Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 58 found. Next | Sort by date

1 Het artsenbestand van basisgezondheidsdiensten: een aanzet voor beroepskrachtenplanning
article 1984    
Author: Water, H.P.A. van de · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Health · Gezondheid · Artsen · Basisgezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

2 Artsen huiten de curatieve zorg: een NIPG-TNO-onderzoek
article 1994    
Author: Berg, S.A. van den
Keywords: Workplace · Artsen · Arbeidsomstandigheden
[Abstract]

3 Vacaturebestand en leeftijdsopbouw van bedrijfsartsen en bedrijfsverpleegkundigen in 1973. verslag van een enquete
report 1974    
Author: Tordoir, W.F. · Koster, J
Keywords: Workplace · Artsen · Verpleegkundigen
[PDF]

4 Een nieuw Bint in de gront : Sociale verzekeringsgeneeskunde bij het fin de siècle
lecture 1993    
Author: Willems, J.H.B.M.
Keywords: Health · Arbodoc · Sociale verzekeringsgeneeskunde · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen
[PDF] [Abstract]

5 Sociaal-medische begeleiding: modegril of uitdaging?
article 1990    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Bedrijfsgezondheidszorg · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Verzekeringsgeneeskundige controle
[PDF] [Abstract]

6 Artsen buiten de curatieve zorg : verslag van een onderzoek naar opleiding, werk en loopbaan
report 1993    
Author: Berg, S.A. van den · Rijssenbeek, A.P.M.M. · Davidse, W. · Postma, J.A. · Dols, W.P.M.
Keywords: Workplace · Medische beroepen · Artsen · Huisartsem · Specialisten · Arbeidsbelasting · Arbeidsvoldoeninge · Arbeidssatisfactie
[PDF] [Abstract]

7 Praktijkervaringen met het implementeren van samenwerkingsprojecten tussen huisartsen en bedrijfsartsen in drie regio's: de eindevaluatie
report 2003    
Author: Heuvel, F.M.M. van den · Buijs, P.C. · Putten, D.J. van · Anema, J.R.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Huisartsen · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Artsen
[PDF] [Abstract]

8 Artsen in niet-curatieve functies en beroepen
article 1994    
Author: Berg, S.A. van den · Kerkhoff, A.H.M.
Keywords: Health · Artsen · Loopbaan · Medische opleiding · Medische professies · Sociale geneeskunde
[PDF]

9 Artsen buiten de curatieve zorg: de groei van het aantal niet-curatief werkzame artsen in Nederland 1870-1930
article 1994    
Author: Kerkhoff, A.H.M. · Berg, S.A. van den
Keywords: Health · Artsen · Loopbaan · Medische opleiding · Medische professies · Sociale geneeskunde
[PDF]

10 Op weg naar betere samenwerking tussen medisch specialisten en bedrijfsartsen bij begeleiding van (zieke) werknemers: nadere voorstellen
report 2002    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

11 Psychologische aspecten van claimbeoordeling te
book 2002    
Author: Kerstholt, J.H. · Boer, W.E.L. de · Jansen, E.J.M. · Bollen, D. · Rasker, P.C. · Cremer, R.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Psychologie · Clienten · Klanten · TNO
[Abstract]

12 Leidraad voor huisarts & bedrijfsarts bij de sociaal-medische begeleiding bij arbeidsverzuim
report 2002    
Author: Anema, H. · Buijs, P. · Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Gezondheidszorg · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid
[PDF] [Abstract]

13 Samenwerking tussen huis- en bedrijfsartsen : longitudinaal onderzoek naar aanleiding van regionale samenwerkingsprojecten
article 2005    
Author: Venema, A. · Anema, J.R. · Amstel, R.J. van · Putten, D.J. van · Buijs, P.C. · Nauta, A.P. · Verbeek, J.H.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen
[PDF] [Abstract]

14 Samenwerking van huisarts en bedrijfsarts : een leidraad voor de praktijk
article 2001    
Author: Anema, J.R. · Buijs, P.C. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociaal-medische begeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Nederland
[Abstract]

15 Psychologische veranderingen na regionale projecten om de samenwerking huisarts-bedrijfsarts te verbeteren
article 2005    
Author: Nauta, A.P. · Grumbkow, J. von · Amstel, R.J. van · Venema, A. · Anema, J.R. · Overzier, P.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Arbeidspsychologie · Bedrijfspsychologie
[PDF] [Abstract]

16 Waarom aandacht voor herstelgedrag?
bookPart 2007    
Author: Boer, W.E.L. de · Heemskerk, F.P.M.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Attitude · Gedrag · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen
[Abstract]

17 Onduidelijke positie bedrijfsarts knelpunt voor medisch specialist : samenwerking voor verbetering vatbaar
article 2000    
Author: Buijs, P. · Amstel, R. van
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociaal-medische begeleiding
[PDF] [Abstract]

18 De bedrijfsarts tussen preventie en curatie : de toekomstige rol van de bedrijfsarts
article 2003    
Author: Putten, D. van · Amstel, R. van · Anema, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Therapie · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Preventie · Arbodiensten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

19 Privatisering van de Ziektewet: ervaringen van bedrijfs- en verzekeringsartsen
article 1998    
Author: Willems, J.H.B.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Privatisering · Ziektewet · ZW · Doorbetaling van lonen · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen
[PDF] [Abstract]

20 Gebrek aan Arbocuratieve afstemming jarenlang herkend maar niet erkend : van verleden tot heden (1) : de periode tot begin jaren '90
article 2001    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · History · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Therapie · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 58 found. Next | Sort by date