Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1059 found. Next | Sort by date

1 Sturen op Open Standaarden : een handreiking voor overheidsorganisaties
book 2010    
Author: Punter, L.M. · Verhoosel, J.P.C. · Folmer, E.J.A. · Oude Luttighuis, P.H.W.M.
[PDF] [Abstract]

2 Beschrijving en analyse van de Arbeidsomstandighedenkennisinfrastructuur in Nederland : eindrapport
book 2000    
Author: Nossent, S. · Kwantes, J.H. · Meeuwsen, J.M. · Voskuilen, G.K.J. · Have, K. ten · Wijngaarden, C. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsomstandigheden · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Overheidsbeleid
[PDF] [Abstract]

3 Beter aan het werk : trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting
book 2007    
Author: Jehoel-Gijsbers, G.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal Verzuim · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie Arbeidsgehandicapten · Arbeidsparticipatie · Commerciele Arbeidsbemiddeling · Beeldvorming · Imago · Bias · Stereotypen · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening
[PDF] [Abstract]

4 SUWI : structuur in samenwerking? : onderzoek naar de SUWI-samenwerking rond bemiddeling en reïntegratie
book 2006    
Author: Fermin, B.M.F. · Wevers, C.W.J. · Sanders, J.M.A.F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Competenties · Vakkennis · Vakbekwaamheid · Arbeidbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling · Reintegratie werklozen · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicpten · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · EEn-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Sociale verzekeningen · Sociale zekerheid · Nederland · Interviews
[PDF] [Abstract]

5 Co-create to contribute
report 2012    
Author: Miedema, M.
Keywords: Research · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

6 #SM @00V? Visie op sociale media in de openbare orde en veiligheid
report 2012    
Author: Vries, A. de · et al
Keywords: Internet · Social media · Safety · Police · Sociology · Emergencies · Information Society · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BBS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

7 De impact van thuis- en telewerk op ziekteverzuim en arbeidsdeelname arbeidsgehandicapten
bookPart 2012    
Author: Versantvoort, M. · Kraan, K.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

8 Milieueffecten van oldtimers. Beleidsstudies
report 2012    
Author: Ligterink, N.E. · Kuiper, E. · Hoen, A. · Traa, M. · Geilenkirchen, G. · Hilbers, H.
Keywords: Environment Emission · Safe and Clean Mobility · Mobility · Organisation · STL - Sustainable Transport & Logistics · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

9 Inclusieve arbeidsorganisaties
bookPart 2012    
Author: Wijk, E. van · Brouwer, P. · Smit, A.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

10 Trends in ziekteverzuim
bookPart 2012    
Author: Klein Hesselink, J. · Houtman, I. · Bossche, S. van den
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

11 Management and Development Model for Open Standards (BOMOS) version 2
book 2011    
Author: Folmer, E.J.A. · Punter, L.M.
Keywords: Information Society · Communication & Information · BIS - Business Information Services · TS - Technical Sciences
[PDF]

12 Jaarbericht CPNI.NL 2011
report 2012    
Keywords: Safety · Historisch materiaal TNO · Safety and Security · Defence, Safety and Security · Safety and Security Research · Themalijn
[PDF]

13 Het succes van de vergrijzing: een visie op de toekomst van werk, zorg, woningen en voorzieningen
book 2011    
Author: Gijsbers, G. · Chorus, A. · Wevers, C. · Staalduinen, W.H. van
Keywords: Health · ETP Strategy and Change · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation Human SC Strategy and Change · DCHA - Dutch Centre for Health Assets LS - Life Style WH - Work & Health · EELS - Earth, Environmental and Life Sciences BSS - Behavioural and Societal Sciences ETP - Enabling Technology Programs
[PDF] [Abstract]

14 Instruction document on multimedia formats:optimal accessibility of audio, video and images
book 2010    
Author: Folmer, E.J.A. · Wams, N. · Knubben, B.
Keywords: Informatics · Multimedia · Formats · Internet · Standards
[PDF] [Abstract]

15 Zelfroosteren in bibliotheekorganisaties. Prettiger en efficiënter werken
book 2012    
Author: Busker, P. · Dalen, E.J. · Goudswaard, A. · Strating, H.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

16 Leren van ongevallen. Een overzicht van Analysemethodieken
book 2012    
Author: Alphen, W.J.T. van · Gort, J. · Stavast, K.I.J. · Zwaard, A.W.
Keywords: Workplace · ongevallen · methodieken · risicoanalyse · Acci · Arca · Achilles · Hfacs · Ecfa · Etba · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

17 Dossier zorgveiligheid algemeen
book 2012    
Author: Gallis, R.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences

18 Van Arbeid en gezondheid naar duurzame inzetbaarheid? Werkgevers op de barricaden!!
lecture 2012    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Arbeid · Duurzame inzetbaarheid · Werknemers · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

19 De kwetsbaarheid van inzetbaarheid: een dynamisch perspectief
bookPart 2012    
Author: Dorenbosch, L. · Sanders, J. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · duurzame inzetbaarheid · arbeidsmarkt · arbeidsrelaties · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

20 Van werkdruk naar werkplezier. De invloed van reorganisatie op werkdruk en werkplezier
lecture 2012    
Author: Pennock, H. · Wal, A. van der · Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1059 found. Next | Sort by date