Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 67 found. Next | Sort by date

1 The validity of total diet studies for assessing nutrient intake
bookPart 1991    
Author: Ockhuizen, T. · Vaessen, H.A.M.G. · Vos, R.H. de · Dokkum, W. van
Keywords: Nutrition · Medicine · Physiology · Health · Dietetics

2 Wie eet wat, en wanneer? bij duursport, teamsport en (snel)krachtsport
bookPart 1985    
Author: Beek, E.J. van der · Inklaar, H. · Erp-Baart, A.M.J. van · Keizer, H.A.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[Abstract]

3 Krachtvoer: de mythe van pollen, biergist en dorstlessers
bookPart 1985    
Author: Inklaar, H. · Heere, L.P. · Beek, E.J. van der
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer · Doping
[Abstract]

4 Diet, body composition and physical condition of champion rowers during periods of training and out of training
bookPart 1979    
Author: Wijn, J.F. de · Leusink, J. · Post, G.B.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

5 Food intake in three groups of cancer patients: a prospective study during cancer treatment
article 1987    
Author: Hulshof, K.F.A.M. · Gooskens, A.C. · Wedel, M. · Bruning, P.F.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer · Pathology

6 Vetreductie in levensmiddelen ; verslag themadag gehouden ten kantore van TNO-Voeding afdeling IGMB te Wageningen 22 april 1993
report 1993    
Keywords: Agriculture · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF]

7 Vakantie en voeding : houdt voedselbederf buiten schot
article 1977    
Author: Hulshof, K.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF]

8 Oriëntering omtrent de ontwikkeling en voedingstoestand van schoolkinderen in Nederland 1959-1965: lengte, gewicht, huidplooidikten en hemoglobinewaarden met gegevens over de klinische voedingstoestand van 8-9-jarige en 12-14-jarige schoolkinderen
article 1966    
Author: Wijn, J.F. de · Postmus, S. · Adam, H.F.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF]

9 Voedsel in beweging. Symposium 50 jaar voedingsonderzoek TNO, Utrecht, 3-5 oktober 1990
conferenceProceedings 1990    
Author: Dokkum, W. van · Heij, D.G. van der
Keywords: Health · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF]

10 Assessment of consumer safety by analysis of total diet samples
article 1989    
Author: Vos, R.H. de · Dokkum, W. van
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

11 Knelpunten in de voeding van zelfstandig wonende ouderen in Nederland
bookPart 1989    
Author: Westenbrink, S. · Löwik, M.R.H. · Hulshof, K.F.A.M.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

12 Voeding en gezondheid : knelpunten in het voedingsonderzoek
article 1978    
Author: Zaal, J.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF]

13 Food and nutrition policy in Europe : proceedings of the Second European Conference on Food and Nutrition Policy, The Hague, 21-24 April 1992
book 1993    
Author: Ockhuizen, T. · Heij, D.G. van der · Löwik, M.R.H.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF]

14 Onderzoek voedingstoestand oudere jeugd
article 1977    
Author: Luyken, R.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF]

15 Validering van een schriftelijke voedingsvragenlijst ten aanzien van de consumptie van nitraat
article 1985    
Author: Brandt, P.A. van den · Willett, W.C.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF] [Abstract]

16 Nutrition and nutritional status of 8-year old Surinam immigrant and Dutch (caucasian controls) schoolchildren in Amsterdam
article 1982    
Author: Egger, R.J. · Renqvist, U.H. · Ee, J.H. van · Luyken, R. · Berg, H. van den
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF]

17 Somametrische gegevens betreffende de lichaamssamenstelling en de voedingstoestand van 8-25-jarige Nederlandse jongens en jonge mannen in 1960-1964
article 1967    
Author: Luyken, R. · Wijn, F.J. de · Zaat, J.C.A.
Keywords: Biologie · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[Abstract]

18 Ondervoeding in de niet-westerse wereld
article 1979    
Author: Luyken, R.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

19 Overvoeding, overgewicht, vroegtijdige sterfte
article 1983    
Author: Hermus, R.J.J.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

20 Reform en alternatief: een terechte keuzemogelijkheid?
article 1983    
Author: Bovens, M.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 67 found. Next | Sort by date