Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date

1 Bijdrage van preventie aan een lang en gelukkig arbeidsleven: onderzoekgegevens effect preventieve gezondheidszorg ontbreken
article 1991    
Author: Schaapveld, K.
Keywords: Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Gezondheidstoezicht · Preventie · Kosten van de gezondheidszorg · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

2 Monitoring of occupational safety and health in the European Union : report to the European Agency
report 2002    
Author: Smulders, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Enquetes · Arbeidsinspectie · Gezondheidstoezicht · Methodologie · Registratie · Metingen · Meetmethoden · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

3 Brug naar beweging : oefenen en lopend overleg
article 2008    
Author: Douwes, M. · Schrama, J. · Commissaris, D. · Koningsveld, D.
Keywords: Workplace · Bewegingstherapie · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Gezondheidstoezicht · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

4 Gezondheidsbevorderende activiteiten op het werk in Nederland : Fase 2: De factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling en de uitvoering van de activiteiten
report 1991    
Author: Gründemann, R.W.M. · Lourijsen, E.C.M.P.
Keywords: Workplace · Ziekte en gezondheid · Gezondheidstoestand · Bedrijfsgezondheidszorg · Gezondheidstoezicht · Voorlichting · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Roken · Lifestyle · Nederland
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date