Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 2465 found. Next | Sort by date

1 Maatwerk voor ploegendienst : vitaal is goed voor allemaal!
report 2014    
Author: Verbiest, S. · Goudswaard, A. · Bosch, T. · Haan, B. · Ducheine, W.
Keywords: Workplace · Productiviteit · Gezondheid · Ploegendienst · Flexibiliteit · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

2 Handleiding diagnose-statistiek sociale werkvoorziening 1972
report 1972    
Author: Dijkstra, A.
Keywords: Workplace · Statistieken · Sociale werkvoorzieninge · Diagnostiek
[PDF]

3 Quantification of annoyance caused by environmental noise and odour
dissertation 1996    
Author: Miedema, H.M.E.
Keywords: Health · Annoyance · Noise annoyance
[PDF]

4 Arbeidsinspanning en Arbeidsomstandigheden; Verslag van een onderzoek naar funktioneren in de arbeidssituatie bij de afdeling huisvuilinzameling van de Amsterdamse Stadsreiniging, Deel II
report 1981    
Author: Grinten, M.P. van der · Winter, C.R. de · Dijkstra, A.
Keywords: Workplace
[PDF]

5 Capillary electromigration strategies in inositol phosphate analysis
dissertation 1998    
Author: Buscher, B.A.P.
Keywords: Nutrition
[PDF]

6 Gangmakers van het stressproces: de rol van type-A gedrag en sociale ondersteuning bij het stressprocess in de werksituatie
dissertation 1987    
Author: Marcelissen, F.H.G
Keywords: Psychology
[PDF]

7 The family tree mortality ratio : a study of the natural history of hereditary disorders in past and present
dissertation 1998    
Author: Hille, E.T.M.
Keywords: Health
[PDF]

8 Veiligheid in verzorgingshuizen
report 1997    
Author: Wijlhuizen, G.J. · Staat, P.G.M. · Rooij, E.H.C. van
Keywords: Workplace
[PDF]

9 Arbeidsinspanning en Arbeidsomstandigheden; Verslag van een onderzoek naar funktioneren in de arbeidssituatie bij de afdeling huisvuilinzameling van de Amsterdamse Stadsreiniging, Deel I
report 1981    
Author: Grinten, M.P. van der · Winter, C.R. de · Dijkstra, A.
Keywords: Workplace
[PDF]

10 Probleemkinderen, risikokinderen in kindercentra : een literatuurstudie
report 1976    
Author: Haar Romeny-Wachter, C.C. ter
Keywords: Health · Kinderen · Problemen · Gedrag
[PDF]

11 Reuma in Nederland : de cijfers : het aantal patiënten met chronisch reumatische aandoeningen in Nederland
report 1997    
Author: Miedema, H.S.
Keywords: Workplace · Reuma · Chronisch zieken · Nationale Statistieken
[PDF] [Abstract]

12 De relatie tussen popmuziek via hoofdtelefoons en gehoorverlies bij jongeren
report 1998    
Author: Passchier-Vermeer, W. · Vos, H. · Steenbekkers, J.H.M.
Keywords: Health
[PDF]

13 Lawaaidoofheid beter voorkomen want genezen is er niet bij
report 1985    
Keywords: Workplace · Deafness · Doofheid · Preventie
[PDF]

14 Rapportage van de screening op fenylketonurie bij kinderen geboren in 1996; verslag van de Landelijke begeleidingscommissie PKU.
report 1997    
Author: Zaal, M.A.E. van · Verkerk, P.H.
Keywords: Health
[PDF]

15 Afstemming van alcoholproblematiek en hulpverlening
dissertation 1988    
Author: Bannenberg, A.F.I.
Keywords: Health
[PDF]

16 Personeelsbeleid en ziekteduur : verslag van een onderzoek bij 39 bedrijven
report 1978    
Author: Ris, B.G.M.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim
[PDF]

17 Bijdrage van leefstijlfactoren aan de incidentie en de sterfte aan kanker in Nederland
report 2014    
Author: Lanting, C.I. · Vroome, E.M.M. de · Elias, S.G. · Bausch-Goldbohm, R.A.
Keywords: Health · Kanker · Gezondheid · Leefstijl · Risico · Overgewicht · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes Behavioural Changes Resilient Organisations · CH - Child Health WHC - Work, Health and Care LS - Life Style CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

18 Portable in-vitro blood monitor systems for (self)-monitoring; General requirements and test methods
report 2001    
Author: Post, H. · Keulen, G.J. van
Keywords: Health
[PDF]

19 Arbozorg in het HBO
report 1996    
Author: Goudswaard, A. · Houtman, I.L.D. · Heuvel, S. van den
Keywords: Workplace · Arbobeleid bedrijven · HBO · hoger beroepsonderwijs · Nederland · Hoger onderwijs
[PDF] [Abstract]

20 Interactive web-based education promoting the acceptability of HPV-vaccination among mothers of invited girls : adviescommissiebijeenkomst 15 mei
lecture 2014    
Author: Keulen, H.M. van · Pot, M.
Keywords: Environment · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 2465 found. Next | Sort by date