Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 38 found. Next | Sort by date

1 Commissie moet kwaliteit gehoorbescherming garanderen : otoplastieken, hoe lekker ze zijn, hoe lekkerder ze zitten
article 1992    
Author: Pennekamp, E.
Keywords: Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Gehoorbescherming
[PDF] [Abstract]

2 Kosten en baten instrument Arbodiensverlening ofwel het zichtbaar maken van de meerwaarde van de arbodienstverlening vanuit bedrijfskundig perspectief
report 1999    
Author: Moonen, C.L.M. · Michel, F.P.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Kosten-batenanalyse · Arbodiensten · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

3 Sociale cohesie op de arbeidsmarkt in Flevoland: meer dan eem sluitende aanpak
article 2001    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten

4 Advies aanpassing richtlijn certificatie arbodiensten
report 2003    
Author: Gort, J. · Scheppingen, A. van
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Metrologie · Normalisatie · Arbodiensten · Certificatie
[PDF] [Abstract]

5 An integrated safety for business analysis of process plants
article 2004    
Author: Reinders, J.E.A. · Gort, J. · Kamperveen, J.P. · Zwanikken, S.L.J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Chemische industrie · Procesindustrie · Investeringen
[Abstract]

6 Meer rendement uit arbodienstverlening : het afsluiten van een contract en Service Level Agreement
book 2002    
Author: Thie, A.M. · Loonstra, A. · Drift, D. van der
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Arbodiensten · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Convenanten · Sociaal contract · Centraal accoord · Raamovereenkomsten · Prestatie
[PDF] [Abstract]

7 Arbo kosten en baten analyse
report 1997    
Author: Moonen, C. · Feyter, M. de
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbobeleid bedrijven · Kosten-batenanalyse · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeleid · Arbobeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

8 Werkstress, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, kwaliteit van arbozorg: een selectie van tijdschrift-artikelen van het NIPG-TNO uit de jaren 1990 - 1993
report 1993    
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Stress · Geestelijke overbelasting · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeleid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbobeleid bedrijven
[PDF] [Abstract]

9 Arbozorg aardig in beweging in middelgroot bedrijf : Arbobalans '98 bomvol cijfers
article 1999    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Arbobeleid bedrijven · Middenbedrijf
[PDF] [Abstract]

10 Kwaliteitskeurmerk een belangrijk hulpmiddel bij aanbesteding
article 2002    
Author: Geuns, R. van · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Bedrijfstakken · Ondernemingen · Bedrijven · Bedrijfsleven · Aanbesteding · Inkoop · Certificatie · Arbeidsongeschiktheid
[Abstract]

11 Als cliënten meer voor het zeggen krijgen : cliëntenkeurmerk reïntegratiebedrijven
article 2002    
Author: Dam-Boschloo, A. ten · Bavel, van E. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Clienten · Klanten · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI
[Abstract]

12 ICT: een lust of een last in het werk?: een analyse naar het verband tussen ICT, regelkringen en de kwaliteit van de arbeid
article 2002    
Author: Cox-Woudstra, E. · Clarenbeek, J.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Stress · Geestelijke overbelasting · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Permanente educatie · Leven lang leren
[Abstract]

13 Kwaliteit van de reïntegratiedienstverlening: wie stelt de eisen?
article 2001    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Privatisering · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Aanbesteding · Inkoop
[Abstract]

14 Tevreden cliënt, geslaagde reïntegratie? : een nadere beschouwing van het begrip cliënttevredenheid
article 2004    
Author: Brenninkmeijer, V. · Cremer, R. · Blonk, R.W.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Dienstverlenende arbeid · Clienten · Klanten
[Abstract]

15 Het invoeren van een kwaliteitssysteem als veranderingsproces
book 1995    
Author: Bos, A. van den · Streng-Rosenthal, N.L.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Reorganisatie · Hoger leidinggevend personeel · Managers · Hoger kader · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek
[Abstract]

16 Reïntegratie : welke invalshoek, waar op letten? : duidelijkheid nodig over kwaliteitscriteria voor reïntegratiebedrijven
article 2002    
Author: Cremer, R.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · RWI · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

17 ICT: plaag of zegen? : effecten van ICT op HRM en het primaire proces
bookPart 2003    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Arbeidsproductiviteit · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Human resources management en development · HRM · HRD · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Managementmethoden · Communicatiemedia
[Abstract]

18 Long-term disability arrangements : a comparative study of assessment and quality control
report 2004    
Author: Boer, W.E.L. de · Brenninkmeijer, V. · Zuidam, W.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeleid · Europa · Verenigde Staten
[PDF] [Abstract]

19 Joint management of working conditions, environment and quality : in search of synergy and organizational learning
dissertation 1994    
Author: Zwetsloot, G.
Keywords: Workplace · Milieubeleid · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Case studies · Zorgsystemen · Arbobeleid bedrijven · Verf · Rubber · Kunststof · Ijzer · Staal · Automobielen · Aanhangwagens · Opleggers
[PDF] [Abstract]

20 Uitgezonden of uitgezonderd worden
report 2002    
Author: Miedema, E.P. · Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Enquetes · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Arbeidsmarktpositie · Flexibele arbeidsrelaties · Gemeenschappelijk administratiekantoor · GAK · Werknemerscategorieen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 38 found. Next | Sort by date