Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 534 found. Next | Sort by date

1 Beeld in de meldkamer is mensenwerk
article 2019    
Author: Barnhoorn, J. · Menkhorst, M. · Schilder, C. · Dongen, K. van
Keywords: Meldkamers · Beelden · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations
[PDF] [Abstract]

2 Met BART! werken aan een veilige buurt
article 2016    
Author: Hengst, M den · Vries, R. de · Rouwenhorst, E. · Vries, A. de · Berg, R. van den · Arnold, H.
Keywords: Leefomgeving · Gemeenten · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations
[PDF] [Abstract]

3 Smart grids: And the bad news is?
article 2017    
Author: Luiijf, E.A.M.
Keywords: Informatics · Human & Operational Modelling · NO - Networked Organisations · TS - Technical Sciences

4 An Interdiction Game on a Queueing Network with Multiple Intruders
article 2017    
Author: Laan, C.M. · Mijden, T. van der · Martins Botto de Barros, A.I. · Boucherie, R.J.
Keywords: 2015 Human & Operational Modelling · MO - Military Operations · TS - Technical Sciences

5 Technologie is niet iets wat ons overkomt: oude deugden actueel voor nieuwe technische wereld
article 2019    
Author: Bal, E. · Steen, M.G.D.
Keywords: Technologie · Ethiek · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations
[Abstract]

6 Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience D530.2 - Lessons Learned Framework
report 2016    
Author: Stolk, D. · et al.
Keywords: Safety · Lessons learned · Crisis management · lessons learned framework · Lessons learned process · Human & Operational Modelling 2015 Human & Operational Modelling · NO - Networked Organisations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[FILE] [Abstract]

7 Commerciële smartphones ter ondersteuning van de operationele commandovoering : Concept, development & experimentation in de praktijk
article 2016    
Author: Brongers, D.M. · Lee, M.D.E. van der
Keywords: Telecommunication · Human & Operational Modelling · NO - Networked Organisations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

8 Meerjarenprogramma 2015-2018 : Topsector High-Tech Systemen en Materialen : Bijstelling 2017
report 2016    
Author: Don, B. · Bogaart, F. van den · Dhondt, S. · Pelders, R. · Fransman, W. · Vos, S. de · Miedema, H. · Snijders, B. · Verberk, R. · Lombaers, J. · Beenker, F. · Janssen, E. · Vlieger, J. de
Keywords: Kennisontwikkeling · Human & Operational Modelling Industrial Innovation · TPI - Training & Performance Innovations · TS - Technical Sciences Themalijn
[PDF]

9 Measuring Military Job Adaptability Demands: A First Validation
lecture 2015    
Author: Oprins, E. · Hart, M. 't · Venrooij, W. · Bosch, K. van den
Keywords: Job · Military · Human & Operational Modelling · TPI - Training & Performance Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

10 First Validation of the INSPIRE Resilience Scale: a New Screening Instrument to Improve Military Selection
lecture 2014    
Author: Oprins, E. · Arnold, A. · Huybens, W. · Kreim, G. · Six, C. · Ungerer, J. · Venrooij, W. · Visser, W. · Westerveld, L.
Keywords: Job · Military · Human & Operational Modelling · TPI - Training & Performance Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

11 Effectiveness of a Coping Flexibility Training for Military Students
lecture 2015    
Author: Hart, M. 't · Oprins, E. · Jetten, A.
Keywords: Training · Military · Human & Operational Modelling · TPI - Training & Performance Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Ondermijnende criminaliteit samen aanpakken
article 2020    
Author: Kerstholt, J. · Vos, P. · Koning, L. de
Keywords: Criminaliteit · Politie · Ketensamenwerking · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations
[PDF] [Abstract]

13 Toolkit helpt bij evaluatie aanpak radicalisering
article 2016    
Author: Hemert, D. van · Wonderen, R. van · Muskee, T.
Keywords: Radicalisering · Toolkit · Databases · Gemeenten · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations
[PDF] [Abstract]

14 Onveilig gedrag op internet
article 2020    
Author: Hoff-de Goede, S. van 't · Kleij, R. van der · Weijer, S. van de · Leukfeldt, R.
Keywords: Internet · Gedrag · Veiligheid · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations
[PDF] [Abstract]

15 Samen werken aan een veilige en leefbare buurt met BART!
article 2020    
Author: Vries, A. de · Wieland, F.
Keywords: Burgerparticiaptie · Politie · Samenleving · Sociale media · Software · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations
[PDF] [Abstract]

16 Ons cybergedrag is veel onveiliger dan we zelf denken: implicaties voor effectief beïnvloedingsbeleid door de overheid
article 2020    
Author: Kleij, R. van der · Hoff-de Goede, S. van 't · Weijer, S. van de · Leukfeldt, R.
Keywords: Internet · Gedrag · Veiligheid · Overheid · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations
[Abstract]

17 Living with water : Shifting Dutch approaches to community resilience
bookPart 2015    
Author: Goemans, C. · Kerstholt, J. · Berlo, M. van · Lindt, M. van de
Keywords: Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

18 Enabling swifter operator response in the event of a fault initiation through adaptive automation
article 2015    
Author: Kleij, R. van der · Brake, G.M. te · Broek, J. van den
Keywords: Safety · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

19 Ongeschreven regels bij samenwerking in crisissituaties
report 2015    
Author: Boer, J. de · Broekman, C.C.M.T.
Keywords: Safety · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

20 Deelrapportage eWitness
report 2015    
Author: Jong, J.G.M. de · Kranenborg, K. · Stel, I.
Keywords: Criminology · Human & Operational Modelling · PCS - Perceptual and Cognitive Systems · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 534 found. Next | Sort by date