Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date

1 Inzichten voor proportioneel asbestbeleid: een onderzoek naar gezondheidsrisico's in verschillende asbestblootstellingssituaties en de kosten van bijbehorend beschermingsgebied
report 2019    
Author: Schinkel, J. · Heerderik, D. · Helsloot, I. · Kraaijenbrink, S. · Vis, J.
Keywords: Health · Asbest · Blootstelling · Kosten · Baten · Gezondheid · Life · RAPID - Risk Analysis for Products in Development
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date