Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 11 of 11 found. | Sort by date

1 De adaptieve krijgsmacht en de roep van de uil
book 2018    
Keywords: Krijgsmacht · Adaptieve · Innovatie
[PDF] [Abstract]

2 Een intranetsite voor een gezond lichaamsgewicht : WeightCo@ch KL
article 2003    
Author: Stafleu, A. · Jansen-van der Vliet, M. · Helmhout, P.
Keywords: Movement · Leger · Krijgsmacht · Gezondheidsvoorlichting · Gezondheidsopvoeding · Lichaamsgewicht · Preventie
[Abstract]

3 Het health monitoring instrument : ontwikkeling van een screeningsinstrument voor gezondheidsmonitoring bij militairen
article 2003    
Author: Hoejenbos, M.J.J. · Mulder, Y.M. · Reijneveld, S.A. · Dommelen, P. van
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Leger · Krijgsmacht · Geestelijke gezondheidszorg · Overheid
[Abstract]

4 Kwetsbaarheid van personeel voor verschervende munitie
article 2003    
Author: Verhagen, T.L.A. · Ham, J.H. van den · Hoogendoorn, H.A.
Keywords: Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Leger · Krijgsmacht · Zorg · Oorlogsslachtoffers · Verwondingen · Letsels · Computerprogrammering · Computerprogrammas · Risicoanalyse en preventie
[PDF] [Abstract]

5 Welzijn in de ARBO-wet : de toetsingslijst mens en organisatie [The Checklist 'Man & Organisation']
article 1994    
Author: Orden, C.Y.D. van · Gaillard, A.W.K.
Keywords: Defence · Overheidsdiensten · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Welzijn · Leger · Krijgsmacht
[Abstract]

6 Thermisch comfort van de nieuwe gevechtslaars
article 1990    
Author: Lotens, W.A. · Linde, F.J.G. van de · Heus, R.
Keywords: Clothing Defence · Arbodoc · Overheidsdiensten · Nederland · Leger · Krijgsmacht · Bescherming · Voeten · Veiligheidsschoenen · Protective clothing · Warmte-isolatie · Isolatiematerialen
[PDF] [Abstract]

7 Het bedrijfsbelang van gezonde leefgewoonten : visie op onderzoek naar de gezondheid, fitheid en voedingstoestand van het krijgsmachtpersoneel
article 2002    
Author: Stasse-Wolthuis, M. · Brussaard, J.H. · Bertina, F.M. · Helmhout, P.H. · Jansen, M.C.J.F.
Keywords: Health · Physiological Sciences · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · GVO · Leger · Krijgsmacht · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer
[Abstract]

8 Optimaal opereren onder pantser : veldexperiment met indirectzichtsystemen
article 2006    
Author: Brink, J, van den
Keywords: Workplace · Ogen · Ergonomie · Leger · Krijgsmacht · Militairen · Opmerkzaamheid · Alertness · Bedrijfsautos · Trucks · Vrachtautos · Verkeersveiligheid · Veilig ontwerp
[PDF] [Abstract]

9 Effectieve interventies op het gebied van voeding en training ter bevordering van de gezondheid van militairen
article 2006    
Author: Bakker-Zierikzee, A.M. · Pasman, W.J. · Helmhout, P.
Keywords: Training · Biomedical Research · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Overheidsdiensten · Leger · Krijgsmacht · Militairen · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Sport · Verwondingen · Letsels · Preventie · Overheid · Overheidsdiensten
[PDF] [Abstract]

10 Proeftuinen met gevaarlijke stoffen: informatie moet stromen
article 2003    
Author: Visser, R.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Chemische stoffen · Etikettering · Gevaarlijke stoffen · Veiligheidsvoorlichting · Rubberindustrie · Kunstofindustrie · Leger · Krijgsmacht · Papierindustrie · Informatie
[PDF] [Abstract]

11 Individual differences and the effects of an information aid in performance of a fault diagnosis task
article 1996    
Author: Raaijmakers, J.G.W. · Verduyn, W.W.
Keywords: Defence · Individual differences · Decision aiding · Diagnosis · Problem solving · System knowledge · Decision making · Naval vessels · Performance · Problem solving · Fault diagnosis task · System knowledge · Human engineering · Education · individuality · Information processing · Netherlands · Leger · Krijgsmacht · Controlekamers · Operators · Beeldschermen · Terminals
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 11 of 11 found. | Sort by date