Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 122 found. Next | Sort by date

1 Verandering naar gezond gedrag, hoe doen we dat?
article 2006    
Author: Proper, K.I. · Mechelen, W. van
Keywords: Movement · Lifestyle · Gezondheid · Attitude · Gedrag
[PDF] [Abstract]

2 Guidance on the European Framework for Psychosocial Risk Management: a resource for employers and worker representatives
book 2008    
Author: Leka, S. · Cox, T. · Jain, A. · Hassard, J. · Ertel, M. · Stilijanow, U. · Cvitkovic, J. · Lenhardt, U. · Lavicoli, S. · Deitinger, P. · Petyx, C. · Natali, E. · Houtman, I.L.D. · Zwetsloot, G.I.J.M. · Bakhuys Roozeboom, M.M.C. · Bossche, S.M.J. van den · Widerszal-Bazyl, M. · Zolmierczyk-Zreda, D. · Vartia, M. · Pahkin, K. · Lindstrom, K. · Sutela, S.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Attitude · Gedrag · Veiligheid
[PDF?UA=1] [Abstract]

3 HRM en innovatief werkgedrag : een verkenning
report 2008    
Author: Huiskamp, R. · Jong, T. de · Hoedt, M.C.B. den
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gedrag · Attitude · Werk-thuis conflict · Flexibilisering · Leiderschap · Arbeidsmotivatie
[PDF] [Abstract]

4 Sturing in organisaties : een empirisch onderzoek naar de relatie tussen sturing en succes in 52 bedrijven
dissertation 1999    
Author: Wiezer, N.M.
Keywords: Workplace · Gedrag · Attitude · Organsiatie van de arbeid · Organisatieleer · Organisatiebeleid · Bedrijfsresulaten
[PDF] [Abstract]

5 Consensus over de Nederlandse norm voor gezond bewegen
article 2000    
Author: Kemper, H.C.G. · Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M.
Keywords: Movement · Bewegingstherapie · Attitude · Gedrag · Gezondheid · Normen en waarden
[PDF] [Abstract]

6 Sturdy as a house with four windows, the star tracker of the future
article 2008    
Author: Duivenvoorde, T. · Leijtens, J. · Heide, E.J. van der
Keywords: Optical design · Mechanical design · Analysis · Star tracker · Attitude control · Monolithic design · Integrated attitude control sensors · Space & Scientific Instrumentation · Industrial Innovation
[Abstract]

7 Toenemende arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en WAO-instroom van vrouwen : paper symposium 2001: een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw, Den Haag, 14-15 juni 2001
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Vrouwenarbeid · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Attitude · Gedrag · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Welzijn · Statistisch onderzoek · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

8 Social value orientation, organizational goal concerns and interdepartmental problem-solving behavior
article 2002    
Author: Nauta, A. · Dreu, C.K.W. de · Vaart, T. van der
Keywords: Workplace · Oranisatie van de arbeid · Attitude · Gedrag · Bedrijfscultuur · Bedrijfsklimaat · Teamwork · Taakgroepen · Onderhandelen · Taakverdeling
[Abstract]

9 Willens en wetens : ziekmelden als beredeneerd gedrag
dissertation 1994    
Author: Hopstaken, L.E.M.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Attitude · Gedrag · Sociale psychologie · Sociale processen · Psychiatrische ziekenhuizen · Psychiatrische zorg · Nederland · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

10 Increased annoyance from illuminance of greenhouses in areas not familiar with greenhouses
article 2007    
Author: Oel, C. van · Janssen, E.G.O.N. · Alferdinck, J.W.A.M. · Ruigrok, J.
Keywords: Defence · Attitude · Greenhouse · Light annoyance · Light pollution · Environmental annoyance · Environmental injustice
[Abstract]

11 Geloof in eigen kunnen: het effect van JOBS, een groepsinterventie voor werklozen
article 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Houwelingen, A. van · Blonk, R. · Yperen, M. van
Keywords: Arbeidsparticipatie · Nederland · Attitude · Gedrag · Sociale betrekkingen · Werklozen · Arbeidsmarktpositie · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen
[PDF] [Abstract]

12 Effectiveness of measures and implementation strategies in reducing physical work demands due to manual handling at work
article 2005    
Author: Molen, H.F. van der · Sluiter, J. · Hulshof, C.T.J. · Vink, P. · Frings-Dresen, M.H.W.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Tillen · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Voorlichting · Attitude · Gedrag · Bewegingsstoornissen · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

13 Do job autonomy and negotiation self-efficacy improve employment relationships?
article 2006    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Competenties · Attitude · Gedrag · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Overleg · Onderhandelen · Efficiency · Persoonlijkheid · Taakautonomie · Psychologie
[PDF] [Abstract]

14 Ziekmelden is mede resultaat van denk- en keuzeproces : psychologische benadering
article 1995    
Author: Hopstaken, L.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische factoren · Arbeid · Persoonlijkheid · Attitude · Gedrag · Nederland
[PDF] [Abstract]

15 Waarom aandacht voor herstelgedrag?
bookPart 2007    
Author: Boer, W.E.L. de · Heemskerk, F.P.M.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Attitude · Gedrag · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen
[Abstract]

16 A new star (sensor) is born
article 2017    
Author: Leijtens, J. · Vliegenthart, W. · Lampridis, D. · Vacanti, G. · Monna, B. · Bechthum, E. · Hagenaars, K. · Heide, E. van der · Kruijff, M. · Breukelen, E. van · Lemair, A.
Keywords: Space applications · Attitude control subsytem · Metal housing · Multiple apertures · Netherlands · Pre-qualification · Predicted performance · Production cost · System size · Attitude control · Observation, Weapon & Protection Systems · DSS - Distributed Sensor Systems · TS - Technical Sciences

17 Preventie van ongevallen in een veranderende omgeving : 4e internationale conferentie Working on Safety
article 2009    
Author: Zwanikken, S. · Starren, A. · Venema, A. · Drupsteen, L. · Gort, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Attitude · Ongevallen · Gedrag · Bedrijfscultuur · Bedrijfsklimaat · Ongevallen · Risicoanalyse · Stroingsanalyse · Checklists · Ongevallenpreventie
[PDF] [Abstract]

18 Innovatie door samenwerking in het midden- en kleinbedrijf
report 2007    
Author: Dekker, G. · Klooster, G.C. ten · Oeij, P.R.A. · Hoedt, M.C. den · Reinders, G.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Innovatie · Attitude · Gedrag · Midden-en kleinbedrijf · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Sociale politiek · Sociale vraagstukken · Marketing · Marktonderzoek · Samenwerking van ondernemingen · Projectorganisatie
[PDF] [Abstract]

19 Sustainability of the prevention of passive infant smoking within well-baby clinics
article 2006    
Author: Crone, M.R. · Verlaan, M. · Willemsen, M.C. · Soelen, P. van · Reijneveld, S.A. · Sing, R.A.H. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Dissemination · Institutionalization · Passive smoking · Clinical practice · Comparative study · Education · Evaluation · Health center · Health personnel attitude · Indoor air pollution · Methodology · Newborn · Nurse attitude · Organization and management · Physician attitude · Preschool child · Psychological aspect · Self concept · Statistics · Teaching · Administrative Personnel · Adult · Attitude of Health Personnel · Child Welfare · Child, Preschool · Health Education · Humans · Infant · Infant Welfare · Infant, Newborn · Manuals · Maternal-Child Health Centers · Middle Aged · Netherlands · Nurse's Role · Pamphlets · Parents · Physician's Practice Patterns · Physician's Role · Questionnaires · Self Efficacy · Smoking · Teaching Materials · Tobacco Smoke Pollution
[Abstract]

20 The effects of a widely implemented group-based exercise program for older adults on health related quality of life and functional status
article 2004    
Author: Stiggelbout, M. · Popkemar, D.Y. · Hopman-Rock, M. · Greef, M. de · Mechelen, W. van
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Aging · Netherlands · Physical activity · Aged · Attitude to Health · Healthy for Life · Healthy Living
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 122 found. Next | Sort by date