Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 515 found. Next | Sort by date

1 Onderkenning van en beleid bij psychosociale problemen in de schoolgezondheidszorg [Identification and management of psychosocial problems in school health care]
article 2001    
Author: Brugman, E. · Reijneveld, S.A. · Verhulst, F.C. · Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health · Adolescent · Child · Child behavior · Child health care · Emotion · Health service · Human · Life event · Major clinical study · Parent · Psychosocial disorder
[Abstract]

2 The cryptorchidism prevalence among infants in the general population of Rotterdam, the Netherlands
article 2005    
Author: Pierik, F.H. · Burdorf, A. · Muinck Keizer-Schrama, S.M.P.F. de · Wolffenbuttel, K.P. · Rien Nijman, J.M. · Juttmann, R.E. · Weber, R.F.A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Cryptorchidism · Epidemiology · Paediatrics · Prevalence · Urology · Controlled study · Follow up · Major clinical study · Male · Netherlands · Population research · Humans · Infant · Infant, Newborn · Urban Development · Built Environment
[Abstract]

3 Hernieuwde schatting van het aantal HIV-seropositieven in Nederland [Re-estimation of the number of HIV-seropositives in the Netherlands]
article 1992    
Author: Water, H.P.A. van de · Bijleveld, C.C.J.H.
Keywords: Health · Adolescent · Adult · Controlled study · Female · Human immunodeficiency virus infection · Major clinical study · Male · Short survey · Statistics · Acquired Immunodeficiency Syndrome · Epidemiologic Methods · HIV Seropositivity · Human · Netherlands · Probability · Zidovudine
[Abstract]

4 Arbeidsparticipatie en werkgerelateerde handicaps bij jongvolwassenen met een aangeboren hartafwijking [Employment and work-related handicaps in young adults with congenital heart disease]
article 2005    
Author: Kamphuis, M. · Vliegen, H.W. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Ottenkamp, J. · Vogels, T.
Keywords: Health · Adult · Career · Congenital heart disease · Counseling · Education · Employment · Female · Human · Major clinical study · Male · Mobilization · Netherlands · Physical capacity · Self report · Work disability
[Abstract]

5 Measuring health-related quality of life in a child population
article 1999    
Author: Verrips, E.G.H. · Vogels, T.G.C. · Koopman, H.M. · Theunissen, N.C.M. · Kamphuis, R.P. · Fekkes, M. · Wit, J.M. · Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health · Children · Health status · Measurement · Quality of life · Child health · Childhood disease · Chronic disease · Female · Human · Major clinical study · Male · Psychometry
[Abstract]

6 Prevalentie van broek- en/of bedplassen bij hinderen met aandachtsproblemen [Prevalence of daytime and/or night-time incontinence in children with attention problems]
article 2005    
Author: Leerdam, F.J.M. van · Reijneveld, S.A. · Hoog, N. de · Heijden, A.J. van der · Hirasing, R.A.
Keywords: Health · Adolescent · Attention deficit disorder · Attention disturbance · Child behavior · Female · Human · Major clinical study · Male · Netherlands · Night · Parent · Preschool child · Prevalence · Rating scale · School child · Urine incontinence
[Abstract]

7 Twenty years of childhood coeliac disease in The Netherlands: A rapidly increasing incidence
article 1997    
Author: George, E.K. · Mearin, M.L. · Franken, H.C.M. · Houwen, R.H.J. · Hirasing, R.A. · Vandenbroucke, J.P.
Keywords: Health · Coeliac disease · Epidemiology · The Netherlands · Clinical feature · Major clinical study · Adolescent · Celiac Disease · Child · Child, Preschool · Comorbidity · Humans · Incidence · Infant · Infant, Newborn · Netherlands · Prospective Studies
[Abstract]

8 Activated protein C response and cardiovascular risk factors in the elderly - The Rotterdam Study
article 1996    
Author: Bots, M.L. · Bom, J.G. van der · Haverkate, F. · Meijer, P. · Hofman, A. · Grobbee, D.E. · Kluft, C.
Keywords: Health · Activated protein c · Adult · Aged · Cardiovascular disease · Cohort analysis · Conference paper · Controlled study · Female · Human · Major clinical study · Male · Risk factor
[Abstract]

9 De incidentie van diabetes mellitus bij 0-19 jarigen in nederland (1988-1990) [The incidence of insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) in the age group of 0-19 years in the Netherlands (1988-1990]
article 1995    
Author: Hirasing, R.A.
Keywords: Health · Adolescent · Age · Child · Female · Human · Incidence · Infant · Insulin dependent diabetes mellitus · Major clinical study · Male · Netherlands · Newborn · Questionnaire · Sex difference
[Abstract]

10 Prevalentie van door ouders gerapporteerde chronische aandoeningen bij schoolkindern [Prevalence of chronic diseases in school children reported by the parents]
article 1995    
Author: Hirasing, R.A. · Aardoom, H.A. · Heuvel, E.W. van den · Sanavro, F.L. · Leeuwenburg, J.
Keywords: Health · Epidemiology · Major clinical study · Medical education · Public health · School child · Child · Chronic Disease · Cohort Studies · Female · Human · Male · Netherlands · Parents · Prevalence · Questionnaires
[Abstract]

11 Ouder worden met een aangeboren hartafwijking: Hoe is de kwaliteit van leven? [How is the quality of life in aging persons with a congenital heart disease?]
article 2003    
Author: Kamphuis, M. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Vliegen, H.W. · Ottenkamp, J.
Keywords: Health · Adolescence · Adolescent · Adult · Aging · Congenital heart disease · Functional assessment · Health status · Heart disease · Human · Major clinical study · Peception · Quality of life · Questionnaire
[Abstract]

12 Vragen naar de mate van lichamelijke activiteit : onderzoek naar de test-hertest betrouwbaarheid en congruente validiteit van een vragenlijst [Questions on the amount of physical activity]
article 2000    
Author: Douwes, M. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Vrije tijd · Sport · Huishoudelijke arbeid · Adult · Exercise · Female · Human · Leisure · Major clinical study · Male · Physical activity · Questionnaire · Reliability · Sport
[Abstract]

13 Quality of life: 1. Perspectives
article 1993    
Author: Banta, H.D.
Keywords: Health · Drug therapy · Erythropoietin · Methods · Clinical trial · Economics · Health care · Human · Major clinical study · Methodology · Review · Cost-Benefit Analysis · Human · Quality of Life
[Abstract]

14 An improved method for the detection of α2-antiplasmin activity on the automated coagulation analyzer MLA Electra 1000C
article 1994    
Author: Meijer, P. · Westerveld, W. · Huisman, L.G.M.
Keywords: Biology · α2-antiplasmin · automated method · plasmin · alpha 2 antiplasmin · plasmin · assay · autoanalyzer · automation · conference paper · controlled study · fibrinolysis · human · major clinical study · plasma
[Abstract]

15 Percentielgrenzen voor geboortegewicht van vroeggeborenen moeten worden herzien [The birthweight percentiles of preterm infants need to be updated]
article 1994    
Author: Kwan, A.L. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Verwey, R.A. · Brand, R. · Ruys, J.H.
Keywords: Health · Major clinical study · Newborn · Premature labor · Birth Weight · English Abstract · Gestational Age · Human · Infant, Low Birth Weight · Infant, Newborn · Infant, Premature · Infant, Small for Gestational Age · Netherlands
[Abstract]

16 Health differences between multiple and single job holders in precarious employment in the Netherlands: A cross-sectional study among Dutch workers
article 2019    
Author: Bouwhuis, S. · Geuskens, G.A. · Boot, C.R.L. · Beek, A.J. van der · Bongers, P.M.
Keywords: Absenteeism · Adult · Burnout · Cross-sectional study · Employee · Employment · Female · Health hazard · Human · Latent class analysis · Major clinical study · Male · Netherlands · Social work · Work environment · Worker
[PDF] [Abstract]

17 Matrix metalloproteinase-9 measured in urine from bladder cancer patients is an independent prognostic marker of poor survival
article 2010    
Author: Offersen, B.V. · Knap, M.M. · Horsman, M.R. · Verheijen, J. · Hanemaaijer, R. · Overgaard, J.
Keywords: Health · Biomedical Research · creatinine · gelatinase B · adult · aged · article · bladder cancer · cancer mortality · cancer size · cancer survival · clinical assessment · correlation analysis · creatinine blood level · diagnostic value · female · human · major clinical study · male · overall survival · predictive validity · priority journal · prognosis · urinalysis
[Abstract]

18 Effect of an intervention aimed at reducing the risk of allergic respiratory disease in bakers: Change in flour dust and fungal alpha-amylase levels
article 2009    
Author: Meijster, T. · Tielemans, E. · Heederik, D.
Keywords: Health Safety · Food and Chemical Risk Analysis · amylase · triazinate · air conditioning · article · flour · health program · health survey · human · major clinical study · medical practice · occupational exposure · priority journal · respiratory tract allergy · risk assessment
[Abstract]

19 Patients absent from work through sickness expect the GP to play a prominent role: Patiënten verwachten bij ziekteverzuim een prominente rol van de huisarts
article 2009    
Author: Buijs, P. · Heuvel, F.D. van · Steenbeek, R.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · absenteeism · article · calculation · chronic disease · consultation · doctor patient relation · general practitioner · human · independence · informed consent · interpersonal communication · knowledge · major clinical study · occupational physician · patient satisfaction · questionnaire · response variable · sample (statistics) · Student t test · trust · unemployment
[Abstract]

20 Eating behavior in relation to calories and fat consumption in patients with type 2 diabetes mellitus = Eetgedrag in relatie tot calorie- en vetinname bij patiënten met diabetes mellitus type 2
article 2008    
Author: Laar, F. van de · Lisdonk, E. van de · Lucassen, P. · Stafleu, A. · Mulder, J. · Hoogen, H. van den · Rutten, G. · Weel, C. van
Keywords: Health · Physiological Sciences · Glucose · Body mass · Caloric intake · Calorie · Correlation analysis · Emotion · Fat intake · Feeding behavior · Female · Human · Major clinical study · Male · Multivariate analysis · Non insulin dependent diabetes mellitus · Psychological aspect · Statistical significance

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 515 found. Next | Sort by date