Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 21 found. Next | Sort by date

1 Kansen voor sociale- en technische innovatie
book 2009    
Author: Have, J, ten
Keywords: Innovation · Arbeidsparticipatie · Sociotechniek · Innovatie · Technologie · Organisatieontwerp
[PDF] [Abstract]

2 The E/S tool
bookPart 2002    
Author: Jongkind, R. · Little, S. · Leskinen, T. · Lehtelä, J. · Bovenkamp, J.M. van de · Rhijn, G. van · Wäfler, T.
Keywords: Workplace · Ergonomie · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Computerprogrammering · Computerprogrammas · Methodologie
[PDF] [Abstract]

3 The Ergonomic-Sociotechnical tool : description of the in the European PSIM project developed prototype of the E/S Tool
article 2002    
Author: Bovenkamp, J.M. van de · Jongkind, R.
Keywords: Workplace · Ergonomie · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Computerprogrammering · Computerprogrammas · Methodologie · Productie · Productiestructuur
[Abstract]

4 Test at Volvo
bookPart 2002    
Author: Davidsson, A. · Little, S. · Rhijn, G. van · Rönnäng, M.
Keywords: Workplace · Ergonomie · Medezeggenschap · Case studies · Autoindustrie · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Computerprogrammering · Computerprogrammas
[PDF] [Abstract]

5 Test at Ford
bookPart 2002    
Author: Davidsson, A. · Rhijn, G. van
Keywords: Workplace · Ergonomie · Medezeggenschap · Case studies · Autoindustrie · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Bedrijfscultuur
[PDF] [Abstract]

6 Checklist slimmer werken
report 2004    
Author: Oeij, P.R.A. · Jongkind, R. · Vaas, S.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Innovatie · Organisatie van de arbeid · Humanisering van de arbeid · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Checklists
[PDF] [Abstract]

7 Combating stress risks with the job stress self diagnostic method: paper XV World Congress of Sociology 2002
book 2002    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Checklists · Stress · Geestelijke overbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Organisatie van de arbeid · Psychologie · Sociologie · Managementmethoden
[PDF] [Abstract]

8 Indrukken van het IEA2000 congres
article 2000    
Author: Vink, P. · Koningsveld, E.
Keywords: Ergonomics · Ergonomie · Human factors · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Leiding geven · Management · Leiderschap · Bewegingsstoornissen · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Veilig ontwerp
[PDF] [Abstract]

9 Verklaren en ontwerpen van produktieprocessen: het debat over arbeidsprocesbenadering en sociotechniek
book 1995    
Author: Huijgen, F. · Pot, F.D.
Keywords: Workplace · Nederland · Sociotechniek organisatieontwerp · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel
[Abstract]

10 Nieuwe sociotechniek in een ICT-jasje: ontwikkeling van een sociotechnisch software-instrument in het Europese PSIM-project
article 2003    
Author: Bovenkamp, M. van de · Jongkind, R.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Medezeggenschap · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Computerprogrammering · Computerprogrammas · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie
[Abstract]

11 The E/S Tool : IT-support for ergonomic and sociotechnical system design
bookPart 2002    
Author: Bovenkamp, J.M. van de · Jongkind, R. · Rhijn, G. van · Eijnatten, F.M. van · Grote, G. · Lehtelä, J. · Leskinen, T. · Vink, P. · Little, S. · Wäfler, T.
Keywords: Environment · Ergonomie · Human factors · Sociotechniek organisatieontwerp · Computerprogrammering · Computerprogrammas · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Produktie · Produktiestructuur
[Abstract]

12 Courses on work stress : a growing market, but what about their quality?
bookPart 1995    
Author: Houtman, I.L.D. · Kompier, M.A.J.
Keywords: Workplace · Verenigde staten · Taakverdeling · Werkverdeling · Functieopbouw · Psychische arbeidsbelasting · Stress · Geestelijke overbelasting · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Preventie · Werkloosheid · Metaal
[Abstract]

13 Teamwerk: risico of kans? : enkele lessen uit de praktijk
article 2001    
Author: Clarenbeek, J.
Keywords: Workplace · Employability · Personeel · Werknemers · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeid in groepsverband · teamwork · taakgroepen · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Bevoegdheden delegatie · Taakverdeling · Werkverdeling · Functieopbouw · Sociotechniek organisatieontwerp · Arbeid · Nederland
[Abstract]

14 Participative simulation in the PSIM project
bookPart 2002    
Author: Eijnatten, F.M. van · Vink, P.
Keywords: Workplace · Ergonomie · Cad cam · Computer aided design and manufacturing · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Arbeidskunde · Arbeidsanalyse · Medezeggenschap · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Produktie · Produktiestructuur
[PDF] [Abstract]

15 Combinatie leanproduction en sociotechniek dè oplossing? : taakgroepen en kwaliteit van de arbeid
article 1995    
Author: Kleijn, E. de
Keywords: Workplace · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Organisatie van de arbeid · Arbeid in groepsverband · Teamwork · Taakgroepen · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Taakverruiming · Werkstructurering · Flexibele produktie · Automatisering
[PDF] [Abstract]

16 Participation : a key for intelligent manufacturing
bookPart 2002    
Author: Vink, P. · Eijnatten, F.M. van · Rhijn, G. van
Keywords: Workplace · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Medezeggenschap · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Computerprogrammering · Computerprogrammas · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Produktie · Produktiestructuur · Arbeidsprestatie · Functievervulling
[Abstract]

17 WETA: inzicht krijgen in welzijnscondities van taakgroepen
article 2002    
Author: Peeters, M. · Clarenbeek, J.
Keywords: Workplace · Welzijn · Arbeid in groepsverband · Teamwork · Taakgroepen · Produktiemanagement · Produktie-organisatie · Organisatie van de arbeid · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie
[Abstract]

18 Human factors in organizational design and management VI
book 1998    
Author: Vink, P. · Koningsveld, E.A.P. · Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Ergonomie · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Arbeidspsychologie · Bedrijfspsychologie · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Organisatiesociologie · Bedrijfssociologie · Human resources management en development · HRM · HRD · Leiding geven · Management · Leiderschap · Internationaal
[Abstract]

19 Systemische netwerken van organisaties : symbiotische samenwerking in de zeteltoelevering in de auto-industrie
dissertation 1999    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Nederland · Organisatie van de arbeid · Produktiemanagement · Produktie-organisatie · Organisatiemethoden · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Reorganisatie · Autoindustrie · Netwerkplanning · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Organisatie van de arbeid · Case studies · Automobielen
[Abstract]

20 Intelligent manufacturing through participation : a participative simulation environment for integral manufacturing enterprise renewal
book 2002    
Author: Eijnatten, F.M. van
Keywords: Workplace · Zweden · Finland · Ergonomie · Verenigde Staten · Autoindustrie · Cad cam · Computer aided design and manufacturing · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Arbeidskunde · Arbeidsanalyse · Posterijen · PTT · Informatietechnologie · Automatisering · Italie · Japan · Post-en koeriersdiensten · Machines
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 21 found. Next | Sort by date