Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date

1 Octrooiering van genetisch gemodificeerde dieren : feiten en meningen
book 1991    
Author: Enzing, C. · Otto, S.
Keywords: Research · Biotechnologie · Veeteelt · Ethiek · Ethics
[PDF]

2 We hebben deugden nodig voor ethische algoritmes
article 2019    
Author: Steen, M.G.D.
Keywords: Ethiek · Artificiële intelligentie · Infostructures · Information Society
[Abstract]

3 Technologie is niet iets wat ons overkomt: oude deugden actueel voor nieuwe technische wereld
article 2019    
Author: Bal, E. · Steen, M.G.D.
Keywords: Technologie · Ethiek · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations
[Abstract]

4 Aristoteles in tijden van AI: deugethiek als richtsnoer voor digitalisering
article 2019    
Author: Steen, M.G.D.
Keywords: Ethiek · Artificiële intelligentie · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations
[Abstract]

5 Rapport probleemsituaties
book 2005    
Author: Boer, W.E.L. de · Steenbeek, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkdruk · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Psychische arbeidsbelasting · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek · Beroepseisen · Ethiek · Vaststelling arbeidsgeschiktheid
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date