Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date

1 Een intranetsite voor een gezond lichaamsgewicht : WeightCo@ch KL
article 2003    
Author: Stafleu, A. · Jansen-van der Vliet, M. · Helmhout, P.
Keywords: Movement · Leger · Krijgsmacht · Gezondheidsvoorlichting · Gezondheidsopvoeding · Lichaamsgewicht · Preventie
[Abstract]

2 Overgewicht, obesitas en verzuim in de Nederlandse werkende bevolking
article 2007    
Author: Hildebrandt, V.H. · Heuvel, S.G. van den · Jans, M.P. · Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Lifestyle · Beroepsbevolking · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Lichaamsgewicht · Sport · Nederland
[PDF] [Abstract]

3 Participatie bedrijfsbewegingsprogramma's : wie doet er mee, hoe frequent en hoe lang?
report 2008    
Author: Bernaards, C.M. · Engbers, L.H. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Bedrijfsfitness · Sport · SportbeoefeninfgWerknemers · Personeel · Werkende jongeren · Lichaamsgewicht · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding
[PDF] [Abstract]

4 Bereik en waardering van bedrijfssport en de participatie van risicogroepen
report 2008    
Author: Bernaards, C.M. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Arbobeleid · Bedrijven · Bedrijfsfitness · Sportbeoefening · Sport · Werknemers · Lichaamsgewicht · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

5 De gezondheidswaarde van lichamelijke activiteit : een literatuurstudie
report 1998    
Author: Stiggelbout, M. · Westhoff, M.H. · Mulder, Y.M. · Ooijendijk, W.T.M. · Hildebrandt, V.H. · Baken, W.
Keywords: Workplace · Lichaambeweging · Lichaamshoudinh · Ziekte en gezondheid · Gezondheidstoestand · Sport · Lichaamsgewicht · Verwondingen · Letsel · Bewegingsstoornissen · Suikerziekte · Diabetes
[PDF] [Abstract]

6 De effectiviteit van interventies ter stimulering van gezonde voeding
article 2006    
Author: Proper, K.I. · Bakker, I. · Overbeek, K. van · Verheijden, M.W. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Lichaamsgewicht · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

7 Physical activity, cardiorespiratory fitness, and body mass index in relationship to work productivity and sickness absence in computer workers with preexisting neck and upper limb symptoms
article 2007    
Author: Bernaards, C.M. · Proper, K.I. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbeidsproductiviteit · Lichaamsgewicht · Hart- en vaatziekten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bewegingsstoornissen · Beeldschermen terminals
[Abstract]

8 Steeds meer bedrijven in beweging
article 2009    
Author: Hildebrandt, V. · Simons, M.
Keywords: Workplace · Lifestyle · Nederland · Bedrijfsfitness · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Lichaamsgewicht · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[Abstract]

9 Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht : onderbouwing Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
book 2005    
Author: Wendel-Vos, G.C.W. · Ooijendijk, W.T.M. · Baal, P.H.M. van · Storm, I. · Vijgen, S.M.C. · Jans, M. · Hopman-Rock, M. · Schuit, A.J. · Wit, G.A. de · Bemelmans, W.J.E.
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Lifestyle · Overheidsbeleid · Kosten-batenanalyse · Lichaamsgewicht · Kosten-batenanalyse · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[Abstract]

10 Bewegen favoriet middel tegen gewichtstoename : resultaten Nationale Gezondheidstest 2003
report 2004    
Author: Jans, M.P. · Kraker, H. de · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Nederland · Anthropometrie · Lichaamsgewicht · Gezondheid · Hart-en vaatziekten · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer
[Abstract]

11 Een gezonde geest in een gezonde werknemer : trends in arbeid en gezondheid
article 2007    
Author: Dalen, E.J. van · Gründemann, R.W.M. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Personeel · Werknemers · Gezondheid · Arbobeleid bedrijven · Bevordering van arbeid door ouderen · Lichaamsgewicht · Wetgeving · Rechtswetenschap · Fysische factoren · Arbeid
[PDF] [Abstract]

12 Worksite health promotion using individual counselling and the effectiveness on sick leave; results of a randomised controlled trial
article 2004    
Author: Proper, K.I. · Beek, A.J. van der · Hildebrandt, V.H. · Twisk, J.W.R. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Lichaamsgewicht · Gemeenteambtenaren · Ziekte en gezondheid · GVO
[Abstract]

13 Arbeid en gezondheid
bookPart 2006    
Author: Dalen, E.J. van · Sanders, J.M.A.F. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Employability · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Werkdruk · Statistieken · Chemische producten · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Preventie · Lichaamsgewicht · Case studies
[Abstract]

14 Arbeid en gezondheid
bookPart 2005    
Author: Dalen, E.J. van · Sanders, J.M.A.F. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Employability · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Werkdruk · Statistieken · Chemische producten · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Preventie · Lichaamsgewicht · Case studies
[Abstract]

15 Trendrapport bewegen en gezondheid 2002/2003
report 2004    
Author: Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M. · Hopman-Roxk, M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Fysieke arbeidsbelasting · GVO · Sport · Lichaamsgewicht · Kosten van de gezondheidszorg · Hart-en vaatziekten · Chronisch zieken
[PDF] [Abstract]

16 Raising awareness of stress at work in developing countires : a modern hazard in a traditional working environment : advice to employers and worker representatives
book 2007    
Author: Houtman, I. · Jettinghof, K. · Cedillo, L.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Stress · Geestelijke overbelasting · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Hart-en vaatziekten · Bloeddruk · Lichaamsgewicht · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Arbeidskunde · Arbeidsanalyse · Documentaire informatie · Derde wereld · Ontwikkelingslanden
[Abstract]

17 Gezondheid aan basis van inzetbaarheid : de problemen met leeftijd en leiderschap
article 2006    
Author: Dalen, E.J. van · Gründemann, R.W.M. · Sanders, J.M.A.F.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Employability · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Lifestyle · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Leiding geven · Management · Leiderschap · Lichaamsgewicht · Verhouding bedrijfsleiding werknemers
[PDF] [Abstract]

18 Overweight and obesity as predictors of absenteeism in the working population of the Netherlands
article 2007    
Author: Jans, M.P. · Heuvel, S.G. van den · Hildebrandt, V.H. · Bongers, P.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Body mass · Body weight · Controlled study · Employee · Female · Major clinical study · Male · Absenteeism · Adolescent · Adult · Body Mass Index · Cohort Studies · Data Collection · Humans · Middle Aged · Netherlands · Obesity · Overweight · Prospective Studies · Sports · Time Factors · Workplace · Lichaamsgewicht · Absenteisme · Arbeidsverzuim · Geoorloofd verzuim · Sport · Arbobeleid bedrijven · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[Abstract]

19 Effect of individual counseling on physical activity fitness and health: A randomized controlled trial in a workplace setting
article 2003    
Author: Proper, K.I. · Hildebrandt, V.H. · Beek, A.J. van der · Twisk, J.W.R. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Lifestyle · Nederland · GVO · Therapie · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Lichaamsgewicht · Bedrijfsfitness · Blood pressure regulation · Body fat · Body mass · Cholesterol blood level · Clinical trial · Controlled clinical trial · Controlled study · Energy expenditure · Fitness · Health behavior · Lifestyle · Musculoskeletal disease · Nutrition · Outcomes research · Patient counseling · Physical activity · Prevalence · Randomized controlled trial · Adult · Counseling · Energy Metabolism · Female · Health Promotion · Health Status Indicators · Humans · Life Style · Male · Middle Aged · Netherlands · Occupational Health Services · Physical Fitness · Single-Blind Method · Workplace
[Abstract]

20 Short term effect of feedback on fitness and health measurements on self reported appraisal of the stage of change
article 2003    
Author: Proper, K.I. · Beek, A.J. van der · Hildebrandt, V.H. · Twisk, J.W.R. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Analysis of variance · Analytic method · Body weight · Caloric intake · Controlled study · Evaluation · Fat intake · Feedback system · Fitness · Food intake · Fruit · Health · Human experiment · Measurement · Nutrition · Physical activity · Randomization · Scoring system · Self report · Social worker · Time · Vegetable · Adaptation, Psychological · Adult · Female · Health Status · Humans · Knowledge of Results (Psychology) · Male · Middle Aged · Nutrition Physiology · Physical Fitness · Questionnaires · Self Assessment (Psychology) · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Overheidsdiensten · Lichaamsgewicht · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Sociaal-medische begeleiding · Ambtenaren · Overheidspersoneel
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date