Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date

1 Ongevallen bij buschauffeurs ; een epidemiologische studie
report 1985    
Author: Pokorny, M.L.I. · Blom, D.H.J. · Leeuwen, P. van · Opmeer, C.H.J.M.
Keywords: Workplace · Geslacht · Leeftijd · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Verkeersongelukken · Buschauffeurs
[PDF] [Abstract]

2 Werkdruk stabiliseert
article 2002    
Author: Otten, F.W.J. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Werkdruk · Statistieken · Arbeidscontracten · Arbeidsovereenkomsten · Leeftijd · Arbeidskrachten · Geslacht
[PDF] [Abstract]

3 Absenteeism and sex differences in attitudes in Dutch health care and welfare institutions : paper presented at the VIIth European conference on Organisational Psychology and Health Care, Stockholm, 11-13 October 2001
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Gent, M.J. van · Smit, A.A.
Keywords: Geslacht · Leeftijd · Statistisch onderzoek · Welzijn · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidskrachten volgens geslacht · Attitude · Gedrag · Tno work and employment · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[Abstract]

4 The Job Demands-Job Control Model and absence behaviour : results of a 3-year longitudinal study
article 1999    
Author: Smulders, P.G.W. · Nijhuis, F.J.N.
Keywords: Workplace · Geslacht · Leeftijd · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidsbelasting · Lichamelijke faktoren · Arbeid · Statistisch onderzoek · Nederland
[Abstract]

5 Volume-effecten van enkele WAO-voorstellen
article 2003    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Arbeidsparticipatie · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeidskrachten · Geslacht · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Volumebeleid · Bonus/malussysteem
[PDF] [Abstract]

6 Bedrijfsfitness een blijvertje? Wie eenmaal stopt met trainen, pakt moeilijk de draad weer op
article 2002    
Author: Urlings, I. · Hildebrandt, V. · Rooy, K. van · Vroome, E. de
Keywords: Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport · Bedrijfsfitness · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Bedrijfsgezondheidszorg · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Geslacht · Verwantschap
[PDF] [Abstract]

7 De invloed van sociaal-economische status op arbeidsongeschiktheid : een longitudinale analyse
report 1990    
Author: Bloemhoff, A. · Winter, C.R. de
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Opleidingsniveau · Geslacht · Leeftijd · Arbeid · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Nederland
[PDF] [Abstract]

8 Weer aan 't werk: reïntegratie van langdurig zieken en Wao'ers bij een groot bedrijf
book 1988    
Author: Haselen, D.A. van · Lenshoek, D.E. · Dijk, F. van · Boer, S. de · Hellinga, P. · Koffeman, C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Leeftijd · Nationaliteit · Geslacht · Verwantschap · Arbeidskrachten
[PDF] [Abstract]

9 Leeftijd als last : niet álles vermindert
article 1997    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Geslacht · Leeftijd · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Functionele leeftijd · Oudere arbeidskrachten · Bevordering van arbeid door ouderen
[PDF] [Abstract]

10 Arbeidsuitval door burn-out
article 2002    
Author: Otten, F.W.J. · Smulders, P.G.W. · Andries, F.
Keywords: Workplace · Psychische arbeidsbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Vrouwen · Arbeidskrachten volgens geslacht · Taakautonomie · Leefvormen · Kinderloosheid · Nederland · Statistieken
[PDF] [Abstract]

11 Verwerkingsvermogen van vrouwen en mannen in relatie tot ziekte en uitval : een literatuurstudie
book 2001    
Author: Houtman, I.L.D. · Heuvel, F.M.M. van den
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Geslacht · Leeftijd · Literatuuronderzoek · Persoonlijkheid · Psychische factoren · Arbeid · Arbeidsbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Werknemerscategorieen · Nederland
[PDF] [Abstract]

12 Werk-thuisinterferentie bij mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen
article 2003    
Author: Dikkers, J.S.E. · Geurts, S.A.E. · Kompier, M.A.J. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Geslacht · Leeftijd · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Police · Werkdruk · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Vrijetijdsbesteding thuis
[PDF] [Abstract]

13 Kantoorarbeid van vrouwen in de industrie
book 1994    
Author: Tijdens, K. · Goudswaard, A.
Keywords: Workplace · Vrouwenarbeid · Geslacht · Leeftijd · Nederland · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Vrouwenberoepen · Mannenberoepen · Seksuele intimidatie · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden
[PDF] [Abstract]

14 Trends in de arbeid in Nederland tussen 2000 en 2004 : TNO Arbeidssituatie Survey - TAS 2000-2002-2004
book 2007    
Author: Bakhuys Roozeboom, M.M.C. · Vroome, E.M.M. de · Smulders, P.G.W. · Bossche, S.N.J. van den
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Werkdruk · Telewerk · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Zorgarbeid · Trend · Leeftijd · Arbeidskrachten · Geslacht · Opleidingsniveau · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel
[PDF] [Abstract]

15 De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003 : methodologie en globale resultaten
report 2004    
Author: Bossche, S.N.J. van den · Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Methodologie · Bedrijfstakken · Gevaarlijke omstandigheden · Ongezonde omstandigheden · Arbeidsbelasting · Enquestes · Leeftijd · Geslacht · Nederland
[PDF] [Abstract]

16 Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003 : eerste resultaten
book 2004    
Author: Smulders, P.G.W. · Bossche, S.N.J. van den
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Methodologie · Bedrijfstakken · Gevaarlijke omstandigheden · Ongezonde omstandigheden · Arbeidsbelasting · Enquestes · Leeftijd · Geslacht · Nederland
[PDF] [Abstract]

17 Afwijkende werktijden : deelrestulaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden en de TNO Arbeidssituatie Survey
report 2007    
Author: Hooff, M.L.M. van · Bossche, S.N.J. van den
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nachtarbeid · Overwerk · Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Werk-thuis conflict · Leeftijd · Geslacht
[PDF] [Abstract]

18 Inzet op leeftijd : leeftijdbeleid in de zorgsector
book 1999    
Author: Ziekemeyer, M. · Veldhuisen, A. van · Smit, A. · Simons, J.
Keywords: Workplace · Geslacht · Leeftijd · Verzorgende beroepen · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Functieomschrijving · Taakomschrijving · Taakinhoud · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen · Oudere arbeidskrachten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Kosten-batenanalyse · Gezondheidszorg · Maatschappelijke dienstverlening
[Abstract]

19 Social cohesiveness and absenteeism : the relationship between characteristics of employees and short-term absenteeism within an organization
article 2004    
Author: Sanders, K. · Nauta, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Sociale betrekkingen · Geslacht · Verwantschap · Arbeid in groepsverband · Teamwork · Taakgroepen · Arbeid · Anticooperative behavior · Short-term absenteeism · Social cohesiveness · Team-working
[Abstract]

20 Flexibele arbeid: duurzame arbeid?
article 2003    
Author: Goudswaard, A.
Keywords: Ergonomics Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkdruk · Research · Flexibilisering van de arbeid · Flexibele arbeidsrelaties · Permanente educatie · Leven lang leren · Arbeidskrachten · Geslacht · Literatuuronderzoek · Herverdeling betaalde en onbetaalde arbeid
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date