Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 600 found. Next | Sort by date

1 De gezonde keus gemakkelijker maken: effect van de omgeving op bewegen en gezond eten
bookPart 2013    
Author: Engbers, L.E. · verheijden, M..W. · Poppel, M.N.M. van
Keywords: Workplace · Bewegen · Gezondheid · Eten · Human · LS - Life Style
[Abstract]

2 Parodontitis en levenskwaliteit [Periodontal disease and quality of life]
article 2011    
Author: Teeuw, W.J. · Abhilakh Missier, A.V. · Hartman, M. · Ton, M. · Schuller, A.A. · Verrips, G.H.W. · Loos, B.G.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

3 Mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit van verslaafden [Quality of life related to oral health among addicts]
article 2011    
Author: Wijk, A.J. van · Verrips, G.H.W. · Kieffer, J.M. · Oudejans, J. · Molendijk, G.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

4 De invloed van mondgezondheid op de levenskwaliteit van volwassen Nederlanders [The impact of oral health on quality of life of Dutch adults]
article 2011    
Author: Verrips, G.H.W. · Schuller, A.A.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

5 De complexiteit van het concept mondgezondheid-gerelateerde levenskwaliteit [The complexity of the concept oral health-related quality of life]
article 2011    
Author: Kieffer, J.M. · Verrips, G.H.W. · Hoogstraaten, J.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

6 Een beter leven door een gezonde mond? [A better life by means of a healthy mouth?]
article 2011    
Author: Verrips, G.H.W.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

7 Trends in de prevalentie van cariës bij de 6- en 12-jarige jeugd in Nederland [Secular trends of caries prevalence among 6 and 12 year-old youths in the Netherlands]
article 2010    
Author: Truin, G.J. · Schuller, A.A. · Poorteman, J.G. · Mulder, J.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

8 Total fluid and specific beverage intake and mortality due to IHD and stroke in the Netherlands Cohort Study
article 2010    
Author: Leurs, L.J. · Schouten, L.J. · Goldbohm. R.A. · Brandt, P.A. van den
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

9 Beschrijving van de ontwikkeling van een automatische Test Je Leefstijl rapportage per school
report 2011    
Author: Bernaards, C. · Keulen, H. van · Rijpstra, A. · Paulussen, T.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

10 Monitor en Evaluatie beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs : Tussenmeting
report 2011    
Author: Slinger, J.D. · Stubbe, J.H. · Lindert, C. van · Faber, J. · Radstake, J. · Bauer, T. · Bisseling, R. · Blom, H.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

11 Meten van sedentair gedrag: een vergelijking van meetmethoden
report 2011    
Author: Bernaards, C. · Galindo-Garre, F. · Hendriksen, I. · Vries, S. de
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

12 Determinantenanalyse/proefimplementatie JGZ-richtlijn 'Astma bij Kinderen (0-19 jaar)'
report 2011    
Author: Gameren-Oosterom, H.B.M. van · Pin, R.R. · Lanting, C.I. · Fleuren, M.A.H.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

13 Bijlage bij: Rapportage over meting 1 tot en met 6 van de Monitor Gezond Gewicht
report 2011    
Author: Slinger, J. · Kesteren, N. van · Verheijden, M.W.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

14 Cost-effectiveness of tailored print communication, telephone motivational interviewing, and a combination of the two: results of an economic evaluation alongside the Vitalum randomized controlled trial
article 2011    
Author: Keulen, H.M. van · Bosmans, J. · Tulder, M.W. van · Severens, J.L. · Vries, S. · Brug, J. · Mesters, I.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

15 Rapportage over meting 1 tot en met 6 van de Monitor Gezond Gewicht
report 2011    
Author: Slinger, J. · Kesteren, N. van · Verheijden, M.W.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

16 Comparative effectiveness of lifestyle interventions on cardiovascular risk factors among a Dutch overweight working population: A randomized controlled trial
article 2011    
Author: Dekkers, J.C. · Wier, M.F. van · Arins, G.A.M. · Hendriksen, I.J.M. · Pronk, N.P. · Smid, T. · Mechelen, W. van
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

17 A prospective cohort study on overweight, smoking, alcohol consumption, and risk of Barrett's esophagus
article 2011    
Author: Steevens, J. · Schouten, L.J. · Driessen, A.L.C. · Huysentruyt, C.J.R. · Keulemans, Y.C.A. · Goldbohm, R.A. · Brandt, P.A. van den
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

18 Consumption of dietary fat and meat and risk of ovarian cancer in the Netherlands Cohort Study
article 2011    
Author: Gilsing, A.M.J. · Weijenberg, M.P. · Goldbohm, R.A. · Brandt, P.A. van den · Schouten, L.J.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

19 Evaluation of an adoption strategy for a healthy diet programme for lower vocational schools
article 2011    
Author: Bessems, K.M.H.H. · Assema, P. van · Paulussen, T.W.G.M. · Vries, N.K. de
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

20 Peiling Melkvoeding van Zuigelingen in 2010. Borstvoeding in de provincie Zeeland
report 2011    
Author: Lanting, C.I. · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 600 found. Next | Sort by date