Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date

1 Lichamelijke belasting en arbeid : de implementatie van een nieuw instelbaar naaimachine-onderstel en aanbevelingen voor het instellen van de naaiwerkplek : evaluatie-onderzoek naar de aanschaf en het gebruik in de meubel- en confectie-industrie
book 1991    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Wortel, E.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Kledingindustrie · Naaimachines · Werktafels · Meubelindustrie · Confectieindustrie · Kledingindustrie · Bont · Meubels
[PDF] [Abstract]

2 Hoe goed is uw veiligheidsmanagement? : bestaande TNO-audit sluit aan op nieuwe Seveso-richtlijn
article 1996    
Author: Brascamp, M.H. · Steen, J.F.J. van
Keywords: Workplace · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Chemische industrie · Procesindustrie · Rampen · Calamiteiten · Kledingindustrie · Bont
[Abstract]

3 Abobotulinumtoxina (Dysport®), onabotulinumtoxina (botox®), and incobotulinumtoxina (xeomin®) neurotoxin content and potential implications for duration of response in patients
article 2018    
Author: Field, M. · Splevins, A. · Picaut, P. · Schans, M. van der · Langenberg, J. · Noort, D. · Foster, K.
Keywords: Botulinum toxin · BoNT · Spasticity · Dysport® · AbobotulinumtoxinA · Glabellar · Lines · Observation, Weapon & Protection Systems · CBRN - CBRN Protection
[Abstract]

4 Groepswerk in de confectie : beschrijving en analyse van vier bedrijven met een integraal aangepaste produktie- en arbeidsorganisatie
book 1992    
Author: Peters, M.
Keywords: Workplace · Vrouwenarbeid · Nederland · Confectieindustrie · Organisatie van de arbeid · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Organisatiestructuur ondernemingsstructuur · Reorganisatie · Produktiemethoden · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Kledingindustrie · Bont
[PDF] [Abstract]

5 Nieuwe produktiemethoden voor de kledingindustrie: een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van integratie van het aspect kwaliteit van de arbeid in een integraal (her)ontwerp
book 1991    
Author: Peeters, M.H.H. · Pot, F.D. · Delleman, N.
Keywords: Workplace · Nederland · Produktiemethoden · Invloed van techniek op arbeid · Industriele automatisering · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Kledingindustrie · Confectieindustrie · Naaimachines · Bont
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date