Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date

1 Gebitsontwikkeling en gezondheid
bookPart 1999    
Author: Kalsbeek, H.
Keywords: Health · Gebit · Kinderen

2 De gebitstoestand bij volwassenen te 's-Hertogenbosch
article 1985    
Author: Kalsbeek, H.
Keywords: Health · Volwassenen · Gezondheid · Gebit · Tandheelkunde
[PDF] [Abstract]

3 Tandheelkundige hulp jeugdige verzekerden ziekenfondsverzekering (TJZ) : een onderzoek naar mondgezondheid na effectuering van het besluit TJZ 1987-1993
report 1994    
Author: Kalsbeek, H. · Eijkman, M.A.J. · Verrips, G.H. · Bauer, L. · Fisher-Drayer, A.F. · Kieft, J.A. · Loveren, C. van · Poorterman, J.H.C. · Schalk-van der Weide, Y. · Zoest, R. van
Keywords: Health · Gezondheid · Tanden · Jongeren · Gebit · Mond
[PDF]

4 Mondgezondheid, een leven lang : een onderzoek naar de potentiële effectiviteit van interventies ter bevordering van de mondgezondheid van ouderen in Nederland
report 2014    
Author: Verlinden, D.A. · Schuller, A.A. · Verrips, G.H.W.
Keywords: Health · Mondgezondheid · Tanden · Gebit · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

5 Gebit fit : een onderzoek naar de mondgezondheid en het tandheelkundig preventief gedrag van volwassenen in Nederland in 2013
report 2014    
Author: Schuller, A.A. · Kempen, I. van · Vermaire, E. · Poorterman, J. · Verlinden, A. · Hofstetter, H. · Verrips, E.
Keywords: Health · Mondgezondheid · Tanden · Gebit · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

6 Gebitsslijtage en jongvolwassenen: wat weten ze en hoe wensen ze informatie [Dental erosion and young adults: what do they know and how would they like to receive information?]
article 2017    
Author: Verploegen, V.J.N. · Schuller, A.A.
Keywords: Health · Gebit · Slijtage · Volwassenen · Erosie · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date