Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date

1 De genormaliseerde methode van werkclassificatie als meetinstrument : vijftien jaar later
article 1967    
Author: Hazewinkel, A.
Keywords: Workplace · Classificatie · Arbeidsomstandigheden
[PDF]

2 Internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps 1980 = International classification of impairments, disabilities and handicaps : a manual of classification relating to the consequences of disease
book 1981    
Keywords: Workplace · Informatieverwerking · Classificatie · Chronisch zieken
[Abstract]

3 Naar een verbeterde melding en registratie van beroepsziekten in Nederland : rapport van de Projectgroep Beroepsziekten
book 1985    
Author: Willems, J.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Statistiek · Classificatie · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken
[PDF] [Abstract]

4 Taxonomie van beroepen met publiekscontacten bij de Gemeente Amsterdam : beschikbare gegevens
report 2001    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Overheidsdiensten · Classificatie · Psychische factoren · Arbeid · Functionele leeftijd
[PDF] [Abstract]

5 The development of a proposal for revission of the severity of disabilities scale of the ICIDH : personal care, body, locomotor and dexterity disabilities : phase 1 and phase 2
report 1995    
Author: Hopman-Rock, M. · Miedema, H.S.
Keywords: Workplace · Classificatie · Lichamelijk gehandicapten · Invaliden · Zorg voor lichamelijk gehandicapten · Statistisch onderzoek
[PDF] [Abstract]

6 Verantwoording monitor arbeidsongevallen : eerste herziening
report 2007    
Author: Venema, A. · Bloemhoff, A. · Stam, C. · Ybema, J.F. · Vroome, E.M.M. de · Schoots, W.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Verwondingen · Letsels · Ziekteverzuim · Metingen · Meetmethoden · Classificatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteit · Methodologie · Statistiek
[PDF] [Abstract]

7 Measuring participation according to the International Classification of Functioning to
article 2003    
Author: Perenboom, R.J.M. · Chorus, A.M.J.
Keywords: Health · Beroepsrehabilitatie · Leefomgeving en gezondheid · Disease classification · Functional assessment · Health status · Health survey · Human · Independence · Language · Measurement · Medical literature · Perception · Physical disability · Priority journal · Publishing · questionnaire · Rating scale · Activities of Daily Living · Disability Evaluation · Disabled Persons · Health Status Indicators · Humans · Questionnaires · World Health Organization · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Classificatie · Metingen · Meetmethoden · Arbeidsongeschiktheid
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date