstract]

16 A task-level measurement approach to P-J fit : making (mis)fit more visible and actionable
lecture 2014    
Author: Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Task · Measurement · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Strategie omgaan met stoffen : proeftuin bouwgrondstoffen
book 2003    
Author: Jongen, M. · Visser, R. · Spee, T. · Zwetsloot, G.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · BAT biologische mac-waarde · Gevaarlijke stoffen · MAC · Maximaal aanvaarde concentratie · Stof · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Grondstoffen · Utiliteitsbouw · Wegenbouw
[Abstract]

18 Technologie en economische ontwikkeling : inzicht en uitzicht
lecture 1990    
Author: Zegveld, W.C.L.
[PDF]

19 Wie eet wat, en wanneer? bij duursport, teamsport en (snel)krachtsport
bookPart 1985    
Author: Beek, E.J. van der · Inklaar, H. · Erp-Baart, A.M.J. van · Keizer, H.A.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[Abstract]

20 Expertsystemen voor de generatie van beslissingen in gevechtssimulaties
article 1988    
Author: Schagen, P.A.B. van
Keywords: War games · Scenarios · Decision making · Operational requirements · Military requirements
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 817 found. Next | Sort by date