Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date

1 Centralisatie en decentralisatie bij de Nederlandse politie: over contractuele aansturing en resultaatverantwoordelijkstelling bij de Nederlandse politie
dissertation 1998    
Author: Treur, J.H.F.
Keywords: Workplace · Police · Overheidsdiensten · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Decentralisatie · Centralisatie
[PDF] [Abstract]

2 Balanceren : trends, gezichtspunten en drie scenario's sociale zekerheid en zorg
report 2004    
Author: Revenboer, A.J.M.
Keywords: Workplace · Zorginnovatie · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Collectieve voorzieningen · Collectieve sector · Privatisering · Decentralisatie · Centralisatie · Individualisering · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

3 Onbeschermd gedereguleerd
article 1995    
Author: Evers, G. · Kwantes, J.H.
Keywords: Workplace · Nederland · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Vakbeweging · Deregulering · Privaatrecht · Burgerlijk recht · Werkgeversorganisaties · Politieke partijen · Bedrijfsfinancien · Financieel beheer · Decentralisatie · Centralisatie
[PDF] [Abstract]

4 New production concepts in the clothing industry : new ways of work for unpredictable markets : results from a European survey
book 1994    
Author: Dhondt, S. · Peeters, M.H.H.
Keywords: Workplace · Innovatie · Confectieindustrie · Productiemanagement · Productieorganisatie · Productiemethoden · Naaimachines · Job rotation · Overplaatsing · Herplaatsing · Decentralisatie · Centralisatie · Human resources management en development · HRM · HRD · EEG-landen · Kledingindustrie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date