Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Prev Showing 21 to 40 of 167 found. Next | Sort by date

21 Verandering van de fysieke omgeving beïnvloedt in sterke mate het lunchwandelgedrag
bookPart 2008    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

22 Systeem registreert bewegingsarmoede en overgewicht in het onderwijs
bookPart 2008    
Author: Ooijendijk, W.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

23 Zowel stoep als speeltuin belangrijk voor bewegen
bookPart 2011    
Author: Vries, S. de
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

24 Beleidsadvies stimuleren van fietsen naar het werk
bookPart 2011    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

25 Succesvolle speelplekken voor basisscholieren
bookPart 2008    
Author: Bakker, I.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

26 Work-related risk factors for neck pain : results of a prospective cohort study
dissertation 2001    
Author: Ariëns, G.A.M.
Keywords: Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Werkstoelen · Bureaustoelen · Bewegingsstoornissen
[PDF] [Abstract]

27 Verbetering werkhouding naaisters in de meubelindustrie
report 1989    
Author: Delleman, N.J. · Dul, J.
Keywords: Workplace · Naaimachines · Meubelindustrie · Ergonomie · Lichaamshouding
[PDF] [Abstract]

28 Relatieve validiteit van een vragenlijst naar lichamelijke activiteit volgens de beweegnorm [The relative validity of a questionnaire on physical activity according to the mean physical activity score]
article 2000    
Author: Urlings, I.J.M. · Douwes, M. · Hildebrandt, V.H. · Stiggelbout, M. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Vragenlijst · Sport
[Abstract]

29 Bewegen in Nederland 2000-2004 (OBiN)
article 2005    
Author: Ooijendijk, W. · Hildebrandt, V. · Jacobusse, G. · Hopman-Rock, M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Overgewicht · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

30 Bedrijfsfitness bereikt ook minder actieve werknemer
article 2000    
Author: Proper, K. · Hildebrandt, V. · Urlings, I.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport · Bedrijfsfitness
[PDF] [Abstract]

31 Kinderen in prioriteitswijken: lichamelijke (in)activiteit en overgewicht
report 2005    
Author: Vries, S.I. de · Bakker, I. · Overbeek, K. van · Boer, N.D. · Hopman-Rock, M.
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid
[PDF] [Abstract]

32 Lichamelijke belasting en arbeid : prospectief longitudinaal onderzoek naar individu- en werkgebonden risicofactoren voor klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat
book 1991    
Author: Bongers, P.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie
[PDF]

33 Make me move! : het ontwerpen van een stimulerende omgeving die kinderen uitnodigt om spontaan te bewegen: het vooronderzoek
report 2005    
Author: Overbeek, K. van · Vries, S.I. de · Jongert, M.W.A. · Hopman-Rock, M.
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Kinderen
[PDF]

34 Kinderen bewegen tot educatie in de stad
report 2005    
Author: Overbeek, K. van · Vries, S.I. de · Jongert, M.W.A.
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Kinderen
[PDF]

35 Meeste kantoormedewerkers stellen hun stoel niet in
report 2004    
Author: Reijneveld, C.N. · Vink, P. · Veldhoen, T. · Bronkhorst, R.E.
Keywords: Workplace · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Bureaustoelen · Ergonomie · Lichaamshouding · Werkplekinrichting
[PDF] [Abstract]

36 Speel-en beweegplein in Goor: een verkennend onderzoek
report 2006    
Author: Vries, S.I. de · Hespen, A.T.H. van · Jongert, M.W.A.
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

37 TNO : Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
bookPart 2010    
Author: Hopman-Rock, M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Overheidsbeleid · Instellingen · Sport · Literatuuronderzoek

38 3D-kinematische modelvorming ten behoeve van kwantitatieve beschrijving van houdingen en bewegingingen
report 1992    
Author: Driel, W.D. van · Delleman, N.J.
Keywords: Workplace · Lichaamsbeweging lichaamshouding · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Modellenonderzoek
[PDF] [Abstract]

39 Bewegingsstimulering bij werknemers: luxe of noodzaak?
article 2004    
Author: Hildebrandt, V.H. · Proper, K.I.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Werknemers · Arbeidsomstandigheden · Werkomstandigheden · Werkomgeving
[Abstract]

40 Lichamelijke belasting en arbeid : ergonomische aanbeveling voor de kijkpunthoogte bij beeldschermwerk
book 1991    
Author: Delleman, N.J. · Berndsen, M.B. · Brand, W.A.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Beeldschermen · Terminals · Ergonomie · Arbeidsbelasting
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Prev Showing 21 to 40 of 167 found. Next | Sort by date