Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date

1 Behoefte aan FysioSport centra en FysioSport-consultants in Nederland
report 1999    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M. · Urlings, I.
Keywords: Workplace · Arbodiensten · Bedrijfsfitness · Fysiotherapie · Sport · Gezondheid · Ziekte
[PDF] [Abstract]

2 Is Action Research (AR) bruikbaar voor implementatie van innovaties in de fysiotherapie? een literatuurstudie
article 2010    
Author: Weuring, I.I. · Peppen, R.P.S. van · Meeteren, N.L.U. van
Keywords: Health · fysiotherapie · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences

3 Inhoud en methodologische kwaliteit van ziekenhuisprotocollen fysiotherapie na totale knieartroplastiek
article 2009    
Author: Oosting, E. · Hoogeboom, T.J. · Elings, J. · Sluis, G. van der · Meeteren, N.L.U. van
Keywords: Health · Protocollen · Fysiotherapie · Ziekenhuizen · Healthy for Life · Healthy Living · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

4 Tijd voor constructief debat en actie: bacheloropleiding fysiotherapie
article 2009    
Author: Meeteren, N.L.U. van · Schmitt, M.A. · Stenneberg, M.S.
Keywords: Fysiotherapie · Opleiding · Healthy for Life · Healthy Living · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

5 Arbeidsrelevante paramedische zorg in de regulier eerste lijn : de stand van zaken
report 2003    
Author: Jans, M.P. · Heinrich, J. · Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Beroepsziekten · Gezondheidszorg · Nederland · Enquetes · Arbeidsbelasting · Spraak · Logopedie · Zorgverzekering · Ziektekostenverzekering · Paramedische beroepen · Medisch hulppersoneel · Fysiotherapie
[PDF] [Abstract]

6 Low back pain, workplace intervention & return-to-work
dissertation 2004    
Author: Anema, J.R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Rugklachten · Hernia · Neurologie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Ergonomie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Fysiotherapie · Farmacologie · Therapie
[PDF] [Abstract]

7 Cesar-therapie tijdelijk effectiever dan standaardbehandeling door de huisarts bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten : gerandomiseerd, gecontroleerd en geblindeerd onderzoek met 1 jaar follow-up [Cesar therapy is temporarily more effective than a standard treatment from the general practitioner in patients with chronic aspecific lower back pain; randomized, controlled and blinded study with a I year follow-up]
article 2000    
Author: Hildebrandt, V.H. · Proper, K.I. · Berg, R. van den · Douwes, M. · Heuvel, S.G. van den · Buuren, S. van
Keywords: Health · Rugklachten · Hernia · Therapie · Fysiotherapie · Intermethod comparison · Kinesiotherapy · Major clinical study · Randomized controlled trial · Self report · Adult · Chronic Disease · Exercise Therapy · Family Practice · Female · Follow-Up Studies · Humans · Low Back Pain · Male · Netherlands · Pain Measurement · Posture · Practice Guidelines · Questionnaires · Recovery of Function · Single-Blind Method · Spine · Time Factors · Treatment Outcome
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date