Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date

1 Op weg naar betere samenwerking tussen medisch specialisten en bedrijfsartsen bij begeleiding van (zieke) werknemers: nadere voorstellen
report 2002    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

2 Meer werk door samenwerking : aanbevelingen en praktijkvoorbeelden voor gemeenten die (meer) willen samenwerken met werkgevers bij het arbeidsmarktbeleid
report 2004    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Case studies · Samenwerking · Brainstormen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Werkgevers · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Sociale bijstand
[PDF] [Abstract]

3 Leidraad voor huisarts & bedrijfsarts bij de sociaal-medische begeleiding bij arbeidsverzuim
report 2002    
Author: Anema, H. · Buijs, P. · Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Gezondheidszorg · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid
[PDF] [Abstract]

4 Methoden en technieken voor interactieve kennisontwikkeling : co-operative inquiry
report 2004    
Author: Treur, H. · Zwetsloot, G. · Vroome, E. de · Reinders, G. · Gort, J. · Steenbergen, C. · Meeuwsen, J.M. · Oostindie, M. · Popma, J. · Schouten, E. · Visser, R. · Weyers, M. · Zwanikken, S.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Samenwerking · Brainstormen · Methodologie · Vergadertechniek · Gesprekstechnieken · Sociale voorlichting · Communicatie · Multinationale ondernemingen
[PDF] [Abstract]

5 Checklist dialoog en maatwerk in arbeidsrelaties
report 2007    
Author: Oeij, P. · Goudswaard, A. · Huiskamp, R. · Nauta, A.
Keywords: Ergonomics · Werknemers · Arbeidsproductiviteit · Samenwerking · Brainstormen · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Flexibele arbeidsrelaties · Arbeidsvoorwaarden · Overleg · Onderhandelen · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

6 Voor verbetering vatbaar (deel 2) : medische specialisten over hun samenwerking met bedrijfsartsen bij sociaal-medische begeleiding
report 2000    
Author: Amstel, R.J. van · Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Samenwerking · Brainstormen · Ziekteverzuimbegeleiding · Gezondheidszorg · Maatschappelijke dienstverlening · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

7 Samenwerking tussen huis- en bedrijfsartsen : longitudinaal onderzoek naar aanleiding van regionale samenwerkingsprojecten
article 2005    
Author: Venema, A. · Anema, J.R. · Amstel, R.J. van · Putten, D.J. van · Buijs, P.C. · Nauta, A.P. · Verbeek, J.H.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen
[PDF] [Abstract]

8 Gebrek aan Arbocuratieve afstemming jarenlang herkend maar niet erkend : van verleden tot heden (1) : de periode tot begin jaren '90
article 2001    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · History · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Therapie · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen
[PDF] [Abstract]

9 Meer werk door samenwerking: gemeente moet weten wat werkgever beweegt
article 2005    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Samenwerking · Brainstormen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening
[PDF] [Abstract]

10 Onduidelijke positie bedrijfsarts knelpunt voor medisch specialist : samenwerking voor verbetering vatbaar
article 2000    
Author: Buijs, P. · Amstel, R. van
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociaal-medische begeleiding
[PDF] [Abstract]

11 Psychologische veranderingen na regionale projecten om de samenwerking huisarts-bedrijfsarts te verbeteren
article 2005    
Author: Nauta, A.P. · Grumbkow, J. von · Amstel, R.J. van · Venema, A. · Anema, J.R. · Overzier, P.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Arbeidspsychologie · Bedrijfspsychologie
[PDF] [Abstract]

12 Kwantificering van hersteltijden : een gezamenlijk referentiekader voor bedrijfsarts en specialist
report 2004    
Author: Kremer, A.M. · Anema, J.R.
Keywords: Workplace · Werknemers · Veilig en gezond werken · Beroepsziekten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Bedrijfsgezondheidszorg · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen
[PDF] [Abstract]

13 Bevordering arbeidsparticipatie : samenhang tussen beleid en uitvoering cruciaal
article 2006    
Author: Wolthuis, A.
Keywords: Workplace · Samenwerking · Brainstormen · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Arbeidsparticipatie · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Onderwijs · Opvoeding · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Gemeentelijk beleid
[PDF] [Abstract]

14 Slimmer werken in praktijk : voorbeelden van werken in productieve en gezonde banen
report 2005    
Author: Oeij, P.R.A. · Jongkind, R. · Vaas, S.
Keywords: Ergonomics · Arbeidspauze · Rusttijden · Arbeidsproductiviteit · Tillen · Case studies · Samenwerking · Brainstormen · Organisatie van de arbeid · Planning · Flexibilisering van de arbeid
[PDF] [Abstract]

15 Slimmer werken en sociale innovatie : integrale organisatievernieuwing
book 2010    
Author: Oeij, P.R.A. · Dorenbosch, L. · Klein Hesselink, J. · Vaas, S.
Keywords: Ergonomics · Arbeidspauze · Rusttijden · Arbeidsproductiviteit · Tillen · Case studies · Samenwerking · Brainstormen · Organisatie van de arbeid · Planning · Flexibilisering van de arbeid

16 Stappenplan : zeven succesfactoren voor loopbaanbeleid
article 2008    
Author: Heemskerk, F. · Huiskamp, R. · Keijzer, L.
Keywords: Employability · Samenwerking · Brainstormen · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Job rotation · Overplaatsing · Herplaatsing · Loondifferentiatie · Arbodiensten · Midden-en kleinbedrijf · Job search · Arbeidsmarktgedrag
[PDF] [Abstract]

17 Werknemers weten te weinig over hun rechten en handelingsmogelijkheden in relatie tot de bedrijfsarts
article 2006    
Author: Steenbeek, R. · Heuvel, F.M.M. van den · Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Relatie arts patient · Samenwerking · Brainstormen · Nederland
[PDF] [Abstract]

18 Communication between Dutch rheumatologists and occupational physicians in the occupational rehabilitation of patients with rheumatic diseases
article 2002    
Author: Buck, P.D.M. de · Amstel, R.J. van · Buijs, P.C. · Maasen, J.H.W. · Dijk, F.J.H. van · Hazes, J.M.W. · Vliet Vlieland, T.P.M.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reuma · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociale voorlichting · Communicatie
[Abstract]

19 Van het gebaande loopbaanpad af..: over de noodzaak van samenwerking bij flexibiliteit, levensloop en organisatie
book 2002    
Author: Korver, T. · Oeij, P.
Keywords: Nederland · Belgie · Samenwerking · Brainstormen · Carriere · Loopbaan · Promotie · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Flexibilisering van de arbeid · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

20 Evaluatie van een viertal nascholingsmodules voor huisartsen en bedrijfsartsen
report 2003    
Author: Heuvel, F.M.M. van den · Buijs, P.C. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Chronisch zieken · Bewegingsstoornissen · CARA · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date