Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 304 found. Next | Sort by date

1 Het Slimmer werken voor hr-professionals
bookPart 2007    
Author: Oeij, P.R.A. · Jongkind, R.
Keywords: Arbeidsproductiviteit

2 Working in virtual teams: exploring the high road
book 2005    
Author: Kwakkelstein, T. · Leede, J. de · Oeij, P. · Looise, J.P.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[PDF] [Abstract]

3 De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland? Een onderzoek naar flexibiliteitsstrategieën van Nederlandse bedrijven in opdracht van de ABU
report 2007    
Author: Goudswaard, A. · Leede, J. de · Hooff, M. van · Brugman, T. · Klein Hesselink, J. · Leeuw, M. de · Rhijn, J.W. van · Gruyters, R.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[PDF]

4 CSI voor open sociale innovatie
article 2006    
Author: Vaas, F.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[PDF]

5 Eisen aan een loungestoel om naar een scherm te kijken
article 2010    
Author: Rosmalen, D.M.K. van · Groenestijn, L. · Boss, S.U. · Vink, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit
[PDF] [Abstract]

6 Besluitvorming bij crises: naar een situationeel beslismodel
report 2010    
Author: Oeij, P.R.A. · Kooij-de Bode, J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit

7 Gedeeld werkgeverschap naar Frans voorbeeld: veelbelovend van-werk-naar-werk instrument voor het midden- en kleinbedrijf?
article 2010    
Author: Dorenbosch, L. · Sanders, J.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[Abstract]

8 Preface to the special issue: Cybernetic manufacturing systems project-ergonomics solutions for flexible production systems
article 2010    
Author: O'Sullivan, L. · Looze, M.P.de
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit

9 Inleiding op deelgebied 1: beoordelingsmethoden fysieke belasting
article 2010    
Author: Bosch, T. · Faber, G.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit
[PDF] [Abstract]

10 Werken waar nodig. De praktijk van individueel roosteren in Nederland
article 2010    
Author: Pikkemaat, N. · Dalen, E.J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit
[PDF] [Abstract]

11 Veilige grenzen voor statijden
report 2010    
Author: Commissaris, D.A.C.M. · Korte, E.M. de · Bosch, T. · Könemann, R. · Valk, P.J.L.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[PDF]

12 Management door vertrouwen: naar zelfmanagement en innovatief gedrag
report 2010    
Author: Have, K. ten · Dorenbosch, L. · Moonen, H. · Oeij, P.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[PDF]

13 Monitor brugbanen, voorjaar 2009
report 2009    
Author: Besseling, J.J.M. · Oomens, P.C.J. · Vroome, E. de
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[PDF]

14 Statistische bijlage bij Monitor brugbanen, voorjaar 2009
report 2009    
Author: Besseling, J.J.M. · Oomens, P.C.J. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit
[PDF]

15 Manifestations of muscle fatigue in the shoulders in light-assembly work
article 2007    
Author: Looze, M.P. de · Bosch, T. · Merletti, R. · Dieën, J.H. van
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[Abstract]

16 Team work and its contribution to high performance workplace organisation. Topic report contribution from the Netherlands
report 2006    
Author: Kraan, K. · Oeij, P. · Leede, J. de
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit
[PDF]

17 Do new Production Concepts and a new Management of Employment Relations, yield higher Employee Performance and lower Job Strain?
article 2007    
Author: Kraan, K. · Oeij, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit

18 Negotiating Individual Employment Relations Evidence from four Dutch Organizations
article 2007    
Author: Leede, J. de · Huiskamp, R. · Oeij, P. · Nauta, A. · Goudswaard, A. · Kwakkelstein, T.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit

19 Combating psychosocial risks in work organisations: practice of interventions in Europe
bookPart 2006    
Author: Oeij, P.R.A. · Wiezer, N.M. · Elo, A.L. · Nielsen, K. · Vega, S. · Wetzstein, A. · Zolnierczyk, D.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[Abstract]

20 The costs incurred by poor working conditions
article 2006    
Author: Koningsveld, E.A.P.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 304 found. Next | Sort by date