Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date

1 Voorbereiden op een overstroming : een multi-level perspectief
article 2017    
Author: Kerstholt, J.H. · Duijnhoven, H.L.
Keywords: Safety · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations NO - Networked Organisations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

2 Staat van netcentrisch samenwerken 2017 : Een eerste beeld van de netcentrische samenwerking tussen veiligheidsregio's, GHOR'en en waterschappen
report 2017    
Author: Koning, L. de · Brink, P.E. van den · Treurniet, W. · Suitela, V.
Keywords: Historisch materiaal TNO · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations NO - Networked Organisations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Enhancement of public-private partnerships within critical infrastructure protection progams
article 2017    
Author: Vos, P.M. · Tjemkes, B. · Klaver, M.H.A. · Vemer, D.R.
Keywords: 2015 Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations NO - Networked Organisations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

4 Een dynamisch oordeelsvormingsproces : Een beschrijvend onderzoek naar situationele oordeelsvorming in het crisismanagementdomein
report 2015    
Author: Schraagen, J.M.C. · Buul-Besseling, K. van · Ruijven, T.W.J. van · Koning, L. de
Keywords: Psychology · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations NO - Networked Organisations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

5 Trends in vroegtijdig signaleren afwijkend gedrag
article 2015    
Author: Kleij, R. van der · Hemert, D.A. van · Vries, A. de · Rest, J.H.C. van
Keywords: Safety · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations NO - Networked Organisations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

6 Opsporing 2.0 - met massa meer massa : Een whitepaper over crowdsourcing in opsporing
report 2012    
Author: Vries, A. de · Kernkamp, A.C.
Keywords: Sociology · Safety and Security · Defence, Safety and Security · Human Organisation · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations NO - Networked Organisations · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

7 Alert op de toekomst: het nieuwe melden: toekomstvisie alerteringen
book 2018    
Author: Vliet, P.J. van · Bonte, H. · Ende, B. van den · Vries, A. de
Keywords: Safety · Urban Mobility & Environment Human & Operational Modelling 2014 Resilient Organisations · SBA - Strategic Business Analysis HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations NO - Networked Organisations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

8 Flooding in The Netherlands : How people’s interpretation of personal, social and institutional resources influence flooding preparedness
article 2017    
Author: Kerstholt, J.H. · Duijnhoven, H.L. · Paton, D.
Keywords: Safety · Preparedness · Flooding · Dual processing · Trust · Participation · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations NO - Networked Organisations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

9 Integrale ketensturing: toepassing op de vreemdelingenketen
report 2017    
Author: Kleij, R. van der · Brink, P.E. van den
Keywords: Work and Employment · Healthy Living · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations NO - Networked Organisations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

10 Eindrapport TO2-project PVS-1 : Crisismanagement
report 2016    
Author: Berg, C.H. van den · Nieuwenhuijs, A.H.
Keywords: Safety · Safety and Security · Defence, Safety and Security · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations NO - Networked Organisations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

11 MIRROR : Improving coordination in multidisciplinary crisis management teams
article 2012    
Author: Koning, L. de · Buul-Besseling, K. van · Hemert, D.A. van · Huis in 't Veld, M.M.A. · Dongen, C.J.G. van · Paulissen, R.T.
Keywords: Safety · Coordination · Multidisciplinary teams · Training · Interaction · Multi-team systems · Vital infrastructure · Liaisons · Defence, Safety and Security · Human ; Organisation · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations ; NO - Networked Organisations · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Video content analysis on body-worn cameras for retrospective investigation
article 2015    
Author: Bouma, H. · Baan, J. · Haar, F.B. ter · Eendebak, P.T. · Hollander, R.J.M. den · Burghouts, G.J. · Wijn, R. · Broek, S.P. van den · Rest, J.H.C. van
Keywords: Image processing · Surveillance, · CCTV · Security · Bodycam · Video content analysis (VCA) · Action recognition. · Safety and Security · Defence, Safety and Security · Observation, Weapon & Protection Systems Human and Operational Modelling · II - Intelligent Imaging HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations NO - Networked Organisations · TS - Technical Sciences ; ELSS
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date