Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 26 found. Next | Sort by date

1 Overgewicht bij Haagse schoolkinderen
article 2003    
Author: Wilde, J.A. de · Middelkoop, B.J.C. · Buuren, S. van · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Schoolkinderen · Overgewicht · Preventie

2 Hoop of hype : de rol van genomics in de strijd tegen obesitas
article 2005    
Author: Hille, E.T.M. · Detmar, S.B. · Vullings, W. · Enzin, C.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Overgewicht

3 De Quetelet-index ('body mass index') bij jongeren in 1997 vergeleken met 1980: nieuwe groeidiagrammen voor de signalering van ondergewicht, overgewicht en obesitas
article 2001    
Author: Frederiks, A.M. · Buuren, S. van · Hirasing, R.A. · Wit, J.M. · Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health · Quetelet-index · Jongeren · Overgewicht
[Abstract]

4 Bewegen in Nederland 2000-2004 (OBiN)
article 2005    
Author: Ooijendijk, W. · Hildebrandt, V. · Jacobusse, G. · Hopman-Rock, M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Overgewicht · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

5 De Quetelet-index (body mass index) bij jongeren in 1997 vergeleken met 1980: nieuwe groeidiagrammen voor de signalering van ondergewicht, overgewicht en obesitas
article 2001    
Author: Fredriks, A.M. · Buuren, S. van · Hirasing, R.A. · Wit, J.M. · Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health · Groei · Kinderen · Overgewicht · Obesitas · Ondergewicht

6 Minimale interventie strategie (MIS) bij kinderen met overgewicht
article 2006    
Author: Bulk-Bunschoten, A.M.W. · Laar, K. van de · Hurk, K. van den · Renders, C.M. · Hirasing, R.A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Gewicht · Kinderen · Overgewicht
[PDF]

7 Het kind boft: het overbruggingsplan: een behandelplan voor kinderen met overgewicht
article 2006    
Author: Bulk-Bunschoten, A.M.W. · Renders, C.M. · Hirasing, R.A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Gewicht · Kinderen · Overgewicht
[PDF]

8 Snelle toename gewicht bij kinderen tussen de 4 en 15 jaar
article 2006    
Author: Hurk, K. van den · Dommelen, P. van · Wilde, J.A. de · Verkerk, P.H. · Buuren, S. van · Hirasing, R.A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Gewicht · Kinderen · Overgewicht
[PDF]

9 De toekomst van de overgewichtmonitor
article 2006    
Author: Hurk, K. van den · Bruil, J. · Dommelen, P. van · Wilde, J.A. de · Hirasing, R.A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Gewicht · Kinderen · Overgewicht
[PDF]

10 Preventie van overgewicht bij niet-westerse zuigelingen
article 2006    
Author: Hoir, M.P. L · Boere-Bppnekamp, M.M. · Beltman, M. · Bruil, J. · Dijkstra, N. · Engelberts, A.C.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Gewicht · Kinderen · Overgewicht
[PDF]

11 Beweegmeters voor kinderen en adolescenten: reproduceerbaarheid en validiteit
article 2006    
Author: Vries, S.I. de · Bakker, I. · Hopman-Rock, M. · Hirasing, R.A. · Mechelen, W. van
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Gewicht · Kinderen · Overgewicht
[PDF]

12 Obesitas en comorbiditeit bij kinderen
article 2006    
Author: Rotteveel, J. · Renders, C.M. · Hirasing, R.A. · Delemarre-van de Waal, H.A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Gewicht · Kinderen · Overgewicht
[PDF]

13 Primaire preventie van overgewicht en obesitas voor 0-4 jarigen : een pilot studie
report 2008    
Author: Beltman, M. · L'Hoir, M.P. · Boere-Boonekamp, M.M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Overgewicht · Zuigelingen · Kleuters · Obesita · Preventie
[PDF]

14 Slaap, voeding en beweging inrelatie tot overgewicht
article 2011    
Author: Kloeze, E. · Boere-Boonekamp, M.M. · Jong, S. de · Nawijn, L. · Bakker, I. · Nault, R. · L'Hoir, M.P.
Keywords: Health · Slaap · Overgewicht · Beweging · Schoolkinderen · Healthy for Life · Healthy Living
[Abstract]

15 Eindrapportage Overgewicht, BOFT-gedrag en determinanten bij leerlingen op B-Fit scholen
report 2012    
Author: Schokker, D.F. · Empelen, P.E. van · Verheijden, M.W.
Keywords: Health · overgewicht · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

16 Dynamisch werken is leuk en gezond. Bied uw medewerkers een omgeving die uitnodigt tot bewegen
article 2011    
Author: Douwes, M. · Commissaris, D.
Keywords: Workplace · Kantoren · Arbeidsomstandigheden · Ziekteverzuim · Overgewicht · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

17 Verkenning risicobranches voor beweegarmoede en overgewicht
report 2008    
Author: Bernaards, C.M. · Jans, M. · Engbers, L.H. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Papierindustrie · Transportbedrijven · Vervoer · Oudere arbeidskrachten · Bedrijfsfitness · Ongeschoolde arbeid · Laaggesschoolde arbeid · Overgewicht
[PDF] [Abstract]

18 Snacks en frisdrank op de middelbare school: Evaluatie van het proces en de implementatie van het automatenexperiment [Snacks and softdrinks in secondary schools]
article 2011    
Author: Bassa-Dafesh, Z. · Buijs, G.J. · Kesteren, N. van · Snel, J. · Kocken, P.L.
Keywords: Leefstijlfactoren · Overgewicht · Scholieren · Obesity · Vending machines · Secondary schools · Health promotion · Implementation
[PDF] [Abstract]

19 Preventie van overgewicht en het verbeteren van slaap vanaf de geboorte tot de leeftijd van 13 maanden; voorlopige resultaten van de BBOFT+-interventie
article 2013    
Author: Vlasblom, E. · Beltman, M. · Raat, H. · Boere-Boonekamp, M.M. · L’Hoir, M.P.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Overgewicht · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

20 Slaap en overgewicht in Europees onderzoek. Gezonde kinderen in een Gezonde Kindomgeving (GKGK)
article 2012    
Author: l'Hoir, M.P. · Vlasblom, E. · Boere-Boonekamp, M.M. · Dommelen, P. van · Schmelt, D. · Dreiskämper, D. · Naul, R.
Keywords: Health · slaap · overgewicht · kinderen · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 26 found. Next | Sort by date