Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 412 found. Next | Sort by date

1 Haalbaarheidsstudie directe toegankelijkheid mondhygiƫnisten en tandprothetici
report 2004    
Author: Schuller, A.A. · Overbeek, K. van · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Leefomgeving en gezondheid
[PDF] [Abstract]

2 Evaluatie van de cursus 'In Balans' in het kader van het project Wonen Plus / 75+ in Beweging
report 2004    
Author: Graafmans, W.C.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

3 Sport- en beweegactiviteiten in het speciaal onderwijs (cluster 3) in de regio Groot Gelre
report 2006    
Author: Vries, S.I. de
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[Abstract]

4 Proefprojecten directe toegankelijkheid fysiotherapie : interim-rapportage
report 2003    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Hespen, A.T.H. van · Vries, S.I. de
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[Abstract]

5 Haalbaarheidsstudie Directe Toegankelijkheid Ergotherapie
report 2004    
Author: Overbeek, K. van · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

6 Evaluatie van de implementatie van het Protocol Verzekeringskeuringen bij leden van het Verbond van Verzekeraars: kwalitatief onderzoek
report 2006    
Author: Kocken, P.L. · Dorst, A.G. van · Fleuren, M.A.H. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF] [Abstract]

7 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen
report 2005    
Author: Proper, K.I. · Bakker, I. · Overbeek, K. van · Bergstra, B. · Verheijden, M.W. · Hopman-Rock, M. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

8 Samenstellen en evalueren van een interventieprogramma voor preventie van vallen bij bewoners van verzorgingstehuizen
report 2004    
Author: Graafmans, W.C. · Wijlhuizen, G.J. · Chorus, A.M.J.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[Abstract]

9 Fosucgroepbijeenkomst 'Blijf staan'
report 2005    
Author: Wijlhuizen, G.J.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[Abstract]

10 Effectevaluatie Grip op eigen veiligheid : resultaten van een onderzoek van een multimethode interventie gericht op reductie van ongevallen bij ouderen (65+) in Sneek
report 2003    
Author: Wijlhuizen, G.J. · Radder, J.J. · Graafmans, W.C.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF] [Abstract]

11 Evaluatie VMBO Beweegwijzer
report 2004    
Author: Overbeek, K. van · Vries, S.I. de · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[Abstract]

12 Woon Wijs Voorkom Vallen: procesevaluatie van een valpreventieprogramma
report 2004    
Author: Graafmans, W.C.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

13 Tandheelkundige verzorging Jeugdige Ziekenfondsverzekerden (TJZ): een onderzoek naar veranderingen in mondgezondheidzorg en preventief tandheelkundig gedrag: tussenmeting 2003
book 2005    
Author: Poorterman, J.H.G. · Schuller, A.A.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

14 Tandheelkundige verzorging Jeugdige Ziekenfondsverzekerden (TJZ): een onderzoek naar veranderingen in mondgezondheidzorg en preventief tandheelkundig gedrag: eindmeting 2005
report 2006    
Author: Poorterman, J.H.G. · Schuller, A.A.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

15 Dansen : een gezonde vorm van bewegen
article 2006    
Author: Tiessen-Raaphorst, A. · Breedveld, K. · Ooijendijk, W.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

16 Beweegstimulering met behulp van stappentellers : een literatuurstudie
report 2005    
Author: Stiggelbout, M. · Jongert, M.W.A. · Ooijendijk, W.T.M. · Vries, S.I. de
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

17 Onderzoek naar buurtsportbussen in Nederland: een verkennende studie
report 2004    
Author: Stiggelbout, M. · Vries, S.I. de
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

18 Vallen bij ouderen in en om huis. Effectiviteit van preventieve bouwkundige veiligheidsvoorzieningen in woningen me het Seniorenlabel
report 2003    
Author: Wijlhuizen, G.J. · Graafmans, W.C. · Chorus, A.M.J. · Hertog, P.C. den · Michels, P. · Hesemans, L.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

19 Ontwikkeling, gezinssituatie, vrijetijdsbesteding van kinderen van 0-12 jaar. Provincie Zuid-Holland
report 2005    
Author: Crone, M.R. · Wiefferink, C.H. · Schuller, A.A. · Reijneveld, S.A.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

20 Proefimplementatie van twee AVVV-richtlijnen in verpleeg- en verzorgingshuizen Bejegening en begeleiding van CVA-getroffenen en hun naastbetrokkenen & Zorg bij een verstoord slaap-waakritme + Bijlagen Deel II en deel III: Handleidingen
report 2005    
Author: Jong, O.R.W. de · Fleuren, M.A.H. · Verlaan, M.L.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 412 found. Next | Sort by date