Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 328 found. Next | Sort by date

1 Tandheelkundig epidemiologisch onderzoek GGD'en
report 1994    
Author: Kalsbeek, H.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid

2 Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar : samenvatting
report 2005    
Author: Vogels, A.G.C. · Crone, M.R. · Hoekstra, F. · Reijneveld, S.A.
Keywords: Jeugd en Gezondheid
[PDF]

3 Met de meeste kinderen van 0-12 jaar in Nederland gaat het goed; met circa 5% zijn er serieuze problemen
article 2005    
Author: Zeijl, E. · Crone, M. · Wiefferink, K. · Keuzenkamp, S. · Reijneveld, M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

4 Diversity in auxology: between theory and practice. Proceedings of the 18th Aschauer Soiree, 13th November 2010
article 2012    
Author: Hermanussen, M. · Lieberman, L.S. · Janewa, V.S. · Scheffler, C. · Ghosh, A. · Bogin, B. · Godina, E. · Karcmarek, M. · El-Shabrawi, M. · Salama, E.E. · Rühli, F.J. · Staub, K. · Woitek, U. · Blaha, P. · Assmann, C. · Buuren, S. van · Lehmann, A. · Satake, T. · Thodberg, H.H. · Jopp, E. · Kirchengast, S. · Tutkuviene, J. · MacIntyre, M. · Wittwer-Backofen, U. · Boldsen, J.L. · Martin, D.D. · Meier, J.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[Abstract]

5 De adoptiefase van schoolgerichte preventieprogramma's: van boodschap naar beslissing
article 2009    
Author: Hoekstra, F. · Klein Velderman, M. · Wiefferink, K. · Overveld, C. van · Beek, J ter · Buijs, G. · Goosens, F. · Paulussen, T.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

6 Bewegen gemeten: verschillende cijfers door gebrek aan gouden standaard
article 2009    
Author: Vries, S. de · Hildebrandt, V. · Engbers, L. · Hekkert, K. · Bakker, I.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

7 Sikkelcelziekte in de hielscreening I : opgespoorde kinderen in het eerste jaar
article 2009    
Author: Peters, M. · Appel, I.M. · Cnossen, M.H. · Breuning-Boers, J.M. · Heijboer, H.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[Abstract]

8 Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529 688 low-risk planned home and hospital births
article 2009    
Author: Jonge, A. de · Goes, B.Y. van der · Ravelli, A.C.J. · Amelink-Verburg, M.P. · Mol, B.W. · Nijhuis, J.G. · Bennebroek Gravenhorst, J. · Buitendijk, S.E.
Keywords: Biology · Jeugd en Gezondheid

9 Zuigelingenasymmetrie; voorkeurshouding en deformatieve plagiocefalie
article 2009    
Author: Vlimmeren, L.A. van · Helders, P.J.M. · Graaf, Y. van der · Boere-Boonekamp, M.M. · L'Hoir, M.P. · Engelbert, R.H.H.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

10 Aangeboren afwijkingen in Nederland 1996-2005 gebaseerd op de landelijke verloskunde en neonatale registraties
report 2007    
Author: Mohangoo, A.D. · Buitendijk, S.E. · Schonbeck, Y. · Jacobusse, G.W. · Anthony, S.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

11 Primaire preventie van kindermishandeling: Bekende, gebaande en gewenste paden
report 2008    
Author: Klein Velderman, M. · Pannebakker, F.D.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

12 Sport en bewegen door kinderen met een nierziekte
report 2008    
Author: Pannebakker, F.D. · Hosli, E.J.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

13 Op weg naar volwassenheid : evaluatie van de Tijdelijke stimuleringsregeling Advies- en steunpunten huiselijk geweld
report 2008    
Author: Vink, R. · Geurts, E.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

14 Quickscan jeugdzorg Limburg
report 2008    
Author: Akker-van Marle, M.E. van den · Theunissen, M.H.C. · Öry, F.G.
Keywords: Jeugd en Gezondheid
[PDF]

15 Procesmonitoring pre- en postnatale screeningen infectieziekten en erytrocystenimmunistie 2005-2007
report 2008    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Toll, D.B. · Oomen, P. · Op de Coul, E.L.M. · Hahne, S.J.M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

16 Sense: eerstelijnscentra voor seksuele en reproductieve gezondheidszorg : Rapportage over zuidelijk Zuid-Holland, Midden-Holland en Flevoland
report 2008    
Author: Crone, M.R. · Dorst, A.G. van · Kocken, P.L.
Keywords: Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

17 De ontwikkeling van de JGZ-richtlijn kindermishandeling: waarom duurt dat zo lang?
article 2008    
Author: Kamphuis, M. · Fleuren, M.A.H. · Kooijman, K. · Vergeer, M. · Heerdink-Oberhuysen, N. · Wagenaar-Fischer, M.
Keywords: Jeugd en Gezondheid
[PDF]

18 Gegevensset ten behoeve van de procesevaluatie, effectevaluatie en lange termijn follow-up van het programma neonatale hielprikscreening
report 2009    
Author: Lanting, C.I.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

19 Kennissynthese van condities voor effectieve invoering van jeugdinterventies
report 2009    
Author: Mikolajczak, J. · Stals, K. · Fleuren, M.A.H. · Wilde, E.J. de · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

20 Bewegen met computergames
report 2007    
Author: Boogaard, C.M.H. van den · Vries, S.I. de · Simons, M. · Jongert, M.W.A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 328 found. Next | Sort by date