Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 37 found. Next | Sort by date

1 Ik zou 's winters best willen metselen: van architect tot arbo-architect
article 1989    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Werkomgeving · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

2 ISSA breidt verbeteren van het sociale welzijn steeds verder uit: verkeers- en privéveiligheid ook in het vaandel
article 1989    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Werkomgeving · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

3 Bricklayers: a step by step approach to better work
article 1990    
Author: Vink, P. · Koningsveld, E.A.P.
Keywords: Workplace · Ergonomie · Metselwerk · Arbeidsbelasting · Bouwnijverheid
[Abstract]

4 De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek (IV): kwaliteit en structuur
article 1988    
Author: Winter, C.R. de · Marcelissen, F.H.C. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Bedrijfsgezondheidszorg · Periodiek onderzoek · Vragenlijst · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

5 De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek (III): methoden voor gebruik van referentiegegevens
article 1988    
Author: Marcelissen, F.H.C. · Putten, D.J. van · Winter, C.R. de
Keywords: Workplace · Bedrijfsgezondheidszorg · Periodiek onderzoek · Vragenlijst · Bouwnijverheid
[PDF]

6 Validatie van een detectie-instrument voor de opsporing van dreigend langdurig verzuim
report 2000    
Author: Vuuren, C.V. van · Heuvel, S.G. van den
Keywords: Workplace · Werknemers · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

7 Physical effects of new devices for bricklayers
article 2002    
Author: Vink, P. · Miedema, M. · Koningsveld, E. · Molen, H. van der
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Innovatie · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Metselwerk · Bewegingsstoornissen · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

8 Kijk uit voor je huid vindt groot draagvlak bij buitenwerkers : verhoogd risico op huidkanker door zon maakt indruk
article 1996    
Author: Drift, D. van der
Keywords: Workplace · Nederland · Voorlichting · Huidkanker · Preventie · Ultraviolette straling · Arbobeleid bedrijven · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

9 Slechte arbeidsomstandigheden bouw verder aangepakt: strategie Bedrijfstak Bouw aangeboden aan sociale partners
article 1990    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Nederland · Arbeidsinspectie · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Overheidsbeleid · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

10 Een dag op de bouw met de AI : Het heeft geen zin als een inspecteur zich de hele dag loopt op te winden
article 1990    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Nederland · Arbeidsinspectie · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Bedrijfsbezoeken · Bouwnijverheid · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

11 Arbeidsinspectie geeft bouw grote prioriteit: ook vijfde district doet mee aan inhaalslag
article 1990    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Nederland · Interviews · Arbeidsinspectie · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Bouwnijverheid · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

12 Future demands on comfort in construction vehicles' interiors according to manufacturers
report 2001    
Author: Vink, P. · Hark, T.A. ter · Krause, F.
Keywords: Werkstoelen · Bureaustoelen · Heftrucks · Vorkheftrucks · Motorvoertuigen · Automobielen · Bouwliften · Hefwerktuigen · Bouwwerken · Bouwmachines · Transport · Bouwplaats · TNO · Bouwnijverheid
[Abstract]

13 Best practices veiligheidsmanagement : de organisatie van veiligheid
report 2002    
Author: Gort, J. · Keus, M. · Vorm, J.K.J. van der · Zwetsloot, G.I.J.M. · Hoogers, J. · Klaveren, K. van
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheidsrapport · Veiligheidsrapport · Chemische industrie · Procesindustrie · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Transportbedrijven · Vervoersondernemingen · Machinebouw · Arbeidsomstandigheden · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

14 Fysieke belasting in de schoonmaak- en glazenwassersbranche en in de industriële reinigings- en scheepsonderhoudsbranche : vijf onderzoeken / overeenkomsten en verschillen / onderlinge raakvlakken
book 2003    
Keywords: Workplace · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Arbobeleid bedrijven · Convenanten · Reinigen · Tanks · Schoonmaakbedrijven · Schoonmaakwerkzaamheden · Glazenwassers · Gevelreiniging · Bouw · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

15 Werk en gezondheid van uitvoerders in longitudinaal perspectief (II) : voorspelling van de gezondheid van de blijvers achteraf
article 1992    
Author: Gründemann, R.W.M. · Draaisma, D. · Hoolboom, H.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Arbeidsbelasting · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

16 Cabines van torenkranen
report 1988    
Keywords: Workplace · Nederland · Ergonomie · Bouwkranen · Torenkranen · Kunstmatige verlichting · Temperatuur · Vochtigheid · Klimaat · Ventilatie · Trillingen · Lawaaibestrijding · Nooduitgangen · Vluchtwegen · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

17 Lawaaibestrijdingsmaatregelen aan lawaaibronnen in de bouw : Literatuuronderzoek
report 1990    
Author: Berg, R. van den
Keywords: Workplace · Arbodoc · Lawaaibestrijding · Akoestische meettechniek geluidsmeting · Bouwbedrijf bouwindustrie · Bouwmachines · Wegenbouwmachines · Nederland · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

18 TNO Bouw wil V&G-plan ontwerpfase afschaffen : architecten en ingenieurs veroorzaken geen ongevallen
article 2003    
Author: Timmerman, J.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Veiligheidsplannen · Arbojaarplannen · Bedrijfsnoodplannen · Veilig ontwerp · TNO · Bouw · Bouwnijverheid
[Abstract]

19 Arbo-beoordelingsrichtlijn voor hefsteigers : een vooronderzoek naar zin, aanpak en opzet
book 1991    
Author: Osinga, D.S.C. · Huppes, G. · Jong, H. de
Keywords: Workplace · Nederland · Werkplatforms · Steigers · Stellingen · Veilig ontwerp · Technische keuringen · Veiligheidskeuringen · Testen · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

20 Het gehoor van werknemers in de bouwnijverheid : onderzoek uit 1991
report 1992    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Workplace · Bouwbedrijf bouwindustrie · Geluid · Audiometrie · Audiometrische meetwaarden · Doofheid · Beroepsdoofheid · Lawaaidoofheid · Gehoorbescherming · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst · Nederland · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 37 found. Next | Sort by date