Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Prev Showing 21 to 40 of 1067 found. Next | Sort by date

21 Tiloplossingen in de productiesector: inventarisatie van technische hulpmiddelen en andere oplossingen voor vermindering van fysieke belasting tijdens het tillen
book 1991    
Author: Osinga, D.S.C. · Huppes, G. · Neelen, E.
Keywords: Workplace · Tillen · Nederland · Hefwerktuigen · Laden en lossen
[PDF] [Abstract]

22 Fysieke belasting in peuterspeelzalen
book 2001    
Author: Miedema, M.C. · Berg, R. van den · Groenesteijn, L. · Thé, K.H. · Beune, H.A.T.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Rugklachten · Hernia · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Enquetes · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Arbobeleid bedrijven · Convenanten
[PDF] [Abstract]

23 Werkboek fysieke belasting
book 2003    
Author: Groenesteijn, L. · Kuijt-Evers, L.F.M. · Koningsveld, E.A.P. · Wijma, J.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Overheidsdiensten · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Checklists · Case studies · Bewegingsstoornissen · Preventie · Ambtenaren · Overheidspersoneel · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Groenvoorziening · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

24 Arbo-informatieblad nummer 30 : Jeugdigen
book 2000    
Author: Paul, J.A.

25 Strategisch arbomanagement : werkdocument A+O fonds Gemeenten
book 2004    
Author: Zwetsloot, G. · Scheppingen, A. van · Minderhoud, K. · Vuuren, T. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Openbaar bestuur · Overheidsdiensten · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

26 Indicatie sociale werkvoorziening : gereedschap voor oordeelsvorming : praktijkvoorbeelden en werkboek
book 2000    
Author: Wevers, C.W.J. · Hazelzet, A.M. · Cremer, R. · Koene, C.J. · Lindhout, L.
Keywords: Nederland · Werkvoorziening · Scholing · Arbeidsplaatsen
[PDF] [PDF] [Abstract]

27 Nooit meer botsen : een kijkje bij Euro NCAP
article 2014    
Author: Schram, R.
Keywords: Traffic · Safe and Clean Mobility · Mobility · Mechanics, Materials and Structures · IVS - Integrated Vehicle Safety · TS - Technical Sciences
[Abstract]

28 Maatregelen werkdruk en werkstress : catalogus ontwikkeld in het kader van arboconvenanten : stand der wetenschap 2001
report 2001    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Klink, J.J.L. van der · Vaas, S. · Houtveen, J.H. · Frielink, S.J.
Keywords: Work environment · Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Arbobeleid bedrijven · Convenanten
[PDF] [Abstract]

29 Werkboek werkdruk en werkstress
book 2003    
Author: Franck, E.J.H. · Schoonderwoerd, G. · Davits, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Convenanten · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Bedrijfscultuur · Ambtenaren · Overheidspersoneel · Openbaar bestuur · Overheidsdiensten · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

30 Preventie beroepsgebonden rugproblematiek : het voorkomen van rugklachten in de Nederlandse beroepsbevolking in cijfers
book 1990    
Author: Hillebrandt, V.H. · Valk, R. van der
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Nederland · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Beroepsgroepen · Beroepen · Bedrijfstakken
[PDF] [Abstract]

31 Rapportage sport 2006
book 2006    
Author: Breedveld, K. · Tissen-Raaphorst, A.
Keywords: Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Statistieken · Nederland · Arbeid door vrijwilligers · Onbetaalde arbeid · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Preventieve geneeskunde · Profylaxe · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Sport · Arbeid · Recreatie · Vrijetijdsbesteding · Sport
[PDF] [Abstract]

32 Van gezond werk wordt iedereen beter : werkboek strategisch arbomanagement in gemeenten
book 2005    
Author: Zwetsloot, G. · Scheppingen, A. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Arbobeleid bedrijven · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Managementmethoden · Organisatiemethoden · Zorgsystemen · Bedrijfscultuur · Leiding geven · Management · Leiderschap
[PDF] [Abstract]

33 Emancipatie-effectrapportage Commissie Donner
book 2002    
Author: Besseling, J. · Olde, C. de
Keywords: Statistieken · Nederland
[Abstract]

34 Monitoring en evaluatie seizoenarbeid 2005 : tussenrapportage
book 2006    
Author: Besseling, J. · Cox-Woudstra, E. · Verheijden, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[Abstract]

35 Regelruimte regelen : flexibel omgaan met problemen in de personeelsvoorziening op scholen voor voortgezet onderwijs
book 2005    
Author: Frielink, S. · Jongkind, R. · Oeij, P. · Korver, T.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Aanstelling · Personeelsselectie · Personeelsvoorziening · Organisatie van de arbeid · Flexibilisering van de arbeid · Voortgezet onderwijs
[Abstract]

36 Dansen : een gezonde vorm van bewegen
article 2006    
Author: Tiessen-Raaphorst, A. · Breedveld, K. · Ooijendijk, W.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

37 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de zorgsector : een inventarisatie en analyse van oorzaken en maatregelen
book 2004    
Author: Reijenga, F. · Zwinkels, W. · Vuuren, T. van
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Veilig en gezond werken · Ziekteverzuimbeleid · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Databanken
[PDF] [Abstract]

38 Diversiteitbeleid bij gemeenten : verslag van een 1-meting
report 2004    
Author: Sloten, G. van · Vries, S. de
Keywords: Workplace Ergonomics · Overheidsdiensten · Enquetes · Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen · WBEAA · Arbeid door migranten · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Sollicitaties · Werknemerscategorieen
[PDF] [Abstract]

39 Ziekteverzuim primair en voortgezet onderwijs 1998 : Hoofdrapport
book 2000    
Author: Backbier, E. · Gründemann, R.W.M. · Simons, J. · Hoffius, R.
Keywords: Docenten · Onderwijzend personeel · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Basisonderwijs · Lager onderwijs · Buitengewoon onderwijs · Onderwijs
[Abstract]

40 Rapportage sport 2003
book 2003    
Author: Breedveld, K. · Meulen, R. van der · Hildebrandt, V. · Harms, L. · Goossens, R. · Lucassen, J. · Ooijendijk, W. · Stiggelbout, M. · Poel, H. van der · Bottenburg, M. van
Keywords: Workplace Sports · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Statistieken · Nederland · Arbeid door vrijwilligers · Onbetaalde arbeid · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Preventieve geneeskunde · Profylaxe · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Sport · Arbeid · Recreatie · Vrijetijdsbesteding · Sport
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Prev Showing 21 to 40 of 1067 found. Next | Sort by date