Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 42 found. Next | Sort by date

1 Werkgeversmonitor Arbeid 2008 en 2010 : resultaten haalbaarheidsstudie
report 2007    
Author: Oeij, P.R.A. · Kraan, K.O. · Sanders, J.M.A.F.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkgevers · Meetmethoden · Enquetes
[PDF] [Abstract]

2 Haalbaarheidsstudie monitoring arbeidsinhoud en ergonomie : een inventarisatie van de mogelijkheden van monitoring met betrekking tot: a. beleidsvoering intermediairen en arbeidsorganisaties op het gebied van arbeidsinhoud en ergonomie, b. kwaliteit van arbeidsinhoudelijke en ergonomische werkplekcondities, c. voorspellers en indicatoren van arbeidsgebonden uitval als gevolg van psychische en fysieke belasting
book 1995    
Author: Vaas, S. · Goudswaard, A. · Dhondt, S. · Mossink, J. · Peeters, M.
Keywords: Workplace · Ergonomie · Meetmethoden · Arbeidsorganisatie · Indicatoren · Arbeidsomstandigheden
[PDF] [Abstract]

3 Measuring effects: roads to success in rehabilitation : how to measure re-employment policies in The Netherlands? : proceedings of the conference, September 13, 2004
report 2004    
Author: Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Overheidsbeleid · Metingen · Meetmethoden
[PDF] [Abstract]

4 Is het druk op het werk? praktijkervaringen van gemeenten met werkdrukonderzoek : de wijze waarop gemeenten werkdrukonderzoek organiseren, een overzicht van veel voorkomende oorzaken van werkdruk en maatregelen om werkdruk te beheersen
book 2000    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Clarenbeek, J.F. · Nuess, U.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · Gemeentelijke instellingen · Metingen · Meetmethoden · Preventie
[PDF] [Abstract]

5 Haalbaarheidsonderzoek naar een Nederlandse versie van de Medical Disability Advisor
report 2002    
Author: Gerven, J.H.A.M. · Boer, W.E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Metingen · Meetmethoden
[PDF] [Abstract]

6 De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress
article 2001    
Author: Beurs, E. de · Dyck, R. van · Marquenie, L.A. · Lange, A. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Psychoneurosen · Enquetes · Stress · Geestelijke overbelasting · Metingen · Meetmethoden
[Abstract]

7 Potentiële gezondheidseffecten van dynamische stoelen
article 2000    
Author: Looze, M.P. de · Dieën, J. van · Hermans, V. · Jansen, C. · Heiligers, F.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Rugklachten · Hernia · Ergonomie · Werkstoelen · Bureaustoelen · Metingen · Meetmethoden
[PDF] [Abstract]

8 Comfort bij gebruik van handgereedschap ; theorie, ontwerp en evaluatie
article 2007    
Author: Kuijt-Evers, L.F.M.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Ergonomie · Metingen · Meetmethoden · Elektrische gereedschappen · Handgereedschappen
[PDF] [Abstract]

9 Monitoring of occupational safety and health in the European Union : report to the European Agency
report 2002    
Author: Smulders, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Enquetes · Arbeidsinspectie · Gezondheidstoezicht · Methodologie · Registratie · Metingen · Meetmethoden · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

10 Longitudinaal onderzoek naar rug-, nek-, en schouderklachten : deelrapport 1 : Opzet en uitvoering van het onderzoek
report 2000    
Author: Bongers, P.M. · Miedema, M.C. · Douwes, M. · Hoogendoorn, W.E. · Aries, G. · Hildebrandt, V. · Grinten, M. van der · Dul, J.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Rugklachten · Hernia · Metingen · Meetmethoden · Arbeidsbelasting · Vrije tijd
[PDF] [Abstract]

11 Longitudinaal onderzoek naar rug-, nek-, en schouderklachten : deelrapport 4 : Werkkenmerken en psychische klachten
report 2000    
Author: Bongers, P. · Proper, K. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Rugklachten · Hernia · Metingen · Meetmethoden · Arbeidsbelasting · Vrije tijd · TNO
[Abstract]

12 Eindmeting arboconvenant grondstofallergie : resultaten van de herhalingsmetingen piekblootstelling, stof- en allergeen belasting
book 2007    
Author: Heederik, D. · Meijster, T. · Spaan, S. · Schinkel, J. · Tielemans, E. · Niftrik, M. van
Keywords: Workplace · Allergie · Brood · Bakkerijen · Convenanten · Stof · Bacterien · Microorganismen · Grondstoffen · Graanmaalderij · Metingen · Meetmethoden
[PDF] [Abstract]

13 Uncertainties in noise-induced permanent threshold shift
report 1995    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Workplace · Invloed van Geluid · Doofheid · Beroepsdoofheid · Lawaai · Lawaaidoofheid · Metingen · Meetmethoden · Akoestische meettechniek · Geluidsmeting
[PDF] [Abstract]

14 Oordelen en argumenteren
report 2002    
Author: Boer, W.E.L. de · Meijers, J.M. · Minderhoud, J. · Blonk, R.W.B.
Keywords: VASTSTELLING ARBEIDSGESCHIKTHEID · LISV · TICA · MODELLENONDERZOEK · WETENSCHAPPELIJKE MODELLEN · METINGEN · MEETMETHODEN · BEROEPSREHABILITATIE · REINTEGRATIE ARBEIDSGEHANDICAPTEN
[PDF] [Abstract]

15 Dermal exposure due to airless spray painting : a semi-experimental study during spray painting of a container
report 1998    
Author: Lansink, C.J.M. · Hengstum, C. van · Brouwer, D.H.
Keywords: Workplace · Nederland · Gevaarlijke stoffen · Lakken · Verven · Vernissen · Lakspuiten · Verfspuiten · Huidabsorptie · Metingen · Meetmethoden
[PDF] [Abstract]

16 Longitudinaal onderzoek naar rug-, nek-, en schouderklachten : deelrapport 4 : Werkkenmerken en psychische klachten
report 2000    
Author: Proper, K. · Bongers, P. · Jonge, J. de · Houtman, I.L.D. · Kompier, M.A.J. · Reuver, M.M.E.N.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Rugklachten · Hernia · Metingen · Meetmethoden · Arbeidsbelasting · Vrije tijd · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

17 Stress en gezondheid in de werksituatie: Een meetinstrument dat gebruik maakt van psychofysiologische methoden (Een onderzoek bij Rabobank Nederland)
report 1992    
Author: Opmeer, C.H.J.M. · Wientjes, C.J.E. · Blom, D.H.J. · Pokorny, M.L.I. · Gaillard, A.W.K.
Keywords: Workplace · Stress · Geestelijke overbelasting · Metingen · Meetmethoden · Fysiologie · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Nederland · Financiële instellingen
[PDF] [Abstract]

18 The Job Content Questionnaire (JCQ) : an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics
article 1998    
Author: Karasek, R. · Brisson, C. · Kawakami, N · Houtman, I. · Bongers, P. · Amick, B
Keywords: Workplace · Enquetes · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Metingen · Meetmethoden · Statistiek · Vergelijkende psychologie · Psychische factoren · Arbeid · Internationaal
[Abstract]

19 Preventie van RSI : oefenen of rusten?: de invloed van actieve en passieve pauzes op de vermoeidheid van de schouderspieren
article 2001    
Author: Boersma, A.L. · Vrusch, T.H.L. · Visser, B. · Dieën, J.H. van
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Metingen · Meetmethoden · Vermoeidheid
[PDF] [Abstract]

20 Verkennend onderzoek naar de effektiviteit van produktie-organisaties : deel I : samenvatting, probleemstelling en opzet van het theoretisch en verkennend empirisch onderzoek
book 1980    
Author: Rieken, J. · Geeraerts, G. · Baayens, J. · Pijl, G. van der · Vlaming, P. de
Keywords: Workplace · Nederland · Productiemanagement · Productieorganisatie · Metingen · Meetmethoden · Organisatie van de arbeid · Organisatieleer · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 42 found. Next | Sort by date