Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 45 found. Next | Sort by date

1 De epidemiologie van arbeidsongeschiktheid
bookPart 2009    
Author: Smulders, P.G.W. · Gründemann, R.W.M. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Arbeidsongeschikten · Epidemiologie
[Abstract]

2 Tevreden cliënten, geslaagde reïntegratie?: een nadere beschouwing van het begrip cliënttevredenheid
article 2003    
Author: Brenninkmeijer, V. · Cremer, R. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Reintegratie · Clienten

3 Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid : onderzoek naar de kans op werkhervatting na een half tot anderhalf jaar na het einde van het ziektewetjaar en naar de kans van hervatters om aan het werk te komen bij de oude of een nieuwe werkgever
book 1993    
Author: Nijboer, I.D. · Gründemann, R.W.M. · Andries, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsreintegratie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsongeschikten
[PDF] [Abstract]

4 Een onbetrouwbaar lijf : zelfstandig ondernemen met een arbeidshandicap
report 2001    
Author: Evers, G.E. · Feyter, M.G. de · Hartog, F.M.J. · Jurrij, E. · Kleermaeker, M.M. de
Keywords: Workplace · Zelfstandigen · Arbeidsongeschikten · Reintegratie · Beroepsrehabilitatie · Sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

5 Het ziekteverzuim van hervattende (ex-)arbeidsongeschikten
book 1997    
Author: Andriessen, S. · Marcelissen, F. · Verboon, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Ziekteverzuim · Werkhervatting · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[PDF] [Abstract]

6 Werkgevers over herintredende WAO'ers en hun ziekteverzuim : meningen en selectiebeleid van werkgevers geinventariseerd
book 1993    
Author: Veerman, T.J. · Cavé, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Ziekteverzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

7 Ik zou er dolgraag een WAO'er bij willen: honderdvijftig voorbeelden van succesvolle reïntegratie na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid
book 1998    
Author: Groen-van der Munnik, T. · Feyter, M. de · Reijenga, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[Abstract]

8 De beoordeling van arbeidsongeschiktheid in Engeland
article 2003    
Author: Zuidam, W. · Cremer, R. · Brenninkmeijer, V. · Boer, W. de
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Arbeidsparticipatie · Groot Brittannie · Verenigd Koninkrijk · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Privatisering
[Abstract]

9 De arbeidsgehandicaptentoets in de praktijk
article 2001    
Author: Vinke, H. · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Nederland · Wet REA · Arbodiensten · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

10 Bemiddeling en kwalificatie van arbeidsgehandicapten
report 2000    
Author: Wassenaar, A.E.A. · Theeuwes, J.J.M. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Modellenonderzoek · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Econometrie · Overheidsbeleid · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid
[PDF] [Abstract]

11 Omvang van de doelgroep voor bemiddelingstrajecten in het WAO-bestand.
book 1998    
Author: Besseling, J.J.M. · Giezen, A.M. van der · Vos, E.L. de · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeidsbemiddeling
[PDF] [Abstract]

12 Te veel onbekend over arbeidsmarktpositie chronisch zieken
article 1995    
Author: Nijboer, I.D. · Notten, W.R.F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Mircheck · Arbeidsmarktpositie · Vaststelling arbeidsgeschiktheid
[PDF] [Abstract]

13 Huisarts of hometrainer? : fysieke training en klachten bewegingskracht
article 2005    
Author: Heinrich, J. · Verheijden, M. · Anema, H. · Blatter, B.
Keywords: Workplace · Bewegingstherapie · Arbeidsongeschikten · Veilig en Gezond Werken · Rugklachten · Hernia · Bewegingsstoornissen · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

14 Reïntegratie, arbeidsgehandicapten en instrumenten
article 1999    
Author: Wevers, C.W.J. · Vos, E.L. de
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet arbeid gehandicapte werknemers · WAGW · Volumebeleid · Bonus/malussysteem · Premiedifferentiatie · Arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Abstract]

15 Werkaanpassing en arbeidshandicap : Een studie naar individuele maatregelen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van gehandicapten, chronisch zieken en arbeidsongeschikten. Stand van zaken, knelpunten, oplossingen
report 1995    
Author: Vos, E.L. de · Kremer, A.M. · Mul, C.A.M. · Nijboer, I.D. · Hekstra, A.C.
Keywords: Workplace · Arbeid door gehandicapten · Arbeidsongeschikten · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Positieve actie · Ziekteverzuimbeleid · Beroepsrehabilitatie · reintegratie · arbeidsgehandicapten · Nederland
[PDF] [Abstract]

16 Arboconsulent schakel tussen arbodienst en MKB
article 1996    
Author: Evers, G. · Bavel, E. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Midden-en kleinbedrijf · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

17 Assessment bij (re)integratie : de stand van zaken
article 1996    
Author: Mul, C.A.M. · Hazelzet, A.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Personeelsbeoordeling · Performance management · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeid door gehandicapten
[PDF] [Abstract]

18 Wetgeving arbeidsongeschiktheid en reïntegratie in stroomversnelling : verwarrende verbeteringen?
article 1997    
Author: Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Algemene swet · AAW · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Premiedifferentiatie · Ziekteverzuimbegeleiding
[PDF] [Abstract]

19 Arboconvenant geen keurslijf : bedrijfstak kan invloed uitoefenen op overheidsbeleid
article 1999    
Author: Kwantes, J.H. · Vlot, H.
Keywords: Arbeidsongeschikten · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Convenanten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Preventie · Bedrijfstakken · Nederland
[PDF] [Abstract]

20 Afwijkende arbeidstijden leiden niet tot hoger ziekteverzuim : nieuwe inzichten vanuit onderzoek en beleid
article 1995    
Author: Klein Hesselink, J. · Vos, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Flexibilisering van de arbeid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 45 found. Next | Sort by date