Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 7596 found. Next | Sort by date

1 Preventing preschool externalizing behaviour problems through video-feedback intervention in infancy
article 2006    
Author: Klein Velderman, M. · Bakermans-Kranenburg, M.J. · Juffer, F. · IJzerdoorn, M.H. van · Mangelsdorf, S.C. · Zevalkink, J.
Keywords: Health

2 The family tree mortality ratio : a study of the natural history of hereditary disorders in past and present
dissertation 1998    
Author: Hille, E.T.M.
Keywords: Health
[PDF]

3 De relatie tussen popmuziek via hoofdtelefoons en gehoorverlies bij jongeren
report 1998    
Author: Passchier-Vermeer, W. · Vos, H. · Steenbekkers, J.H.M.
Keywords: Health
[PDF]

4 Eindrapport inzake het onderzoek naar de de frequentie van slechthorendheid bij schoolkinderen
report 1957    
Author: Hoeksema, P.E.
Keywords: Health
[PDF]

5 Rapportage van de screening op fenylketonurie bij kinderen geboren in 1996; verslag van de Landelijke begeleidingscommissie PKU.
report 1997    
Author: Zaal, M.A.E. van · Verkerk, P.H.
Keywords: Health
[PDF]

6 Afstemming van alcoholproblematiek en hulpverlening
dissertation 1988    
Author: Bannenberg, A.F.I.
Keywords: Health
[PDF]

7 Portable in-vitro blood monitor systems for (self)-monitoring; General requirements and test methods
report 2001    
Author: Post, H. · Keulen, G.J. van
Keywords: Health
[PDF]

8 Behoefte aan revalidatiefaciliteiten patienten met ischaemische hartziekten : interimrapport
report 1970    
Author: Bonjer, F.H. · Josten, J.G.J.E. · Weijel, J.A. · Oosterbrink, A.A. · Weijtingh, E.O.
Keywords: Health
[PDF] [Abstract]

9 Evaluation of the Fayoum Rural Health and Family Planning Project
report 1997    
Author: Rijsemus, A.H. · Khamis, M.S. · Kader, S.A. · Qassim, T.A.
Keywords: Health
[PDF]

10 Definitiestudie NOTIS
report 1997    
Author: Oostenbrug, M.W.M. · Zeelenberg, C.
Keywords: Health
[PDF]

11 Versterking van de positie van de zorgvrager
report 1997    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Lourijsen, E.C.P.M.
Keywords: Health
[PDF] [Abstract]

12 Het therapeutisch effect van cannabisgebruik bij mensen met MS
report 2001    
Author: Graafmans, W.C.
Keywords: Health
[PDF]

13 De kosten van AIDS / HIV in Nederland in 1988: een inventarisatie : Eindrapport
report 1990    
Author: Wiggers, C.C.M.C. · Bergsma, E.W.
Keywords: Health
[PDF]

14 Goed leven met diabetes : Welke factoren bevorderen of belemmeren het handhaven van een gezonde leefstijl?
report 1997    
Author: Opmeer, C.H.J.M. · Davidse, W. · Hazelzet, A.H.
Keywords: Health
[PDF]

15 Interferon ; ontdekking, werking, toepassing.
book 1982    
Author: Schellekens, H.
Keywords: Health
[PDF]

16 An Item Response Theory driven computerized adaptive test as an effective and efficient tool to improve the identification by Preventive Child Healthcare of children with psychosocial problems
report 2006    
Author: Vogels, A.G.C. · Jacobusse, G.W. · Chablani, R.K.K.R. · Rövekamp, A.J.M. · Hilgersom. M.J.C. · Reijneveld, S.A.
Keywords: Health
[PDF]

17 Implementation and improvement of obligatory health insurance scheme in Luthania OSS 98-5320, LI9704/0201
report 1999    
Author: Heijnen, S. · Schneider, M.
Keywords: Health

18 Update programmeringsstudie effectonderzoek jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar
book 2005    
Author: Neppelenbroek, S.E. · Wijngaarden, J.C.M. · Lim-Feijen, J.F. · Leerdam, F.J.M. van · Raat, H. · Hirasing, R.A.
Keywords: Health
[PDF]

19 Eindrapport Project Ontwikkeling Praeventis
report 2005    
Author: Oostenbrug, M.W.M.
Keywords: Health

20 Het Maatschappelijk Werk in de Bedrijven
book 1948    
Author: Blaauw, G.S.K. · Berden, M.J.A.G. · Brand-Groeneveld, N. · Goubitz, E. · Koekebakker, J. · Moltzer, M.J.A. · Schroder, M. · Schauwen, F.C. · Wilking, J.H.M. · Wolters, C.
Keywords: Health
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 7596 found. Next | Sort by date