Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1512 found. Next | Sort by date

1 DRIVer - DRIVing innovation in crisis management for European Resilience
lecture 2015    
Author: Ven, J.G.M. van der · Stolk, D.J.
Keywords: Organisation · NO - Networked Organisations
[PDF]

2 Performance, work load and shift work tolerance at different ages in a large production company: abstract
article 2009    
Author: Looze, M. de · Groenesteijn, L. · Blok, M.
Keywords: Organisation · SP - Sustainable Productivity
[Abstract]

3 Evaluation of the new 5-shifts roster at Corus steel in the Netherlands: abstract
article 2009    
Author: Klein Hesselink, J. · Leede, J. van · Goudswaard, A.
Keywords: Organisation · SP - Sustainable Productivity
[Abstract]

4 Mixed reality and human factors evaluation to accelerate work station design
article 2012    
Author: Looze, M. de · Bosch, T. · Rhijn, J.W. van
Keywords: Organisation · SP - Sustainable Productivity
[PDF]

5 The use of questionnaires in conflict research
bookPart 2006    
Author: Nauta, A. · Kluwer, E.
Keywords: Psychology · Organisation · WH - Work & Health

6 Wat bedrijven beweegt: goede praktijken van gezond ondernemen
book 2009    
Keywords: Bewegen · Bedrijven · Gezondheid · Organisation · WH - Work & Health
[PDF] [Abstract]

7 Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM)
lecture 2011    
Author: Ybema, J.F. · Geuskens, G. · Heuvel, S. van den · Wind, A. de
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

8 CyberStorm III
report 2010    
Author: Luiijf, H.A.M. · et al
Keywords: Safety · Organisation · NO - Networked Organisations · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

9 Zelfroosteren in openbare bibliotheken
lecture 2010    
Author: Dalen, E.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Organisation · SP - Sustainable Productivity · Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

10 Beschrijving van de bevindingen en implicaties volgens TNO naar aanleiding van de nadere beschouwing van de NEA 2008
lecture 2010    
Author: Koppes, L. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

11 Sociale en culturele problemen bij het opvolgen van leefstijladviezen door allochtone diabetici [Social and cultural problems in the compliance with lifestyle advice by immigrant diabetics ]
article 2011    
Author: Jansen, Y.J.F.M. · Uitewaal, P.J.M. · Wijsman-Grootendorst, A. · Geelhoed-Duijvestijn, P.H.L.M.
Keywords: Health · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences

12 Telewerkers vormen een elite
article 2011    
Author: Smulders, P. · Kraan, K. · Pot, F.
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

13 Hij is gewoon de beste. Punt uit : De voor- en nadelen van de F-35 geanalyseerd
article 2011    
Author: Kesseler, A. · Bos, A.H.W.
Keywords: Organisation · MO - Military Operations · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

14 RECIPE: handzame recepten voor bescherming vitale infrastructuur
article 2011    
Author: Klaver, M.H.A. · Luiijf, H.A.M. · Nieuwenhuijs, A.H. · Breedveld M. · Lahdahda, S.
Keywords: Safety · Organisation · NO - Networked Organisations · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

15 Richtlijn fysieke belasting voor het verwerken van metalen platen. Achtergrond van de richtlijn
lecture 2011    
Author: Douwes, M.
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

16 Beoordeling fysieke belasting van leggen van metalen dakplaten
report 2011    
Author: Douwes, M. · Kraker, H. de
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

17 Kosten en baten van innovatie afwegen Webtool helpt bij maken business case
article 2012    
Author: Feijter, C. de
Keywords: Workplace · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

18 Determinanten van geregistreerd ziekteverzuim ; verschillen tussen een retrospectieve en prospectieve onderzoeksopzet
article 2011    
Author: Hooftman, W.E. · Ybema, J.F. · Bakhuys Roozeboom, M.M.C. · Koppes, L.L.J.
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

19 Succes
article 2011    
Author: Lammers, B.R.H.
Keywords: Logistics · Organisation · SM - Smart Mobility · BSS - Behavioural and Societal Sciences

20 Mensen maken het verschil, mensen realiseren groei
article 2011    
Author: Putten, D. van
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1512 found. Next | Sort by date