Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 141 found. Next | Sort by date

1 Vierde periodieke inspectie operatieafdeling 13-10-2014
report 2014    
Author: Traversari, A.A.L.
Keywords: Health · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

2 Integraal sturen op ontwerp, bouw en beheer van ziekenhuizen
article 2014    
Author: Voordt, T. van der
Keywords: Health · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

3 Woongedrag en zorggebruik ouderen
report 2014    
Author: Galen, J. van · Poulus, C. · Staalduinen, W.H. van
Keywords: Healthy Living · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Abstract Functioneel Model (AFM) scenariostudies met behulp van geprognosticeerde zorgproductie
report 2014    
Author: Verhoeff, O. · Egter van Wissekerke, N.G. · Hinkema, M.J. · Lebesque, L.H.E.M.
Keywords: Health · Resilient Organisations · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

5 OK-simulator ; aanpasbare ruimte voor ontwerp en inrichting van operatiekamers
article 2015    
Author: Bouwhuijsen, M. van den
Keywords: Health · Urban Mobility & Environment · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

6 Ziekenhuizen moeten hun 'healing environment' kunnen aantonen
article 2012    
Author: Nauta, N.J.
Keywords: Health · Built Environment · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

7 Installateurs laten kansen liggen in de zorg
article 2013    
Author: Beesems, J.
Keywords: Climate · Healthy Living · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

8 Design for dementia care: International models
article 2011    
Author: Heijmen, P. · Manthorp, C.
Keywords: Health · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences

9 Bouw in de gezondheidszorg
report 2011    
Author: Heumen, S.P.M. van · Brouwers, P.J.A.M.
Keywords: Health Architecture and Building · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

10 Zorg laat kansen op energiebesparing liggen - TNO-quickscan brengt problemen met klimaatinstallaties aan het licht
article 2011    
Author: Ramshorst, A. van
Keywords: Health · Built Environment · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

11 Zes vragen over zorgbouw; Marianne Groen antwoordt
article 2010    
Author: Groen, M.
Keywords: Architecture · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences

12 Veldnorm voor afzonderings- en separeervoorzieningen in de Gehandicaptenzorg. (Eisen, aandachtspunten en voorbeelden voor de bouw)
report 2013    
Author: Keuning, F.M. · Schaaf, P.S. van der · Heumen, S.P.M. van · Klein, A.W. · Aalst, H.J.M. van der
Keywords: Health · Healthy Living · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

13 Second opinion sloopkosten Het Spectrum, Dordrecht, locatie Thureborgh
report 2012    
Author: Heumen, S.P.M.
Keywords: Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences

14 Herijking inventariskosten AWBZ
report 2012    
Author: Bode, A. · Brouwers, P.J.A.M. · Klein, A.W.
Keywords: Healthy Living · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

15 Veel winst te behalen bij Nederlandse ziekenhuizen
article 2012    
Author: Ramshorst, A. van
Keywords: Health · Built Environment · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

16 Inventarisatie en vastlegging van de state-of-art kennis over licht en ouderen
report 2010    
Author: Aries, M.B.C. · Vlies, R.D. van der · Westerlaken, A.C.
Keywords: Architecture and Building · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Grote mogelijkheden voor energiebesparing in verpleeghuizen en zorgcentra voor ouderen
article 2011    
Author: Traversari, A.A.L. · Hendriksen, L.J.A.M. · Heumen, S.P.M. van
Keywords: Energy Architecture · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences

18 Ervaringen met concept richtlijn 7 van VCCN - Ervaringen vanuit het TNO-technologiecluster
article 2013    
Author: Heumen, S.P.M. van · Traversari, A.A.L.
Keywords: Architecture · Built Environment · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

19 Het functioneren van isolatiekamers in ziekenhuizen
report 2012    
Author: Heumen, S.P.M. van · Felix, E. · Klein, A.W. · Traversari, A.A.L.
Keywords: Health · Healthy Living · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

20 Praktijktoets Gebouwkenmerken voor de intramurale Forensische Zorg
report 2012    
Author: Aalst, H.J.M. van der · Mimpen, L.J.M.
Keywords: Architecture · Healthy Living · Organisation · DCHA - Dutch Centre for Health Assets · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 141 found. Next | Sort by date