Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 31 found. Next | Sort by date

1 Gemeentelijke besluitvorming warmtenetten Lessen op basis van casussen
report 2019    
Author: Tigchelaar, C. · Winters, E. · Janssen, J.L.L.C.C. · Huygen, A.E.H. · Brus, C.V.
Keywords: Warmtenetten · Gemeenten
[PDF] [Abstract]

2 Gemeenten in beweging. Leren van regionale mobiliteitsnetwerken
book 2009    
Author: Sanders, J. · Keijzer, L. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gemeenten · Mobiliteit
[PDF]

3 Verzuimbeheering en arbobeleid : dl 4 Leren van missers
article 1995    
Author: Heemskerk, F.
Keywords: Arbobeleid bedrijven · Ziekteverzuimbeleid · Gemeenten · Gemeenteambtenaren · Nederland · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

4 Meer werk door samenwerking : aanbevelingen en praktijkvoorbeelden voor gemeenten die (meer) willen samenwerken met werkgevers bij het arbeidsmarktbeleid
report 2004    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Case studies · Samenwerking · Brainstormen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Werkgevers · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Sociale bijstand
[PDF] [Abstract]

5 Meer rendement uit arbodienstverlening : het afsluiten van een contract en Service Level Agreement
book 2002    
Author: Thie, A.M. · Loonstra, A. · Drift, D. van der
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Arbodiensten · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Convenanten · Sociaal contract · Centraal accoord · Raamovereenkomsten · Prestatie
[PDF] [Abstract]

6 Kans voor gemeenten: social return bij inkoop
article 2011    
Author: Andriessen, S. · Brouwer, P. · Smit, A.
Keywords: Workplace · Gemeenten · Social return · Inkoop · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

7 De preventiemedewerker op maat van gemeenten : handreiking voor invoering van preventietaken voor de alledaagse zorg voor veiligheid en gezondheid naar aanleiding van de wijziging Arbowet juli 2005
book 2005    
Author: Kwantes, J.H.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Arbodiensten
[PDF] [Abstract]

8 Social return bij inkoop door gemeenten
article 2011    
Author: Brouwer, P. · Smit, A.
Keywords: Workplace · Gemeenten · Social return · Inkoop · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

9 Hoe staat het met de preventiemedewerker?
article 2006    
Author: Treur, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Preventie · Veiligheidspersoneel · Veiligheidsdeskundigen · Gemeentelijk beleid · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur
[Abstract]

10 Meer werk door samenwerking: gemeente moet weten wat werkgever beweegt
article 2005    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Samenwerking · Brainstormen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening
[PDF] [Abstract]

11 Bouwstenen voor een Nieuwe Sociale Stad
article 2005    
Author: Otten, B. · Revenboer, A.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Algemene bijstandswet · ABW · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Onderkant van de arbeidsmarkt
[PDF] [Abstract]

12 Werkboek fysieke belasting
book 2003    
Author: Groenesteijn, L. · Kuijt-Evers, L.F.M. · Koningsveld, E.A.P. · Wijma, J.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Overheidsdiensten · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Checklists · Case studies · Bewegingsstoornissen · Preventie · Ambtenaren · Overheidspersoneel · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Groenvoorziening · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

13 Van gezond werk wordt iedereen beter : werkboek strategisch arbomanagement in gemeenten
book 2005    
Author: Zwetsloot, G. · Scheppingen, A. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Arbobeleid bedrijven · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Managementmethoden · Organisatiemethoden · Zorgsystemen · Bedrijfscultuur · Leiding geven · Management · Leiderschap
[PDF] [Abstract]

14 Diversiteitbeleid bij gemeenten : verslag van een 1-meting
report 2004    
Author: Sloten, G. van · Vries, S. de
Keywords: Workplace Ergonomics · Overheidsdiensten · Enquetes · Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen · WBEAA · Arbeid door migranten · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Sollicitaties · Werknemerscategorieen
[PDF] [Abstract]

15 Update Gemeenten in Beweging! Mobiliteitsnetwerken in Nederland
report 2011    
Author: Klauw, M. van der · Keijzer, L.
Keywords: Workplace · Beweging · gemeenten · mobiliteitsnetwerken · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

16 Buitenlandse ervaringen met aanbesteding van reïntegratie
article 2005    
Author: Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Privatisering · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Uitkeringen · Bijstandsregelingen · Toeslagen · Toelagen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur
[Abstract]

17 De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling : een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
report 2019    
Author: Detmar, S.B. · Wolff, M. de
Keywords: Ontwikkeling · Kinderen · Interventies · Gemeenten · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

18 Factsheet Één gezin, één plan naar effectieve zorgcoördinatie voor de jeugd
report 2017    
Author: Pannebakker, N.
Keywords: Jeugd · Zorgcoördinator · Gemeenten · Healthy for Life · Healthy Living · Life · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

19 Ongedeeld, verbindend vakmanschap
book 2014    
Author: Polstra, L. · Vanschoren, J. · Berkel, R. van · Emmerik, M. van
Keywords: Workplace · Sociale Zekerheid · Gemeenten · Overheid · Werkgevers · Professionals · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

20 Werkboek werkdruk en werkstress
book 2003    
Author: Franck, E.J.H. · Schoonderwoerd, G. · Davits, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Convenanten · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Bedrijfscultuur · Ambtenaren · Overheidspersoneel · Openbaar bestuur · Overheidsdiensten · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 31 found. Next | Sort by date