Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 2358 found. Next | Sort by date

1 Tailoring : nut, toepassing en mogelijkheden
lecture 2014    
Author: Keulen, H.M. van
Keywords: Environment · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

2 De kosten van ziekteverzuim voor werkgevers in Nederland
report 2014    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Pal, S. van der · Vroome, E. de · Bossche, S. van den
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werkgevers · Kosten · Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) · Verzuimkosten · Arbeidsomstandigheden · Work and Employment · Healthy Living · Behavioural Changes Resilient Organisations · CH - Child Health WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Inventarisatie behoeften van werkenden met een chronisch ziekte : aanbod instrumenten
report 2014    
Author: Steenbeek, R.
Keywords: Workplace · Vragenlijst · Arbeidsomstandigheden · Handicap · Ziekte · Chronisch · Gezondheid · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

4 Gezondheidstoestand van bewoners van instellingen : data voor het bereken van de GLV
report 2002    
Author: Mulder, Y.M. · Herten, L.M. van · Oudshoorn, K. · Perenboom, R.J.M. · Mulder, Y.M. · Hoeymans, N.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

5 Verkort overzicht ziekteverzuim 1973 : verzuimstatistiek NIPG/TNO
report 1974    
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Statistiek
[PDF]

6 Gangmakers van het stressproces: de rol van type-A gedrag en sociale ondersteuning bij het stressprocess in de werksituatie
dissertation 1987    
Author: Marcelissen, F.H.G
Keywords: Psychology
[PDF]

7 The family tree mortality ratio : a study of the natural history of hereditary disorders in past and present
dissertation 1998    
Author: Hille, E.T.M.
Keywords: Health
[PDF]

8 Veiligheid in verzorgingshuizen
report 1997    
Author: Wijlhuizen, G.J. · Staat, P.G.M. · Rooij, E.H.C. van
Keywords: Workplace
[PDF]

9 Arbeidsinspanning en Arbeidsomstandigheden; Verslag van een onderzoek naar funktioneren in de arbeidssituatie bij de afdeling huisvuilinzameling van de Amsterdamse Stadsreiniging, Deel I
report 1981    
Author: Grinten, M.P. van der · Winter, C.R. de · Dijkstra, A.
Keywords: Workplace
[PDF]

10 Probleemkinderen, risikokinderen in kindercentra : een literatuurstudie
report 1976    
Author: Haar Romeny-Wachter, C.C. ter
Keywords: Health · Kinderen · Problemen · Gedrag
[PDF]

11 Monitoring Thuiszorg deelrapportage Communicatiemodule Trombosedienst
report 2000    
Author: Schoone, M. · Piël, A.
Keywords: Health
[PDF]

12 Handleiding diagnose-statistiek sociale werkvoorziening 1972
report 1972    
Author: Dijkstra, A.
Keywords: Workplace · Statistieken · Sociale werkvoorzieninge · Diagnostiek
[PDF]

13 Quantification of annoyance caused by environmental noise and odour
dissertation 1996    
Author: Miedema, H.M.E.
Keywords: Health · Annoyance · Noise annoyance
[PDF]

14 Arbeidsinspanning en Arbeidsomstandigheden; Verslag van een onderzoek naar funktioneren in de arbeidssituatie bij de afdeling huisvuilinzameling van de Amsterdamse Stadsreiniging, Deel II
report 1981    
Author: Grinten, M.P. van der · Winter, C.R. de · Dijkstra, A.
Keywords: Workplace
[PDF]

15 Capillary electromigration strategies in inositol phosphate analysis
dissertation 1998    
Author: Buscher, B.A.P.
Keywords: Nutrition
[PDF]

16 Nederlandse Bibliografie over Jeugdgezondheidszorg 1976-1980
report 1981    
Author: Bergink, K.A.H. · Tuinstra-Williams, D. · Schaap, C.M.
Keywords: Health · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid
[PDF]

17 Gebit fit : een onderzoek naar de mondgezondheid en het tandheelkundig preventief gedrag van volwassenen in Nederland in 2013
report 2014    
Author: Schuller, A.A. · Kempen, I. van · Vermaire, E. · Poorterman, J. · Verlinden, A. · Hofstetter, H. · Verrips, E.
Keywords: Health · Mondgezondheid · Tanden · Gebit · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

18 Arbobalans 2014 : Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland
report 2014    
Author: Douwes, M. · Hooftman, W. · Kraan, K. · Steenbeek, R. · Venema, A. · Vroome, E. de · Eysink, P. · Molen, H. van der · Frings-Dresen, M. · Bossche, S. van den
Keywords: Workplace · Kwaliteit van de arbeid · Ziekteverzuim · Arbeidsongevallen · Werknemers · Flexwerkers · Zelfstandigen · Arbeidsomstandigheden · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

19 Patienttevredenheidheid bij transmurale zorg : De ontwikkeling van een Transmulrale Tevredeheidsvragenlijst voor Patienten (TTP)
report 2001    
Author: Reeuwijk-Werkhorst, J. van · Dommelen, P. van · Rosendal, H
Keywords: Health
[PDF]

20 Wel of niet screenen op scoliose?
report 2014    
Author: Deurloo, J.A. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Screening · Kinderen · Jeugdgezondheiszorg · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 2358 found. Next | Sort by date