Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 37 found. Next | Sort by date

1 GVO bij basisgezondheidsdiensten
report 1986    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Schlatmann, M.J.T. · Water, H.P.A. van de
Keywords: Audiology · Gezondheidsvoorlichting · Gezondheidsopvoeding
[PDF]

2 Een verkennend onderzoek naar de effecten van een aantal activiteiten van de campagne 'Borstvoeding verdient tijd' van het Voedingscentrum
report 2006    
Author: Wouwe, J.P. van · Lanting, C.I.
Keywords: Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Borstvoeding
[PDF]

3 Een intranetsite voor een gezond lichaamsgewicht : WeightCo@ch KL
article 2003    
Author: Stafleu, A. · Jansen-van der Vliet, M. · Helmhout, P.
Keywords: Movement · Leger · Krijgsmacht · Gezondheidsvoorlichting · Gezondheidsopvoeding · Lichaamsgewicht · Preventie
[Abstract]

4 De effecten van Ik (r)ook niet : een lesprogramma van groep 7 en 8 van het basisonderwijs
report 2005    
Author: Crone, M.R. · Dijkstra, N.S. · Frissen, D. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Basisschoolleerlingen · Kinderen · Roken · Opvoeding · Gezondheidsvoorlichting
[PDF]

5 Maak werk van wandelen
article 2008    
Author: Hendriksen, I.J.M. · Thé, K.H. · Ribbens, M.
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Lifestyle · Lichaamsbeweging · Wandelen · Lunchpauze · Bedrijfsfitness · Gedrag · Gezondheidsvoorlichting
[PDF] [Abstract]

6 Effectiviteit van interventies gericht op het voorkomen of stoppen van overmatige alcoholconsumptie
article 2006    
Author: Overbeek, K. van · Bakker, I. · Proper, K.I. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Alcoholisme · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

7 De effectiviteit van interventies ter stimulering van gezonde voeding
article 2006    
Author: Proper, K.I. · Bakker, I. · Overbeek, K. van · Verheijden, M.W. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Lichaamsgewicht · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

8 Move Europe: a campaign for the improvement of lifestyle-related workplace health promotion in Europe
book 2009    
Author: Breucker, G. · Sochert, R. · Kiesewetter, E. · Broek, K. van den · Gründemann, R. · Dijkman, A. · Haratau, T. · Leitgöb, H. · Sebinger, S.
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Lifestyle · Beroepsziekten · Gezondheid · Preventie · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[Abstract]

9 Bedrijfsfitness een blijvertje? Wie eenmaal stopt met trainen, pakt moeilijk de draad weer op
article 2002    
Author: Urlings, I. · Hildebrandt, V. · Rooy, K. van · Vroome, E. de
Keywords: Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport · Bedrijfsfitness · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Bedrijfsgezondheidszorg · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Geslacht · Verwantschap
[PDF] [Abstract]

10 Ouderen in beweging: van vitaal belang
bookPart 2010    
Author: Chorus, A. · Campen, C. van · Draak, M. den
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Preventieve geneeskunde · Arbeid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Sport · Recreatie · Vrijetijdsbesteding
[Abstract]

11 Beweging stimuleren op het werk : sluiten vraag en aanbod goed op elkaar aan?
article 2009    
Author: Hildebrandt, V. · Redeker, M. · Mol, P.J.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Lifestyle · Nederland · Bedrijfsfitness · Arbobeleid bedrijven · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

12 Sporten via het werk raakt in : steeds meer werkgevers voeren actief leefstijlbeleid
article 2007    
Author: Simons, M. · Verheijden, M.W. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Gezondheid · Sport · Arbobeleid bedrijven · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

13 A manual for promoting health activity at work
book 1996    
Author: Wynne, R. · Clarkin, N. · Urlings, I. · Gründemann, R.W.M. · Jorda, C. · Moncada, S. · Lundberg, B.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Bedrijfsgezondheidszorg · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

14 Volwassenen: sport, bewegen en werk
bookPart 2010    
Author: Hildebrandt, V.H. · Chorus, A. · Tiessen-Raaphorst, A.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Preventieve geneeskunde · Arbeid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Sport · Recreatie · Vrijetijdsbesteding
[Abstract]

15 Steeds meer bedrijven in beweging
article 2009    
Author: Hildebrandt, V. · Simons, M.
Keywords: Workplace · Lifestyle · Nederland · Bedrijfsfitness · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Lichaamsgewicht · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[Abstract]

16 Nederlanders in beweging: feit of fictie?
bookPart 1998    
Author: Pot, F.D.
Keywords: Bewegingstherapie · Bedrijfsgezondheidszorg · Beweging · Bewegingsstoornissen · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

17 Bewegen medewerkers nog wel (genoeg)?
bookPart 1998    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Bewegingstherapie · Bedrijfsgezondheidszorg · Beweging · Bewegingsstoornissen · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

18 Implementatie en evaluatie van een Bewegings Activerings Programma voor dementerenden in verzorgingstehuizen
bookPart 1998    
Author: Hopman-Rock, M. · Staats, P. · Tak, W.
Keywords: Bewegingstherapie · Bedrijfsgezondheidszorg · Beweging · Bewegingsstoornissen · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

19 Sportactiviteit in relatie tot borstkanker: een epidemiologisch onderzoek
bookPart 1998    
Author: Dirx, M.J.M. · Brandt, P.A., van den · Bausch-Goldbohm, S.A. · Voorrips, L.E.
Keywords: Bewegingstherapie · Bedrijfsgezondheidszorg · Beweging · Bewegingsstoornissen · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

20 Evaluatie: Delftse jeugd in beweging
bookPart 1998    
Author: Stiggelbout, M. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Bewegingstherapie · Bedrijfsgezondheidszorg · Beweging · Bewegingsstoornissen · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 37 found. Next | Sort by date