Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date

1 Stress en gezondheid in de werksituatie: Een meetinstrument dat gebruik maakt van psychofysiologische methoden (Een onderzoek bij Rabobank Nederland)
report 1992    
Author: Opmeer, C.H.J.M. · Wientjes, C.J.E. · Blom, D.H.J. · Pokorny, M.L.I. · Gaillard, A.W.K.
Keywords: Workplace · Stress · Geestelijke overbelasting · Metingen · Meetmethoden · Fysiologie · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Nederland · Financiële instellingen
[PDF] [Abstract]

2 Vormt een slechte gezondheid een ziekteverzuimrisico?
article 1997    
Author: Deursen, C.G.L. van · Smulders, P.G.W. · Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Mircheck · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland
[PDF] [Abstract]

3 Hoogwaardig longitudinaal vragenlijstonderzoek en het Demand-Control-(Support) Model
article 2001    
Author: Lange, A. de · Kompier, M.A.J. · Jonge, J. de · Taris, T.W. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Werkdruk · Modellenonderzoek · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Methodologie · Gezondheidsindicatoren · Health indicators
[PDF] [Abstract]

4 De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek : voorstellen voor wijziging van de vragenlijst
report 1989    
Author: Putten, D.J. van · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Bedrijfsgezondheidszorg · Nederland · Enquetes · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek · Gezondheidsindicatoren · Health indicators
[PDF] [Abstract]

5 De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek: handleiding voor gebruik
report 1989    
Author: Putten, D.J. van · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Gezondheidszorg · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Enquetes · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek · Gezondheidsindicatoren · Health indicators
[PDF] [Abstract]

6 Invloeden op de uitkomst van de TBA-herbeoordelingsoperatie
article 1999    
Author: Muijen, P. van · Tilburg, N.J. · Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Gemeenschappelijk administratiekantoor · GAK · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen
[PDF] [Abstract]

7 Brug naar beweging : oefenen en lopend overleg
article 2008    
Author: Douwes, M. · Schrama, J. · Commissaris, D. · Koningsveld, D.
Keywords: Workplace · Bewegingstherapie · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Gezondheidstoezicht · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

8 Perinatal health monitoring in europe: Results from the EURO-PERISTAT project
article 2010    
Author: Gissler, M. · Mohangoo, A.D. · Blondel, B. · Chalmers, J. · MacFarlane, A. · Gaizauskiene, A. · Gatt, M. · Lack, N. · Sakkeus, L. · Zeitlin, J.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · birth and death registration · Data sources · definitions · health monitoring · health statistics · perinatal health indicators
[Abstract]

9 Monitoring and evaluation of worksite health promotion progams : current state of knowledge and implications for practice
book 2008    
Author: Engbers, L. · Sattelmair, J.
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · GEZONDHEIDSVOORLICHTING EN -OPVOEDING · GVO · BIOLOGICAL MONITORING · GEZONDHEIDSINDICATOREN · HEALTH INDICATORS · VOEDING · VOEDINGSHYGIENE · VOEDINGSLEER · SPORT · BEROEPSZIEKTEN · Risicoanalyse · STORINGSANALYSE · CHECKLISTS
[Abstract]

10 Trends in de gezonde levensverwachting in Nederland 1983-1994, met een verdeling naar ernst van ongezondheid
bookPart 1997    
Author: Perenboom, R.J.M. · Herten, L.M. van · Boshuizen, H.C. · Water, H.P.A. van de
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Zorgarbeid · GVO · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Levensduur · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Welvaart · Overheidsbeleid · Preventieve geneeskunde · Profylaxe

11 Toeschrijving van de ongezonde levensverwachting aan achterliggende ziekten en aandoeningen
bookPart 1997    
Author: Boshuizen, H.C. · Herten, L.M. van · Perenboom, R.J.M. · Water, H.P.A. van de
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Zorgarbeid · GVO · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Levensduur · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Welvaart · Overheidsbeleid · Preventieve geneeskunde · Profylaxe

12 Gezonde levensverwachting naar sociaal-economische status
bookPart 1997    
Author: Herten, L.M. van · Boshuizen, H.C. · Perenboom, R.J.M. · Water, H.P.A. van de
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Zorgarbeid · GVO · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Levensduur · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Welvaart · Overheidsbeleid · Preventieve geneeskunde · Profylaxe

13 Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid in Nederland, 1989-1995: een eerste proeve
bookPart 1997    
Author: Perenboom, R.J.M. · Water, H.P.A. van de
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Zorgarbeid · GVO · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Levensduur · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Welvaart · Overheidsbeleid · Preventieve geneeskunde · Profylaxe

14 Wegingsfactoren voor ziekte
bookPart 1997    
Author: Stouthard, M.E.A. · Essink-Bot, M.L. · Bonsel, G.J. · Berendregt, J.J. · Kramers, P.G.N. · Water, H.P.A. van de · Gunning-Schepers, L.J. · Maas, P.J. van der
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Zorgarbeid · GVO · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Levensduur · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Welvaart · Overheidsbeleid · Preventieve geneeskunde · Profylaxe

15 Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997 III: Gezondheid en levensverwachting gewogen
book 1997    
Author: Maas, P.J. van der · Kramers, P.G.N. · Berg, J. van den · Konig-Zahn, C. · Schene, A.H. · Water, H.P.A. van de
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Zorgarbeid · GVO · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Levensduur · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Welvaart · Overheidsbeleid · Preventieve geneeskunde · Profylaxe
[Abstract]

16 Raising awareness of stress at work in developing countires : a modern hazard in a traditional working environment : advice to employers and worker representatives
book 2007    
Author: Houtman, I. · Jettinghof, K. · Cedillo, L.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Stress · Geestelijke overbelasting · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Hart-en vaatziekten · Bloeddruk · Lichaamsgewicht · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Arbeidskunde · Arbeidsanalyse · Documentaire informatie · Derde wereld · Ontwikkelingslanden
[Abstract]

17 Monitoring and evaluation of worksite health promotion progams: current state of knowledge and implications for practice
report 2008    
Author: Engbers, L. · Sattelmair, J.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Beroepsziekten · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Biological monitoring · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Sport
[Abstract]

18 Volksgezondheid toekomst verkenning 1997 : de som der delen
book 1997    
Author: Kramers, P.G.N. · Ruwaard, D. · Kramers, P.G.N. · Herten, L.M. van · Bloemhoff, A. · Boshuizen, H.C. · Perenboom, R.J.M. · Hirasing, R.A. · Deursen, C.G.L. van · Buitendijk, S.E. · Emmen, H.H. · Kalsbeek, H. · Gevers Leuven, J.A. · Princen, J.M.G. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Riedstra, M. · Passchier-Vermeer, W. · Pal-de Bruin, K.M. van der · Stafleu, A. · Ouden, A.L. den · Smulders, P.G.W. · Miedema, H.M.E. · Schaapveld. K. · Lowik, M.R.H. · Kulig, B.M. · Havekes, L.M.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Gezondheidsstatistieken · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Epidemiologie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Sterftestatistieken · Mortaliteit · Levensduur · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Indicatoren
[Abstract]

19 Effects of the new fast forward rotating five-shift roster at a Dutch steel company
article 2010    
Author: Klein Hesselink, J. · Leede, J. de · Goudswaard, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Absenteeism · Effect evaluation · Fatigue · Health · Shift roster design · Absenteeism · Consecutive shifts · Control groups · Data cover · Effect evaluation · Evaluation study · Fast forward · Field studies · First year · Health indicators · Netherlands · Positive effects · Shift systems · Steel companies · Steel producers · Health · Steelmaking · Rotation
[Abstract]

20 Can the Apgar Score be Used for International Comparisons of Newborn Health?
article 2017    
Author: Siddiqui, A. · Cuttini, M. · Wood, R. · Velebil, P. · Delnord, M. · Zile, I. · Barros, H. · Gissler, M. · Hindori-Mohangoo, A.D. · Blondel, B. · Zeitlin, J. · Euro-Peristat Scientific Committee · Haidinger, G. · Alexander, S. · Pavlou, P. · Mortensen, L. · Sakkeus, L. · Lack, N. · Antsaklis, A. · Berbik, I. · Ólafsdóttir, H.S. · Bonham, S. · Misins, J. · Jaselioniene, J. · Wagener, Y. · Gatt, M. · Nijhuis, J. · Klungsøyr, K. · Szamotulska, K. · Horga, M. · Cap, J. · Mandić, N.T. · Bolúmar, F. · Gottvall, K. · Berrut, S. · Macfarlane, A.
Keywords: Health · Health indicators · Neonatal morbidity · Neonatal mortality · Apgar score · Benchmarking · Chemical binding · Correlation coefficient · Europe · Female · Human · Human experiment · Infant · Live birth · Male · Newborn morbidity · Newborn mortality · Normal human · Population model · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date