Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date

1 Toepassing van een steekproef als meetprocedure voor de keuring van een klimaatinstallatie
bookPart 1973    
Author: Bossers, P.A.
Keywords: Machines
[PDF]

2 TNO MITURN (brochure)
report 1971    
Keywords: Machines
[PDF] [Abstract]

3 Machinebouw & vormgeving
book 1993    
Author: Elk, A. van
Keywords: Machines
[PDF]

4 Developments of the indirect method for measuring the high frequency dynamic stiffness of resilient elements
article 1998    
Author: Thompson, D.J. · Vliet, W.J. van · Verheij, J.W.
Keywords: Machines
[Abstract]

5 Dauwpuntmeter voor de kwaliteitsbeoordeling van dubbelglas
article 1979    
Author: Santen, N. van
Keywords: Machines
[PDF]

6 Laser-verplaatsings-meetsystemen
article 1979    
Author: Hardenbol, A.G
Keywords: Machines
[Abstract]

7 Small but efficient
article 2008    
Author: Goetheer, E.L.V. · Meuleman, E. · Feron, P.H.M.
Keywords: Machines
[Abstract]

8 Effects of deposition and fouling on thermal behaviour of glass furnace regenerators
article 1992    
Author: Beerkens, R.G.C. · Muysenberg, H.P.H.
Keywords: Machines

9 Geluidemissie en geluidreductie van pompen en pompinstallaties
article 1985    
Author: Moelker, W.H.
Keywords: Machines

10 Lichamelijke belasting in de metalektro : stappen op weg naar verbetering
report 1995    
Author: Delleman, N.J. · Wortel, E.
Keywords: Workplace · Nederland · Metaalbewerking · Machines · Elektrische machines
[PDF] [Abstract]

11 Mobile Rollenbank zur Geschwindigkeitsmessung von Motorzweirädern(brochure)
report 1980    
Keywords: Machines · Historisch materiaal TNO
[PDF]

12 Heat Meter (brochure)
report 1980    
Keywords: Machines · Historisch materiaal TNO
[PDF]

13 Rollenbank voor bromfietssnelheidsmeting (brochure)
report 1980    
Keywords: Machines · Historisch materiaal TNO
[PDF]

14 Carburettor for heavy gasengines (brochure)
report 1980    
Keywords: Machines · Historisch materiaal TNO
[PDF]

15 Carburateur voor zware gasmotoren (brochure)
report 1979    
Keywords: Machines · Historisch materiaal TNO
[PDF]

16 Vergaser für schwere Gasmotoren (brochure)
report 1980    
Keywords: Machines · Historisch materiaal TNO
[PDF]

17 Warmteverbruiksmeter(brochure)
report 1979    
Keywords: Machines · Historisch materiaal TNO
[PDF]

18 The effect of ultra-low frequency pulsations on tearing during deep drawing of cylindrical cups
article 2008    
Author: Ali, S. · Hinduja, S. · Atkinson, J. · Bolt, P.J. · Werkhoven, R.
Keywords: Machines · Deep drawing · Pulsating blankholder force
[Abstract]

19 Intelligente werkmiddelen, een verkenning
article 2009    
Author: Lingen, P. van
Keywords: Workplace · Ergonomie · Werkstoelen · Bureaustoelen · Gereedschapswerktuigen · Gereedschappen · Machines
[PDF] [Abstract]

20 Productontwikkeling kan niet zonder ergonomie
article 2000    
Author: Vink, P. · Rhijn, G. van · Eikhout, S.
Keywords: Ergonomics · Ergonomie · Veilig ontwerp · Gereedschapswerktuigen · Gereedschappen · Machines
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date