Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date

1 JGZ-richtlijn voeding en eetgedrag
report 2013    
Author: Lanting, C.I. · Heerdink-Oberhuijsen, N. · Schuit-van Raamsdonl, H.L.L. · Hofman-van den Hoogen, E.M.M. · Leeuwenburg-Grijseels, E.H. · Broerse, A. · Kamphuis, M. · Smeets, A.J.P.G. · Drongelen, K.I. van
Keywords: Health · JGZ richtlijnen · Voeding · Eetgedrag · Preventie · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [Abstract]

2 Natuursteen in Leiden : Een stadswandeling langs 2000 jaar natuursteen als bouwmateriaal
book 2011    
Author: Dubelaar, C.W.
Keywords: Architecture and Building · Earth & Environment · GM - Geomodelling · EELS - Earth, Environmental and Life Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Richtlijnen in de jeugdgezondheidszorg : onderbouwing voor landelijke invoering
book 2014    
Author: Fleuren, M.A.H. · Stals, K. · Ooms, H. · Weeda, C.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Standaarden · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

4 Richtlijn opvoedingsondersteuning jeugdgezonheidszorg
book 2011    
Author: Prinsen, B. · L’Hoir, M.P. · Ruiter, M. de · Oudhof, M. · Kamphuis, M. · Wolff, M.S. de · Alpay, L.
Keywords: Health · Opvoedingsondersteuning · Jeugdgezondheidszorg · Richtlijn · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

5 Richtlijn opvoedingsondersteuning voor opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen in de jeugdgezondheidszorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin
book 2012    
Author: Prinsen, B. · L’Hoir, M.P. · Ruiter, M. de · Oudhof, M. · Kamphuis, M. · Wolff, M.S. de · Alpay, L.
Keywords: Health · Opvoedingsondersteuning · Jeugdgezondheidszorg · Richtlijn · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

6 JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen: preventie, signalering, diagnostiek en interventie bij slaapproblemen in de JGZ
report 2017    
Author: Vlasblom, E. · Sleuwen, B. van · L'Hoir, M. · Beltman, M.
Keywords: Health · Richtlijnen · Jeugdgezondheidszorg · Signalering · Preventie · Kinderen · Onezonde slaap · Interventie · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

7 JGZ-richtlijn te vroeg en/of smal for gestational age (SGA) geboren kinderen
report 2014    
Author: Pal, S. van der · Pols, M.A.
Keywords: Health · JGZ richtlijnen · Prematuur · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

8 JGZ-richtlijn taalontwikkeling
book 2019    
Author: Lanting, C.I. · Wolff, M.S. de · Wiefferink, K. · Uilenburg, N.
Keywords: Health · Taal · Taalontwikkeling · Stoornissen · Jeugdgezondheidszorg · Richtlijnen · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

9 Multidisciplinaire richtlijn borstvoeding
report 2015    
Author: Kamphuis, M. · Schönbeck , Y.
Keywords: Health · JGZ richtlijnen · Borstvoeding · Zuigelingen · Ouders · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

10 JGZ-richtlijn pesten
report 2014    
Author: Fekkes, M. · Gameren-Oosterom, H.B.M. van · Rosenbrand, K. · Beer, H.J.A. de · Kamphuis, M.
Keywords: Health · JGZ richtlijnen · Pesten · Preventie · Leerkrachten · Beleid · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [Abstract]

11 JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling: handelen bij normale, afwijkense en zorgwekkende seksuele ontwikkeling
report 2014    
Author: Maris, S. · Vlugt, I. van der · Deurloo, J. · Lanting, C.
Keywords: Health · JGZ richtlijnen · Seksuele ontwikkeling · Preventie · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [Abstract]

12 Richtlijn Hartafwijkingen: Preventie, (vroeg)signalering en begeleiding bij aangeboren en verworven hartafwijkingen, hartritmestoornissen en hart- en vaatziekten
report 2017    
Author: Deurloo, J.A. · Heerdink, N.
Keywords: Health · Hartafwijkingen · Hart- en vaatziekten · Richtlijnen · Jeugdgezondheidszorg · Signalering · Preventie · Kinderen · Ouders · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)
report 2017    
Author: Vlasblom, E. · Sleuwen, B. van · L'Hoir, M. · Beltman, M.
Keywords: Health · Richtlijnen · Jeugdgezondheidszorg · Signalering · Preventie · Kinderen · Onezonde slaap · Interventie · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

14 Factsheet beeldschermgebruik van dichtbij: gevolgen voor de gezondheid in het digitale tijdperk
report 2018    
Author: Brule, J. van de · Deurloo, J. · Chin A Paw, M. · Iyer, V. · Kamphuis, M. · Klaver, C. · Landsmeer, N. · Loon, P. van · Meerkerk, G.J. · Nikken, P. · Pillens, S. · Polling, J.R. · Quaak, M. · Meester Smoor, M. · Velzen, H. van · Vialle, N. · Hoogsteder, M.
Keywords: Health · Preventie · Beeldschermen · Kinderen · Gebruik · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

15 JGZ-richtlijn lengtegroei
book 2019    
Author: Zoonen, R. van · Vlasblom, R. · Dommelen, P. van · Lanting, C.I. · Beltman, M. van
Keywords: Health · Lengte · Groeien · Screening · Jeugdgezondheidszorg · Richtlijnen · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

16 JGZ-richtlijn ondergewicht
book 2019    
Author: Lanting, C.I. · Wolff, M. de · Zoonen, R. van · Schönbeck, Y.
Keywords: Gewicht · Ondergewicht · Ondervoeding · Screening · Jeugdgezondheidszorg · Richtlijnen · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Gespreksvoering met ouders en jeugdigen: verbinding tussen JGZ-richtlijnen
report 2019    
Author: Meije, D. · Graaf, I. de · Klein Velderman, M. · Wolff, M.S. de
Keywords: Gespreksvoering · Ouders · Jeugdigen · Jeugdgezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

18 Bureaukaart gespreksvoering jgz-professional met ouders en jongeren
report 2019    
Author: Graaf, I. de · Meije, D. · Wolff, M.S. de · Klein Velderman, M.
Keywords: Gespreksvoering · Ouders · Jeugdigen · Jeugdgezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

19 JGZ-richtlijn Astma: eerste herziening
book 2019    
Author: Lanting, C.I. · Deurloo, J.
Keywords: Astma · Jeugdgezondheidszorg · Richtlijnen · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

20 JGZ-richtlijn opsporen oogafwijkingen
book 2019    
Author: Raat, H. · Schalij-Delfos, N. · Simonsz, H. · Lanting, C. · Sloot, F. · Sami, A. · Toren, S. van den
Keywords: Ogen · Afwijkingen · Screening · Jeugdgezondheidszorg · Richtlijnen · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date