Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date

1 Artsen buiten de curatieve zorg : verslag van een onderzoek naar opleiding, werk en loopbaan
report 1993    
Author: Berg, S.A. van den · Rijssenbeek, A.P.M.M. · Davidse, W. · Postma, J.A. · Dols, W.P.M.
Keywords: Workplace · Medische beroepen · Artsen · Huisartsem · Specialisten · Arbeidsbelasting · Arbeidsvoldoeninge · Arbeidssatisfactie
[PDF] [Abstract]

2 Op weg naar betere samenwerking tussen medisch specialisten en bedrijfsartsen bij begeleiding van (zieke) werknemers: nadere voorstellen
report 2002    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

3 Leidraad voor huisarts & bedrijfsarts bij de sociaal-medische begeleiding bij arbeidsverzuim
report 2002    
Author: Anema, H. · Buijs, P. · Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Gezondheidszorg · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid
[PDF] [Abstract]

4 Voor verbetering vatbaar (deel 2) : medische specialisten over hun samenwerking met bedrijfsartsen bij sociaal-medische begeleiding
report 2000    
Author: Amstel, R.J. van · Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Samenwerking · Brainstormen · Ziekteverzuimbegeleiding · Gezondheidszorg · Maatschappelijke dienstverlening · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

5 De relatie tussen medische consumptie en verzuim bij personeel van een groot ziekenhuis
article 2007    
Author: Steenbeek, R. · Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeid door chronisch zieken · Ziekteverzuim · Ziekenhuizen · Huisartsen · Medische beroepen · Specialisten
[PDF] [Abstract]

6 Weinig communicatie tussen bedrijfsarts en curatieve sector over belemmeringen voor werkhervatting na langdurige arbeidsongeschiktheid wegens lage rugklachten [Little communication between company doctors and the curative sector regarding obstacles to returning to work after long absenteeism because of low back pain]
article 1999    
Author: Anema, J.R. · Giezen, A.M. van der
Keywords: Biology · Hernia · Rugklachten · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Medische beroepen · Bedrijfsartsen · Huisartsen · Specialisten
[Abstract]

7 Samenwerking van huisarts en bedrijfsarts : een leidraad voor de praktijk
article 2001    
Author: Anema, J.R. · Buijs, P.C. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociaal-medische begeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Nederland
[Abstract]

8 Samenwerking tussen huis- en bedrijfsartsen : longitudinaal onderzoek naar aanleiding van regionale samenwerkingsprojecten
article 2005    
Author: Venema, A. · Anema, J.R. · Amstel, R.J. van · Putten, D.J. van · Buijs, P.C. · Nauta, A.P. · Verbeek, J.H.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen
[PDF] [Abstract]

9 Arts of advocaat : -nWAO verandert de rol van de verzekeringsarts- : opvattingen van verzekeringsartsen over een nieuwe WAO
report 2003    
Author: Willemsen, J.H.B.M.
Keywords: Health Workplace · Leefomgeving en gezondheid · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Sociaal-medische begeleiding · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Ziekteverzuimbegeleiding
[PDF]

10 Onduidelijke positie bedrijfsarts knelpunt voor medisch specialist : samenwerking voor verbetering vatbaar
article 2000    
Author: Buijs, P. · Amstel, R. van
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociaal-medische begeleiding
[PDF] [Abstract]

11 De bedrijfsarts tussen preventie en curatie : de toekomstige rol van de bedrijfsarts
article 2003    
Author: Putten, D. van · Amstel, R. van · Anema, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Therapie · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Preventie · Arbodiensten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

12 Gebrek aan Arbocuratieve afstemming jarenlang herkend maar niet erkend : van verleden tot heden (1) : de periode tot begin jaren '90
article 2001    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · History · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Therapie · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen
[PDF] [Abstract]

13 Psychologische veranderingen na regionale projecten om de samenwerking huisarts-bedrijfsarts te verbeteren
article 2005    
Author: Nauta, A.P. · Grumbkow, J. von · Amstel, R.J. van · Venema, A. · Anema, J.R. · Overzier, P.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Arbeidspsychologie · Bedrijfspsychologie
[PDF] [Abstract]

14 De problematiek van moeilijk objectiveerbare klachten in kaart gebracht
report 2003    
Author: Brenninkmeijer, V. · Bossche, S.N.J. van den · Malij, I. · Blonk, R.W.B. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Enquetes · Diagnostiek · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Literatuuronderzoek · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Pathologie · Psychologie
[PDF] [Abstract]

15 Kwantificering van hersteltijden : een gezamenlijk referentiekader voor bedrijfsarts en specialist
report 2004    
Author: Kremer, A.M. · Anema, J.R.
Keywords: Workplace · Werknemers · Veilig en gezond werken · Beroepsziekten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Bedrijfsgezondheidszorg · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen
[PDF] [Abstract]

16 Werknemers weten te weinig over hun rechten en handelingsmogelijkheden in relatie tot de bedrijfsarts
article 2006    
Author: Steenbeek, R. · Heuvel, F.M.M. van den · Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Relatie arts patient · Samenwerking · Brainstormen · Nederland
[PDF] [Abstract]

17 Communication between Dutch rheumatologists and occupational physicians in the occupational rehabilitation of patients with rheumatic diseases
article 2002    
Author: Buck, P.D.M. de · Amstel, R.J. van · Buijs, P.C. · Maasen, J.H.W. · Dijk, F.J.H. van · Hazes, J.M.W. · Vliet Vlieland, T.P.M.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reuma · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociale voorlichting · Communicatie
[Abstract]

18 Werkgebonden risicofactoren van ziekteverzuim en huisarts- en specialistenbezoek
article 2003    
Author: Putten, D.J. van · Vroome, E.M.M. de
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Beroepsbevolking · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Nederland · Statistieken · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

19 Arbo wenkenblad : voorschriften uit de Arbowet en -regelgeving betreffende de bouw en inrichting van huisartsenpraktijken
book 1998    
Author: Broek, A. · Koene, M. · Halewijn, I.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Gezondheidszorg · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Ruimtelijke ventilatie · Bouwakoestiek · Geluidabsorptie · Zonwering · Arbeidshygiene · Beroepshygiene
[PDF] [Abstract]

20 Werksituatie van huisartsen in opleiding : eindrapport
report 2004    
Author: Heemskerk, F. · Ven, C. van de · Jettinghoff, K. · Sloten, G. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Enquetes · Stress · Geestelijke overbelasting · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Universitair onderwijs · Wetenschappelijk onderwijs · Arbeid door stagiars · Arbeidsvoorwaarden
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date