Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1633 found. Next | Sort by date

1 The association between subjective job insecurity and job performance across different employment groups: Evidence from a representative sample from the Netherlands
article 2020    
Author: Vuuren, T. van · Jong, J.P. de · Smulders, P.G.W.
Keywords: Job insecurity · Self-employment · Job performance · Temporary employment
[PDF] [Abstract]

2 Flexible employment policies and working conditions: the Netherlands
report 2000    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Miedema, E. · Goudswaard, A. · Kraan, K.O.
Keywords: Flexible · Employment · Policies · Working conditions
[PDF] [Abstract]

3 In memoriam: Peter G.W. Smulders (1939-2020): factchecker avant la lettre
article 2020    
Author: Pot, F.
Keywords: Work and Employment · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

4 Arbofunctionaris in coronatijd (7: Corona hakt erin, daar kun je niet omheen
article 2020    
Author: Gulijk, C. van
Keywords: Work and Employment · Healthy Living

5 Process evaluation of a multifaceted health program aiming to improve physical activity levels and dietary patterns among construction workers
article 2014    
Author: Viester, L. · Verhagen, E.A.L.M. · Bongers, P.M. · Beek, A.J. van der
Keywords: Workplace · Physical activity · Employment · Workers · Work and Employment · Healthy Living · Healthy Living · WE - Work & Employment · Themalijn
[Abstract]

6 Profiel van de preventiemedewerker blijkt uit RI&E
article 2005    
Author: Michel, F.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living

7 TNO-er Dirk Osinga: een blik mensen opentrekken is een achterhaalde gedachte
article 2010    
Author: Osinga, D.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[Abstract]

8 Study on transitions in employment, ability and motivation (STREAM): cohortonderzoek naar duurzame inzetbaarheid van ouderen
article 2011    
Author: Geuskens, G.A. · Ybema, J.F. · Heuvel, S.G. van den
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Gezondheid · Ouderen · Employment
[PDF] [Abstract]

9 Knowing the ‘state of safety’: practical approaches for industry and safety authorities
article 2014    
Author: Kampen, J. van · Guldener, V. van · Gort, J.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

10 Physical Ergonomics and Musculoskeletal Disorders: What's hot? What's cool?
bookPart 2007    
Author: Beek, A.J. van der · IJmker, S.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[Abstract]

11 Deeltijdarbeid en ziekteverzuim
article 1985    
Author: Vrijhof, B.J.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

12 Ziekteverzuim in België, West-Duitsland en Nederland: institutionele context en enkele cijfers
article 1985    
Author: Prins, R.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

13 Vermindering en vervanging van personeel en de ontwikkeling van het ziekteverzuim
article 1985    
Author: Kruidenier, H.J. · Bakker, T.P.V.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

14 Leren van incidenten: leren in uw organisatie?
lecture 2009    
Author: Steijger, N. · Drupsteen, L. · Groeneweg, J. · Kampen, J. van · Zwetsloot, G.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

15 Effectiviteit van veiligheidsverbeterprogramma's (VVP's): behavioral based safety
lecture 2009    
Author: Clignett, L. · Gort, J.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

16 Veiligheid bij laaggeschoold en risicovol werk
lecture 2009    
Author: Beek, D. van der · Dijkman, A. · Gallis, R. · Starren, A.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

17 Werk, gezondheid en verzuim bij een groep bouwvakkers
article 1985    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

18 ALIFE@Work : the effects of a distance counseling lifestyle program for weight control among an overweight working population
dissertation 2013    
Author: Wier, M.F. van
Keywords: Health · Lifestyle · Obesity · Workers · Weight · Health · Employment
[PDF]

19 Onderzoek naar de problematiek van het bewegingsapparaat bij stukadoors en timmerlieden
article 1985    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

20 De milieuhygiënische taak van basisgezondheidsdiensten
article 1985    
Author: Water, H.P.A. van de · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1633 found. Next | Sort by date