Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 31 found. Next | Sort by date

1 Nieuwsgaring in de wetgeving 1986
article 1987    
Author: Botma, Y.
Keywords: Criminology

2 Centralisatie van cameratoezicht verandert manier van werken
article 2003    
Author: Punte, P.A.J. · Post, W.M.
Keywords: Criminology
[Abstract]

3 Results of the 2003 NFI-TNO forensic speaker recognition evaluation
article 2004    
Author: Leeuwen, D.A. van · Bouten, J.S.
Keywords: Criminology

4 Geografische daderprofilering ; Een inventarisatie van randvoorwaarden en succesfactoren
book 2008    
Author: Brake, G.M. te · Eikelboom, A.R.
Keywords: criminology
[Abstract]

5 Postmortale tijd (PMT) : PMT-bepaling door temperatuurmeting [Post-mortal time (PMT) assessment by [corpse] temperature measurement]
article 1999    
Author: Hartog, E.A. den · Daanen, H.A.M. · Visser, R. · Lelieveld, J.H.L.M.
Keywords: Criminology
[Abstract]

6 Landelijk Toegangsnummer Nederlandse Politie
report 1998    
Author: Kleij, R. van der
Keywords: Criminology

7 NIST and NFI-TNO evaluations of automatic speaker recognition
article 2005    
Author: Leeuwen, D.A. van · Martin, A.F. · Przybocki, M.A. · Bouten, J.S.
Keywords: Criminology Informatics · automatic speech recognition
[Abstract]

8 Searching for evidence: Knowledge and search strategies used by forensic scientists
bookPart 2001    
Author: Schraagen, J.M.C. · Leijenhorst, H.
Keywords: Criminology · Search · Experience · Forensic crime
[Abstract]

9 Facilitators in silico, look before you leap: kennisgebaseerde scenario's voor interventies gericht op facilitators in criminele samenwerkingsverbanden
article 2018    
Author: Engers, T.M. van · Meijer, M.E. de · Barros, A.I.
Keywords: Criminology · Defence Research · Defence, Safety and Security

10 Security at machine speed
report 2019    
Author: Fransen, F. · Wolthuis, R. · Ouajdi, N. el
Keywords: Criminology · Security · Cyber · Digital economy · Safety
[PDF]

11 Effects of prior interpretation on assessment in crime analysis
article 2007    
Author: Kerstholt, J.H. · Eikelboom, A.R.
Keywords: Criminology Psychology · decision making · law · expectations · experience · information processing
[Abstract]

12 Fitting the theory to the data : Het voorspellen van overlast
article 2014    
Author: Smit, S.K. · Vecht, B. van der · Lebesque, L.H.E.M.
Keywords: Criminology · Operations research · Criminology · Safety and Security · Defence, Safety and Security · Operations Modelling · MSG - Modelling Simulation & Gaming ; MO - Military Operations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

13 Deelrapportage eWitness
report 2015    
Author: Jong, J.G.M. de · Kranenborg, K. · Stel, I.
Keywords: Criminology · Human & Operational Modelling · PCS - Perceptual and Cognitive Systems · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

14 Supertargets : Verkenning naar voorspellende en verklarende factoren voor slachtofferschap van cybercriminaliteit
report 2016    
Author: Wijn, R. · Berg, H. van den · Wetzer, I.M. · Broekman, C.C.M.T.
Keywords: Criminology · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

15 Van predictive naar prescriptive policing : Verder dan vakjes voorspellen
book 2016    
Author: Smit, S.K. · Vries, A. de · Kleij, R. van der · Vliet, P.J. van
Keywords: Criminology · Human & Operational Modelling · MSG - Modelling Simulation & Gaming · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

16 Comparison of Methodologies Used in Homicide Investigations to Collect, Prioritize, and Eliminate Persons of Interest: A Case Study of Three Dutch Real-World Homicide Cases
article 2018    
Author: Sutmuller, A.D. · Hengst, M. den · Barros, A.I. · Gelder, P.H.A.J.M. van
Keywords: Criminology · Homicide investation · Criminal investigation · Methodology · Categorization · Data collection · Defence Research · Defence, Safety and Security
[Abstract]

17 Predictive Mapping of Anti-Social Behaviour
article 2014    
Author: Smit, S.K. · Vecht, B. van der · Lebesque, L.H.E.M.
Keywords: Criminology · Data analysis · Environmental criminology. · Machine learning · Predictive modelling · Social behaviour · Demography · Safety and Security · Defence, Safety and Security · Operations Modelling Resilient Organisations · MSG - Modelling Simulation & Gaming MO - Military Operations STL - Sustainable Transport & Logistics · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

18 Foraging Online Social Networks
article 2014    
Author: Koot, G. · Huis in ’t Veld, M.A.A. · Hendricksen, J. · Vries, A. de · Broek, E.L. van den
Keywords: Criminology · Open source intelligence (OSINT) · Data mining · Foraging · Online social networks (OSN) · Profiling · Security · Criminology · Infostructures · Information Society · Communication & Information Behavioural Changes · MNS - Media & Network Services HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · TS - Technical Sciences ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

19 Predictive Mapping of Anti-Social Behaviour
report 2013    
Author: Smit, S.K. · Vecht, B. van der · Lebesque, L.H.E.M.
Keywords: Criminology · Data analysis · Environmental criminology. · Machine learning · Predictive modelling · Social behaviour · Demography · Safety and Security · Defence, Safety and Security · Operations Modelling Resilient Organisations · MSG - Modelling Simulation & Gaming MO - Military Operations STL - Sustainable Transport & Logistics · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

20 Zo moet het gegaan zijn : De noodzaak van alternatieve verklaringen en bekritiseerbare analyses bij zoekzaken binnen de opsporing
article 2011    
Author: Wisse, B.W. · Gosliga, S.P. · Bijsterbosch, G.
Keywords: Criminology · Criminal investigations · Statistical analysis · Case analysis · Scenarios · Organisation · MO - Military Operations ; NO - Networked Organisations · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 31 found. Next | Sort by date