Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1731 found. Next | Sort by date

1 Networked Risk Management : How to successfully manage risks in hyperconnected value networks
report 2014    
Author: Joosten, H.J.M. · Smulders, A.C.M.
Keywords: Safety · Risk management methodolog · Stakeholder centric · Success governance · Security governance · Risk management concept · Safety and Security · Defence, Safety and Security · Communication & Information · ISEC - Information Security · TS - Technical Sciences
[PDF] [Abstract]

2 Wat niet weet wat niet deert...? Gebouwinstallaties, gevolg of onderdeel van architectonische vormgeving?
lecture 1992    
Author: Luscuere, P.G.
Keywords: Architecture
[PDF]

3 Multi-path sound transfer from resiliently mounted shipboard machinery: experimental methods for analyzing and improving noise control
dissertation 1982    
Author: Verheij, J.W.
[Abstract]

4 Rapport van Corrosie commissie II voor de bestudering van buisaantasting door bodeminvloeden: Voorschriften voor de asfaltering van gietijzeren en stalen buizen met een nominale doorlaat van tenminste 75 mm, met asfaltbitumen van het geblazen type
report 1949    
Keywords: Materials · CIMO

5 A digital Dutch miracle in households and firms : definitive report for the ministry of economic affairs = Dubbel delen in de digitale delta
report 2001    
Author: Wetzels, C. · Tijdens, K.
Keywords: Workplace · Telewerk · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Zorgverlof · Verzorgingsverlof · Calamiteitenverlof · Arbeid door vrouwen met kinderen · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen
[PDF] [Abstract]

6 Updating road databases using change detection techniques
report 1999    
Author: Platschorre, Y. · Dekker, R.J.
[PDF] [Abstract]

7 Some designs in electron and ion optics
dissertation 1954    
Author: Poole, J.B. le
[Abstract]

8 Noise effects : effects of noise exposure on blood circulation and respiratory of man. Part I: Results of a two-hour noise exposure on groups of younger and older people
report 1978    
Author: Rövekamp, A.J.M. · Passchier-Vermeer, W.

9 Reciprocity experiments on the transmission of sound in ships
dissertation 1973    
Author: Wolde, T. ten
Keywords: Noise transmission · Ships
[Abstract]

10 Ontgrenzing en beleidsvorming : de implicaties van ICT voor het werk van ambtenaren
report 2002    
Author: Frissen, V. · Froger, M. · Hoving, H.H. · Ponsioen, A. · Staden, M. van · Clarenbeek, J. · Dhondt, S. · Kraan, K. · Kwakkelstein, T. · Sloten, G. van · Wiezer, N. van
Keywords: Informatics · Nederland · Enquetes · Case studies · Ambtenaren · Overheidspersoneel · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Organisatie van de arbeid · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Openbaar bestuur · Overheidsdiensten · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

11 A Key to Research Facilities
book 1992    
Keywords: Research
[PDF]

12 Random Sampling Methods for Two-View Geometry Estimation
dissertation 2007    
Author: Hollander, R.J.M. den
[PDF]

13 Guide for the calculation of heating capacity and heating coils for deep tanks / Handleiding bij de berekening van verwarmingskapasiteit en spiraallengte voor dieptanks
report 1972    
Author: Heeden, D.J. van der · Koppenol, A.D.
[Abstract]

14 VIERS-1 Final report phase 4
report 1995    
Author: Janssen, P.A.E.M. · Calkoen, C.J. · Halsema, D. van · Oost, W.A. · Snoeij, P. · Wallbrink, H.
[PDF]

15 Marine diesel engines exhaust noise. Pt. VII: Calculation of the acoustical performance of diesel engine exhaust systems / Uitlaatgeluid van scheepsdieselmotoren. Dl. VII: Berekening van de akoestische eigenschappen van uitlaatsystemen van dieselmotoren
report 1974    
Author: Buiten, J. · Gerretsen, E. · Vellekoop, J.C.
[Abstract]

16 Results of Sexbierum Wind Farm: double wake measurements
report 1992    
Author: Cleijne, J.W.
Keywords: Environment · Wind energy · Wind farms · Measurements
[PDF] [PDF]

17 Prevention of noise and vibration annoyance aboard a sea-going passenger and car-ferry equipped with diesel engines. Pt.II: measures applied and comparison of computed values with measurements. ( Maatregelen ter voorkoming van geluid- en trillinghinder aan boord van een met dieselmotoren uitgeruste, zeegaande passagiers- en autoveerboot. Dl.II: getroffen voorzieningen en vergelijking van de berekende en gemeten resultaten)
report 1972    
Author: Buiten, J.

18 Ship vibration analysis by finite element technique. Pt. II: Vibration analysis / Analyse van scheepstrillingen door middel van de elementenmethode. Dl. II: Trillingsanalyse
report 1971    
Author: Hylarides, S.
[Abstract]

19 Sea bottom topography with X-band SLAR
report 1989    
Author: Vogelzang, J. · Wensink, G.J. · Loor, G.P. de · Peters, H.C. · Pouwels, H. · Gein, W.A. van
[PDF]

20 Imaging properties of diffraction gratings
dissertation 1970    
Author: Werner, W.
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1731 found. Next | Sort by date