Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date

1 Bridging the gap between intentions and behavior: Implementation intentions, action control, and procrastination
article 2005    
Author: Hooft, E.A.J. van · Born, M. · Taris, T.W. · Flier, H. van der · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Action-state orientation · Implementation intentions · Job search behavior · Theory of planned behavior · Trait procrastination
[Abstract]

2 Gezond en duurzaam inzetbaar! : employability-beleid in Nederland
report 2002    
Author: Gründemann, R.W.M. · Vries, S. de
Keywords: Workplace · Employability · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Taakverruiming · Werkstructurering · On-the-job-leren · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

3 Details wetgeving ziekteverzuim en WAO niet altijd duidelijk : TZ, TAV, TBA in een notedop
article 1993    
Author: Haagoort, B. · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Ziektewet · ZW · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Nederland
[PDF] [Abstract]

4 Stappenplan : zeven succesfactoren voor loopbaanbeleid
article 2008    
Author: Heemskerk, F. · Huiskamp, R. · Keijzer, L.
Keywords: Employability · Samenwerking · Brainstormen · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Job rotation · Overplaatsing · Herplaatsing · Loondifferentiatie · Arbodiensten · Midden-en kleinbedrijf · Job search · Arbeidsmarktgedrag
[PDF] [Abstract]

5 Jobs first : een innovatief traject om werklozen met zeer grote afstand tot de arbeidsmakrt te begeleiden naar werk : verslag van een experiment
report 2007    
Author: Blonk, R. · Cremer, R. · Bol, E. · Heerema, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Attitude · Gedrag · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Algemene bijstandswet · ABW · Fysische factoren · Arbeid · Arbeid door psychiatrische patienten · Vergadertechniek · Gesprekstechnieken · Managementmethoden · Job search · Arbeidsmarktgedrag
[PDF] [Abstract]

6 Young and strong: looking for work
article 2013    
Author: Langelaan, S. · Boneschansker, O.
Keywords: Workplace · Job search behavior · Pro-active coping · Self-efficacy · Social welfare · Young employee · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

7 Participatie: iedereen doet mee!
article 2009    
Author: Genabeek, J. van · Bennenbroek, F. · Huijs, J.J.J.M. · Giesen, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Gezondheid · Algemene bijstandswet · ABW
[PDF] [Abstract]

8 Voortijdige schoolverlaters zijn te redden
article 2006    
Author: Paagman, H. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen · Arbeidsmarktpositie · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Dropouts · Voortijdige schoolverlaters · Verhouding arbeidsmarkt onderwijs
[Abstract]

9 Begeleid werken via de Meergroep : beter één kandidaat teveel voorgedragen, dan één te weinig
book 2006    
Author: Sanders, J. · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Indienstneming van gehandicapten · Arbeid door vrijwilligers · Onbetaalde arbeid · Detachering van arbeidskrachten · Vergadertechniek · Gesprekstechnieken · Job search · Arbeidsmarktgedrag
[PDF] [Abstract]

10 De kracht van gesubsidieerde werknemers
article 2008    
Author: Hazelzet, A. · Huijs, J.J.J.M. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Wet inschakeling werkzoekenden · WIW · Gemeentelijk beleid · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsmobiliteit · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Bevordering van herscholing of omscholing
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date