Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 410 found. Next | Sort by date

1 Abstract Functioneel Model (AFM) scenariostudies met behulp van geprognosticeerde zorgproductie
report 2014    
Author: Verhoeff, O. · Egter van Wissekerke, N.G. · Hinkema, M.J. · Lebesque, L.H.E.M.
Keywords: Health · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

2 Evidence based healthcare design : building a safer, healthier and more efficient hospital
report 2014    
Author: Hulshof, C.
Keywords: Health · EBHD · Evidence-based · Health · Design · Hospitals · Healthy for Life · Healthy Living · Operations Modelling Resilient Organisations Behavioural Changes · STL - Sustainable Transport & Logistics DCHA - Dutch Centre for Health Assets HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Evidence based healthcare design : een veiliger gezonder en efficiënter ziekenhuis bouwen
report 2014    
Author: Hulshof, C.
Keywords: Health · EBHD · Evidence-based · Health · Design · Hospitals · Healthy for Life · Healthy Living · Operations Modelling Resilient Organisations Behavioural Changes · STL - Sustainable Transport & Logistics DCHA - Dutch Centre for Health Assets HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Praktijkonderzoek effecten rijstrookbreedte gebiedsontsluitingswegen (GOW) op rijgedrag
report 2014    
Author: Kroon, E.C.M. · Goede, M. de · Baan, J. · Kruithof, M.C. · Horst, A.R.A. van der
Keywords: Traffic · Safe and Clean Mobility · Mobility · Human Performances · PCS - Perceptual and Cognitive Systems · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

5 Psychologische aspecten van claimbeoordeling te
book 2002    
Author: Kerstholt, J.H. · Boer, W.E.L. de · Jansen, E.J.M. · Bollen, D. · Rasker, P.C. · Cremer, R.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Psychologie · Clienten · Klanten · TNO
[Abstract]

6 Energiebesparing kan en moet : Meer handen aan het bed
lecture 2013    
Author: Traversari, A.A.L.
Keywords: Architecture · Hospitals · Energy · Built Environment · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

7 Proces verslag MA Resource Efficiency
report 2014    
Author: Roelofs, M.L. · Hattem, N.M. van
Keywords: Operations Research · Behavioural Changes · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

8 What is needed to run the surgical department at the Dr. Horacio E. Oduber Hospital in a responsible manner for approximately another four years?
report 2014    
Author: Traversari, A.A.L. · Verhoeff, O.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

9 Leesbaarheid van bewegwijzering met Diamond Grade
report 1989    
Author: Alferdinck, J.W.A.M. · Bakker, P.J.
Keywords: Vision
[PDF]

10 Wat is er nodig om de operatieafdeling van het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal nog ca. 4 jaar verantwoord te bedrijven
report 2014    
Author: Traversari, A.A.L. · Verhoeff, O.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

11 Vierde periodieke inspectie operatieafdeling 13-10-2014
report 2014    
Author: Traversari, A.A.L.
Keywords: Health · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

12 Experiments on tone perception
dissertation 1966    
Author: Plomp, R.
[PDF]

13 Technische menskunde
book 1962    
Author: Lazet, A.
Keywords: perception · human factors · human engineering
[PDF]

14 Ontwikkeling en test van een instrument voor het optimaliseren van crisismanagement organisaties
report 2006    
Author: Hiemstra, A.M.F. · Geel, B. van · Gallis, R. · Berlo, M.P.W. van · Rasker, P.C. · Luxemburg, M. van
Keywords: Workplace · Rampen · Calamiteiten · Arbeidsongevallen · Bedrijfsongevallen · Veiligheidsplannen · Arbeidsveiligheid · Leiding geven · Work and Employment · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

15 QEIP Evaluation - Results & Recommendations
report 2014    
Author: Stubbé-Alberts, H.E. · Corbalan Perez, G.
Keywords: Training · Human Performances · TPI - Training & Performance Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

16 QEIP Evaluation - Research Methodology
report 2014    
Author: Stubbé-Alberts, H.E. · Corbalan Perez, G.
Keywords: Training · Human Performances · TPI - Training & Performance Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

17 Ingrijpen bij radicalisering - De mogelijkheden van de eerstelijnswerker
report 2009    
Author: Lousberg, M. · Hemert, D.A. van · Langelaan, S.
Keywords: Safety
[PDF] [Abstract]

18 Prevention of cold injuries : Verslag van NATO specialist meeting RTO-HFM 126 in Amsterdam, 19 en 20 Mei 2005
article 2005    
Author: Daanen, H.A.M. · Struijs, N.R. van der · Korterink, W.
Keywords: Health · Cold injury
[Abstract]

19 Analyse 3 OK’s Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis Waalwijk
report 2014    
Author: Traversari, A.A.L. · Hensbroek, R.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

20 Het functioneren van isolatiekamers in ziekenhuizen
report 2013    
Author: Heumen, S.P.M. van · Felix, E. · Klein, A.W. · Traversari, A.A.L.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 410 found. Next | Sort by date