Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 170 found. Next | Sort by date

1 Wagw weg ermee?
article 1990    
Author: Pennekamp, E.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Arbeidsomstandigheden
[PDF]

2 Psychosociale faktoren en langdurige arbeidsongeschiktheid
report 1975    
Author: Wiersma, D.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Psychosociale · Werknemers
[PDF]

3 De epidemiologie van arbeidsongeschiktheid
bookPart 2009    
Author: Smulders, P.G.W. · Gründemann, R.W.M. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Arbeidsongeschikten · Epidemiologie
[Abstract]

4 Psychosociale stress en langdurige arbeidsongeschiktheid
dissertation 1979    
Author: Wiersma, D.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Stress · Burnout
[PDF]

5 Wao en werkgelegenheid: een discussie over een recente schatting van de verborgen werkloosheid in de wao
report 1980    
Author: Vrooland, V. · Treffers, G. · Bosch, F. van den · Petersen, C. · Hunfeld, A. · Kruidenier, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Werknemers
[PDF]

6 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
article 1991    
Author: Ekkers, C.L.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Gezondheidstoestand
[PDF]

7 Bgd speelt een belangrijke rol bij reintegratie
article 1990    
Author: Dam, J.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Ziekteverzuim
[PDF] [Abstract]

8 Inventarisatie knelpunten moet problemen Ziektewet en Wao oplossen: Simons vraagt artsen medicaliseringsproces om te buigen
article 1992    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Reintegratie · WAO · Gezondheidsstatistieken
[PDF] [Abstract]

9 Arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten, resultaten uit de arbeidsgehandicaptenmonitor van het CBS
article 2004    
Author: Besseling, J.J.M. · Verboon, F.C.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Arbeidsparticipatie · Beroepsziekten · Nederland
[PDF] [Abstract]

10 Toename gebruik ondersteuning voor jongeren met een gezondheidsbeperking
report 2007    
Author: Besseling, J. · Hagen, B. · Andriessen, S. · Peele, A. te · Crone, M. · Kok, L. · Vos, E. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gehandicapten · Jongeren · Werken · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

11 De praktijk van de medische aanstellingskeuring in 1988 en 1992 : een herhaling van het enquête-onderzoek onder Nederlandse bedrijven en artsen in 1988
book 1993    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Heuvel, S.G. van den · Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Aanstellingskeuring · Medische keuring · Arbeidsongeschiktheid · Bedrijven
[PDF] [Abstract]

12 Een bonte markt in beweging : overzicht van een bloeiende bedrijfstak
article 2000    
Author: Cremer, R.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[PDF] [Abstract]

13 Preventie en arbeid speelt grotere rol bij werk Riagg: nog niet alle instellingen overtuigd maar
article 1992    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[PDF] [Abstract]

14 Moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten in relatie tot verzuimbegeleiding en de beoordeling van arbeidsongeschiktheid
report 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Protocollen · Methodologie · Arbeidsongeschiktheid · Chronisch zieken
[PDF] [Abstract]

15 Second opinion bij onenigheid over arbeidsongeschiktheid : ervaringen in de praktijk
report 1998    
Author: Amstel, R. van · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Eigen risico · Diagnostiek · Geneeskundig onderzoek · Arbeidsgeschiktheid · Arbeidsongeschiktheid · Uwv · Arbodiensten
[PDF] [Abstract]

16 Draaiboek voor de ontwikkeling van een reïntegratieproject voor arbeidsgehandicapten via omscholing
report 2001    
Author: Gent, M.J. van · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie arbeidsgehandicapten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Arbeidsongeschiktheid · Reintegratie
[PDF] [Abstract]

17 Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) : resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek
report 2003    
Author: Blonk, R.W.B. · Lagerveld, S.E.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Preventie · Arbeidsongeschiktheid · Zelfstandigen · Arbeidsbelasting · Psychische · Stress · Gedrag
[PDF] [Abstract]

18 Prevention of work related musculoskeletal disorders : setting priorities using the standardized Dutch Musculoskeletal Questionnaire
dissertation 2001    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Spieraandoeningen · Lichaambeweging · Lichaamshouding · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsziekten
[PDF] [Abstract]

19 Key words for foreign investigators of sickness absence, invalidity, working conditions and health care
book 1990    
Author: Graaf, A. de · Prins, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

20 Vormen jongere werknemers een speciale risicogroep voor arbeidsongeschiktheid op grond van psychische aandoeningen ?
article 1992    
Author: Kompier, M.A.J. · Smulders, P.G.W. · Houtman, I.L.D. · Bloemhoff, A. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 170 found. Next | Sort by date