Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date

1 Technologische ontwikkeling en de arbeidsparticipatie van oudere werknemers
book 1998    
Author: Mossink, J.C.M. · Gründemann, R.W.M. · Vaas, S.
Keywords: Workplace · Employability · Oudere werknemers · Invloed van techniek op arbeid · Arbeidsparticipatie · Competenties · Vakkennis
[PDF] [Abstract]

2 Technologie, arbeid en milieu in de bouw- en houtnijverheid
report 1992    
Author: Knapen, H.J.
Keywords: Workplace · Houtindustrie · Nederland · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Invloed van techniek op arbeid · Milieuhygiene · Technologie · Bouwmaterialen · Zand · Grind · Kleiwinning · Glas · Verhuur · Onroerend goed
[PDF] [Abstract]

3 Nieuwe produktiemethoden voor de kledingindustrie: een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van integratie van het aspect kwaliteit van de arbeid in een integraal (her)ontwerp
book 1991    
Author: Peeters, M.H.H. · Pot, F.D. · Delleman, N.
Keywords: Workplace · Nederland · Produktiemethoden · Invloed van techniek op arbeid · Industriele automatisering · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Kledingindustrie · Confectieindustrie · Naaimachines · Bont
[PDF] [Abstract]

4 Kwaliteit van de arbeid in de Nederlandse metaalindustrie : een enquête-onderzoek naar de functies van werkvoorbereider en onderhoudsmonteur
book 1992    
Author: Alders, B.C.M. · Christis, J. · Bilderbeek, R.H.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbodoc · Nederland · Metaalindustrie metallurgie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Onderhoudswerkzaamheden · Produktiemanagement · Produktie-organisatie · Invloed van techniek op arbeid
[PDF] [Abstract]

5 Functieverbetering en integraal ontwerpen : Richtlijnen voor de integratie van het aspect welzijn bij de arbeid in ontwerpprojecten
book 1991    
Author: Pot, F.D. · Peeters, M.H.H. · Amelsvoort, P. van · Middendorp, J.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Invloed van techniek op arbeid · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Organisatie van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Reorganisatie
[PDF] [Abstract]

6 Arbeidsverdeling en kwaliteit van de arbeid
book 1991    
Author: Pot, F.D.
Keywords: Workplace · Nederland · Organisatie van de arbeid · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Produktiemanagement · Produktie-organisatie · Taakverdeling · Werkverdeling · Functieopbouw · Functieomschrijving · Taakomschrijving · Taakinhoud · Invloed van techniek op arbeid
[PDF] [Abstract]

7 Laag opgeleide "werker op afstand" vereist extra goed personeelsbeleid
article 2005    
Author: Stark, K.J.M. · Sanders, J.M.A.F. · Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Personeel · Werknemers · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Invloed van techniek op arbeid · Onderkant van de arbeidsmarkt · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Permanente educatie · Leven lang leren · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date