Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date

1 Validating a framework for participatory ergonomics
report 2000    
Author: Haines, H. · Vink, P. · Koningsveld, E.A.P. · Wilson, J.R.
Keywords: Ergonomics · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Medezeggenschap · Projectorganisatie
[PDF] [Abstract]

2 Marketing tijdens productontwerp
article 1998    
Author: Vink, P. · Koningsveld, E.A.P.
Keywords: Workplace · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Human factors · Marketing · Marktonderzoek · Clienten · Klanten · Productiemanagement · Productieorganisatie · Internationaal
[Abstract]

3 Mag het een mannetje minder zijn? : onderzoek naar kritieke bezettingsgraad bij productie-plants
article 2001    
Author: Gort, J. · Lemkowitz, S.
Keywords: Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Chemische producten · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Chemische industrie · Procesindustrie · Technologie
[Abstract]

4 Over duurzaam innovatieve teams
article 2001    
Author: Clarenbeek, J. · Leede, J. de
Keywords: Workplace · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Organisatie van de arbeid · Bevoegdheden delegatie · Bedrijfseconomie · Bedrijfsfinancien · Financieel beheer
[Abstract]

5 Zelfsturende teams : de praktijk aan het woord
book 1996    
Author: Peeters, M. · Geest, L. van der
Keywords: Workplace · Arbodoc · Nederland · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Organisatiemethoden · Reorganisatie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[Abstract]

6 Trendstudies kwalificaties en beroepen confectie-industrie
report 1994    
Author: Dhondt, S. · Peeters, M.H.H.
Keywords: Workplace · Nederland · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Confectieindustrie · Economische ontwikkeling · Aanstellingsvoorwaarden · Bedrijfsopleidingen · West-Europa · Kledingindustrie
[PDF] [Abstract]

7 Zeggenschap bij organisatievernieuwing : ergonomie, arbeidsinhoud en organisatie
book 1995    
Author: Jager, L.
Keywords: Workplace · Nederland · Ergonomie · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Medezeggenschap · Reorganisatie · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Automatisering · Organisatie van de arbeid · Fusies
[PDF] [Abstract]

8 Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen
report 2003    
Author: Heuvel, F.M.M. van den · Buijs, P.C. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Gezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociaal-medische begeleiding · Literatuuronderzoek
[Abstract]

9 Multiculturele teams in het onderwijs
book 2008    
Author: Keijzer, L. · Winthagen, T. · Vries, S. de
Keywords: Workplace · Docenten · Onderwijzend personeel · Arbeid in groepsverband · Teamwork · Taakgroepen · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeleid · Indienstneming · Etnische minderheden · Migranten · Aanstelling · Personeelsselektir · Personeelsvoorzieningen · Bias · Stereotypen · Cultuur · Social betrekkingen
[Abstract]

10 Distributed information and group decision-making : Effects of diversity and affect
dissertation 2007    
Author: Kooij-de Bode, H.
Keywords: Psychology · ARBEID IN GROEPSVERBAND · TEAMWORK · TAAKGROEPEN · BESLISKUNDE · OPERATIONS RESEARCH · BESLUITVORMING · ARBEID · MIGRANTEN · Psychische factoren · ARBEID · ATTITUDE · GEDRAG · INFORMATIEVERWERKING · SOCIALE PSYCHOLOGIE · group dynamics · distributed decision making · information processing
[PDF] [Abstract]

11 Integration of the ageing workforce
book 2001    
Author: Krenn, M. · Oehlke, P. · Kees, H. · Leonard, L. · Wendelen, E. · Linkola, P. · Neubauer, G. · Vries, S. de · O'Kelly, K.P.
Keywords: Workplace · Arbeidswetgeving · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Demografie · Vakbeweging · Bejaarden · Gepensioneerden · Bevordering van arbeid door ouderen · Bedrijfscultuur · Arbeidsrecht · Sociaal recht · Organisatiemethoden · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

12 Human factors in organizational design and management VI
book 1998    
Author: Vink, P. · Koningsveld, E.A.P. · Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Ergonomie · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Arbeidspsychologie · Bedrijfspsychologie · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Organisatiesociologie · Bedrijfssociologie · Human resources management en development · HRM · HRD · Leiding geven · Management · Leiderschap · Internationaal
[Abstract]

13 Meetinstrument Samen Werken
report 2002    
Author: Langezaal, G. · Nauta, A. · Schie, J. van
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Enquetes · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Samenwerking · Brainstormen · Metingen · Meetmethoden · Bedrijfscultuur · Leidinggevend personeel · Kader · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

14 Competentiebeleving
article 2008    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Competenties · Attitude · Gedrag · Psychische factoren · Arbeid · Didactiek · Leiding geven · Management · Leiderschap · Vergadertechniek · Gesprekstechnieken
[Abstract]

15 Intrinsieke motivatie in de praktijk
article 2002    
Author: Wortel, E. · Nauta, A. · Willemsen, M.
Keywords: Workplace · Nederland · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Personeel · Werknemers · Arbeidsprestatie · Functievervulling · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Leiding geven · Management · Leiderschap · Managementmethoden · Human resources management en development · HRM · HRD
[PDF] [Abstract]

16 WETA: inzicht krijgen in welzijnscondities van taakgroepen
article 2002    
Author: Peeters, M. · Clarenbeek, J.
Keywords: Workplace · Welzijn · Arbeid in groepsverband · Teamwork · Taakgroepen · Produktiemanagement · Produktie-organisatie · Organisatie van de arbeid · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie
[Abstract]

17 Toekomst voor taakgroepen: zes jaar praktijkervaring in industrie en dienstverlening.
book 1997    
Author: Middendorp, J. · Koppens, J.L.G. · Joosse, D.J.B. · Oostveen, F. van
Keywords: Workplace · Nederland · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbeid in groepsverband · Teamwork · Taakgroepen · Organisatiebeleid ondernemingsbeleid · Produktiemanagement · Produktie-organisatie · Reorganisatie · Onroerend goed · Welzijnszorg · Meubels
[PDF] [Abstract]

18 Combinatie leanproduction en sociotechniek dè oplossing? : taakgroepen en kwaliteit van de arbeid
article 1995    
Author: Kleijn, E. de
Keywords: Workplace · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Organisatie van de arbeid · Arbeid in groepsverband · Teamwork · Taakgroepen · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Taakverruiming · Werkstructurering · Flexibele produktie · Automatisering
[PDF] [Abstract]

19 Social cohesiveness and absenteeism : the relationship between characteristics of employees and short-term absenteeism within an organization
article 2004    
Author: Sanders, K. · Nauta, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Sociale betrekkingen · Geslacht · Verwantschap · Arbeid in groepsverband · Teamwork · Taakgroepen · Arbeid · Anticooperative behavior · Short-term absenteeism · Social cohesiveness · Team-working
[Abstract]

20 Teamwerk: risico of kans? : enkele lessen uit de praktijk
article 2001    
Author: Clarenbeek, J.
Keywords: Workplace · Employability · Personeel · Werknemers · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeid in groepsverband · teamwork · taakgroepen · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Bevoegdheden delegatie · Taakverdeling · Werkverdeling · Functieopbouw · Sociotechniek organisatieontwerp · Arbeid · Nederland
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date